Pribudlo resp. Čo je nové? Rozšírený 2023, 05.mesiac 05.deň prehľad CHÉMIA o 1 pojem :)

Vytvorené: 23. 06. 2015 Tlačiť

Pridané 5. mája 2023 Celuloid.

Pridané 8. marca 2020 - Atómová hmotnosť, atómová hmotnostná jednotka, atómová hmotnostná konštanta a Častica beta.

Pridané 1. októbra 2015 - Modelové otázky na príjímacie pohovory z Univerzity Karlovej v Prahe.

Pridané 4.-28. septembra 2015 - Chémia bližšie k študentom (zaujímavé chemické experimenty)Etylén (etén).

 

 

E-knihy (e-booky)
 
Acetón 
Acetylén
Adhézia
Aerosól 
Afinita 
Aktinoidy 
aldehydy
Aldehydy 
Alchýmia
Alkalické kovy 
Alkaloidy 
Alkány 
Alkény 
Alkíny 
Alkoholy 
Amidy 
Aminoskupina
Amíny
Amoniak
amorfná látka
analytická chémia
Anilín
anorganická chémia
Arény
Argón (Ar)
Arzén (As)
Asfalt
Astát (At)
Atóm 
atómová bomba
Atómové číslo
atómové číslo
Benzén
Benzín
Biogénne prvky
biochémia
biokatalyzátory
Bór (B)
Bróm (Br)
Bromidy
Bronz
bronzová doba
Brownov pohyb
Bután
Celulóza
Cér (Ce)
Cézium (Cs)
Cín (Sn)
cukry
Curieho teplota
Cykloalkány
Častica alfa
desublimácia
Deutérium
deuteróny
Diamant
Difúzia
Dihydrát síranu vápenatého
Disociácia
disulfid železa
Disulfid železnatý
dočasný magnet
Draslík (K)
drevený lieh
Droga
Dusičnany
Dusík (N)
Dynamit
Elixír života 
endotermické reakcie
Esterifikácia
Estery
Etán
Etanol
Éter
Etylén 
etén
etín 
etylalkohol
exotermické reakcie
Fenol
Feromagnetická látka
Filtrácia
Fluór (F)
Fluorid vápenatý
Fluoridy
fluorit
Fluorovodík
Formaldehyd
Fosfor (P)
Fosforečnany fosfáty
Fotosyntéza
Francium (Fr)
Freón
fyzikálna chémia
galenit
geochémia
Glukóza
Glycerol
Glycidy
Grafit (tuha)
Halogenidy
Halogény
Hélium (He)
hematit
Hliník (Al)
hmla
hmotnostné číslo
hnedeľ
Horčík (Mg)
hroznový cukor
Hydratovaný oxid železitý
hydroxid
Hydroxidy
chalkopyrid
Chemická látka
Chemická väzba
Chemické názvoslovie
Chemické prvky
Chemické reakcie
Chemické vzorce
Chemické zákony
Chemické zlúčeniny
Chemické značky
Chémia
Chlór (Cl)
Chloridy
Chlorovodík
Chróm (Cr)
inertné plyny
Ionizácia plynu nárazom
Izotopy
Jadro atómu
Jadrová bomba
jadrové sily
Jed
jedlá sóda
Jód (I)
Jodidy
Kadmium (Cd)
kalcit
Kameň mudrcov
Karboxylové kyseliny
Katalýza
Katalyzátory
kazivec
Ketóny
kladná katalýza
Kobalt (Co)
Kokaín
koncentrácia
kondenzácia
kondenzácia
kondenzovanie
Kovy
Krakovanie
kremeň
Kremičitany
Kremík (Si)
krveľ
Kryštál
Kryštalická látka
kryštalická látka
Kryštálové sústavy
kuchynská soľ
kvapalina
Kvapalná látka
Kvasinky
kyselina
Kyselina dezoxyribonukleová (DNA)
Kyselina dusičná
Kyselina chlorovodíková
Kyselina mravčia
Kyselina octová
Kyselina ribonukleová (RNA)
Kyselina sírová
Kyseliny
Kyslík (O)
Kyslý dážď
kyslý roztok
Lakmus
Lantanoidy
 limonit
Lítium (Li)
Magnet
magnetit
magnetovec
Makromolekula
makromolekula
makromolekulová chémia
Mangán (Mn)
Meď (Cu)
merné skupenské teplo
Metán
Metanol
minerálna voda
Minerálne látky
Molekula
molekula prvku
molekula zlúčeniny
monosacharidy
Mosadz
Naftalén
Narkománia
Narkóza
nasýtený roztok
Nekovy
nenasýtený roztok
Neón (Ne)
Neusporiadaný pohyb atómov
Neusporiadaný pohyb molekúl
Neutralizácia
neutrálny roztok
Nikel (Ni)
Nikotín
nukleón
Nukleónové číslo
nuklid
odpadová voda
oligosacharidy
Olovo (Pb)
Ópium
organická chémia
Ortuť (Hg)
Oxid kremičitý
Oxid železitý
Oxid železnato-železitý
Oxidácia
Oxidy
Para
Periodická sústava prvkov
Periodický zákon
periódy
permanentný magnet
PH
pitná voda
Platina (Pt)
plazma
Plutónium (Pu)
plyn
Plynná látka
Podtlak plynu
Polokovy
Polymerizácia
polyméry
polysacharidy
Pretlak plynu
priľnavosť 
produkty
Propán
Protón
protónové číslo
Protónové číslo
Punc
pyrit
radiačná chémia
Rádioaktivita
Rádioaktívna látka
Rádioaktívna premena
Rádioaktívne žiarenie
rádioaktívny žiarič
Rádioizotop
rádionuklid
Rádium (Ra)
Radón (Rn)
reakčné teplo
reaktanty
Redukcia
Ropa
Rozpínavosť plynu
Roztok
Rubídium (Rb)
sadrovec
sacharidy
Sacharóza
Sedimentácia
sedimenty
Selén (Se)
sfalerit
siderit
Síra (S)
Sírany
Sírovodík
Skupenské teplo
skupenské teplo kondenzácie
skupenské teplo topenia
skupenské teplo tuhnutia
skupenské teplo vyparovania
Skupenstvo
skupiny
skvapalňovanie
Skvapalňovanie
sóda bikarbóna
Sodík (Na)
Soľ
Striebro (Ag)
Sublimácia
Suchý ľad
Sulfid meďnato-železnatý
Sulfid zinočnatý
Sulfit olovnatý
Syntéza
ťažká voda
ťažký vodík
Tekutá látka
tekutina
Titán (Ti)
trvalý magnet
Tuhá látka
Uhličitan vápenatý
Uhličitan železnatý
Uhličitany
Uhlík (C)
Uhľovodíky
Urán (U)
usadzovanie
úžitková voda
Vápnik (Ca)
Voda
Vodík (H)
Volfrám (W)
vyparovanie
Vzácne plyny
Vzduch
záporná katalýza
zásaditý roztok
zásady
Zinok (Zn)
Zlato (Au)
zmydelnenie
zrážanie
Železo (Fe)
žiarenie alfa
žiarenie beta
žiarenie gama
 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady