Acetón :)

Acetylén (etín) :)

Adhézia (priľnavosť) :)

Aerosól :)

Afinita :)

Aktinoidy :)

Alchýmia, Kameň mudrcov, Elixír života :)

Aldehydy :)

Alkalické kovy :)

Alkaloidy :)

Alkány :)

Alkény :)

Alkíny :)

Alkoholy :)

Amidy :)

Aminokyselina :)

Aminoskupina :)

Amíny :)

Amoniak :)

Anilín :)

Arény :)

Argón (Ar) :)

Arzén (As) :)

Asfalt :)

Astát (At) :)

Atóm :)

Atómová hmotnosť, atómová hmotnostná jednotka, atómová hmotnostná konštanta :)

Atómové číslo (protónové číslo) :)

Benzén :)

Benzín :)

Biogénne prvky :)

Bór (B) :)

Bróm (Br) :)

Bromidy :)

Bronz, bronzová doba :)

Brownov pohyb :)

Bután :)

Častica alfa :)

Častica beta :)

Celuloid :)

Celulóza :)

Cér (Ce) :)

Cézium (Cs) :)

Chémia, analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna chémia, geochémia, organická chémia, makromolekulová chémia, radiačná chémia :)

Chemická energia :)

Chemická látka :)

Chemická väzba :)

Chemické názvoslovie :)

Chemické prvky :)

Chemické reakcie, reaktanty, produkty, reakčné teplo, exotermické a endotermické reakcie :)

Chemické vzorce :)

Chemické zákony :)

Chemické zlúčeniny :)

Chemické značky :)

Chladenie :)

Chlór (Cl) :)

Chloridy :)

Chlorovodík :)

Chróm (Cr) :)

Cín (Sn) :)

Curieho teplota :)

Cykloalkány :)

Deutérium (ťažký vodík), ťažká voda, deuteróny :)

Diamant :)

Difúzia :)

Dihydrát síranu vápenatého (sadrovec) :)

Disociácia :)

Disulfid železnatý (pyrit, disulfid železa) :)

Draslík (K) :)

Droga :)

Dusičnany :)

Dusík (N) :)

Dynamit :)

Esterifikácia (zmydelnenie) :)

Estery :)

Etán :)

Etanol (etylalkohol) :)

Éter :)

Etylén (etén) :)

Fenol :)

Feromagnetická látka :)

Filtrácia :)

Fluór (F) :)

Fluorid vápenatý (kazivec, fluorid) :)

Fluoridy :)

Fluorovodík :)

Formaldehyd :)

Fosfor (P) :)

Fosforečnany (fosfáty) :)

Fotosyntéza :)

Francium (Fr) :)

Freón podrobne :)

Glukóza (hroznový cukor) :)

Glycerol :)

Glycidy (sacharidy, cukry), monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy :)

Grafit (tuha) :)

Halogenidy :)

Halogény :)

Hélium (He) :)

Hliník (Al), elektrovodivý hliník :)

Horčík (Mg) :)

Hydratovaný oxid železitý (hnedeľ, limonit) :)

Hydroxidy (zásady) :)

Ionizácia plynu nárazom :)

Izotopy, nuklid :)

Jadro atómu, nukleón, jadrové sily :)

Jadrová bomba (atómová bomba) :)

Jed :)

Jód (I) :)

Jodidy :)

Kadmium (Cd) :)

Karboxylové kyseliny :)

Katalýza, kladná a záporná katalýza :)

Katalyzátory, biokatalyzátory :)

Ketóny a aldehydy :)

Kobalt (Co) :)

Kokaín :)

Kovy, voľné elektróny, elektrická vodivosť :)

Krakovanie :)

Kremičitany :)

Kremík (Si) :)

Kryštál :)

Kryštalická látka :)

Kryštálové sústavy :)

Kvapalná látka (kvapalina) :)

Kvasinky :)

Kyselina chlorovodíková :)

Kyselina dezoxyribonukleová (DNA) :)

Kyselina dusičná :)

Kyselina mravčia :)

Kyselina octová :)

Kyselina ribonukleová (RNA) :)

Kyselina sírová :)

Kyseliny :)

Kyslík (O) :)

Kyslý dážď :)

Lakmus :)

Lantanoidy :)

Lítium (Li) :)

Magnet, trvalý (permanentný) a dočasný magnet :)

Makromolekula :)

Mangán (Mn) :)

Meď (Cu), elektrovodivá meď :)

Metán :)

Metanol (drevený lieh) :)

Minerálne látky :)

Molekula, molekula prvku a molekula zlúčeniny :)

Mosadz :)

Naftalén :)

Narkománia :)

Narkóza :)

Nekovy :)

Neón (Ne) :)

Neusporiadaný pohyb molekúl (atómov) :)

Neutralizácia :)

Nikel (Ni) :)

Nikotín :)

Nukleónové číslo (hmotnostné číslo) :)

Olovo (Pb) :)

Ópium :)

Ortuť (Hg) :)

Oxid kremičitý (kremeň) :)

Oxid železitý (krveľ, hematit) :)

Oxid železnato-železitý (magnetit, magnetovec) :)

Oxidácia :)

Oxidy, hydroxid, kyselina :)

Para, vyparovanie, skvapalňovanie (kondenzácia), zrážanie, kondenzovanie, hmla :)

Periodická sústava prvkov (periodická tabuľka), periódy, skupiny :)

Periodický zákon :)

pH, kyslý roztok, neutrálny roztok, zásaditý roztok :)

Platina (Pt) :)

Plutónium (Pu) :)

Plynná látka (plyn) :)

Podtlak plynu :)

Polokovy :)

Polymerizácia, makromolekula, polyméry :)

Pretlak plynu :)

Propán :)

Protón :)

Protónové číslo (atómové číslo, Z) :)

Punc :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívna látka, rádioaktívny žiarič :)

Rádioaktívna premena :)

Rádioaktívne žiarenie, žiarenie alfa, žiarenie beta a žiarenie gama :)

Rádioizotop (rádionuklid) :)

Rádium (Ra) :)

Radón (Rn) :)

Redukcia :)

Ropa :)

Rozpínavosť plynu :)

Roztok, koncentrácia, nasýtený a nenasýtený roztok :)

Rubídium (Rb) :)

Sacharóza :)

Sedimentácia (usadzovanie), sedimenty :)

Selén (Se) :)

Síra (S) :)

Sírany :)

Sírovodík :)

Skupenské teplo, skupenské teplo topenia, vyparovania, kondenzácie, tuhnutia, merné skupenské teplo :)

Skupenstvo, plazma :)

Skvapalňovanie (kondenzácia) :)

Sodík (Na) :)

Soľ, kuchynská soľ :)

Striebro (Ag) :)

Sublimácia, desublimácia :)

Suchý ľad :)

Sulfid meďnato-železnatý (chalkopyrit) :)

Sulfid olovnatý (galenit) :)

Sulfid zinočnatý (sfalerit) :)

Syntéza :)

Tekutá látka (tekutina) :)

Titán (Ti) :)

Tuhá (pevná) látka, amorfná látka, kryštalická látka :)

Uhličitan vápenatý (kalcit) :)

Uhličitan železnatý (siderit) :)

Uhličitany, jedlá sóda (sóda bikarbóna) :)

Uhlík (C) :)

Uhľovodíky :)

Urán (U) :)

Vápnik (Ca) :)

Voda, pitná voda, minerálna voda, úžitková a odpadová voda :)

Vodík (H) :)

Volfrám (W) :)

Vzácne plyny (inertné plyny) :)

Vzduch :)

Železo (Fe) :)

Zinok (Zn) :)

Zlato (Au) :)


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady