Acetón :)

Acetylén (etín) :)

Adhézia (priľnavosť) :)

Aerosól :)

Afinita :)

Aktinoidy :)

Alchýmia, Kameň mudrcov, Elixír života :)

Aldehydy :)

Alkalické kovy :)

Alkaloidy :)

Alkány :)

Alkény :)

Alkíny :)

Alkoholy :)

Amidy :)

Aminokyselina :)

Aminoskupina :)

Amíny :)

Amoniak :)

Anilín :)

Arény :)

Argón (Ar) :)

Arzén (As) :)

Asfalt :)

Astát (At) :)

Atóm :)

Atómové číslo (protónové číslo) :)

Benzén :)

Benzín :)

Biogénne prvky :)

Bór (B) :)

Bróm (Br) :)

Bromidy :)

Bronz, bronzová doba :)

Brownov pohyb :)

Bután :)

Častica alfa :)

Celulóza :)

Cér (Ce) :)

Cézium (Cs) :)

Chémia, analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna chémia, geochémia, organická chémia, makromolekulová chémia, radiačná chémia :)

Chemická energia :)

Chemická látka :)

Chemická väzba :)

Chemické názvoslovie :)

Chemické prvky :)

Chemické reakcie, reaktanty, produkty, reakčné teplo, exotermické a endotermické reakcie :)

Chemické vzorce :)

Chemické zákony :)

Chemické zlúčeniny :)

Chemické značky :)

Chladenie :)

Chlór (Cl) :)

Chloridy :)

Chlorovodík :)

Chróm (Cr) :)

Cín (Sn) :)

Curieho teplota :)

Cykloalkány :)

Deutérium (ťažký vodík), ťažká voda, deuteróny :)

Diamant :)

Difúzia :)

Dihydrát síranu vápenatého (sadrovec) :)

Disociácia :)

Disulfid železnatý (pyrit, disulfid železa) :)

Draslík (K) :)

Droga :)

Dusičnany :)

Dusík (N) :)

Dynamit :)

Esterifikácia (zmydelnenie) :)

Estery :)

Etán :)

Etanol (etylalkohol) :)

Éter :)

Etylén (etén) :)

Fenol :)

Feromagnetická látka :)

Filtrácia :)

Fluór (F) :)

Fluorid vápenatý (kazivec, fluorid) :)

Fluoridy :)

Fluorovodík :)

Formaldehyd :)

Fosfor (P) :)

Fosforečnany (fosfáty) :)

Fotosyntéza :)

Francium (Fr) :)

Freón :)

Glukóza (hroznový cukor) :)

Glycerol :)

Glycidy (sacharidy, cukry), monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy :)

Grafit (tuha) :)

Halogenidy :)

Halogény :)

Hélium (He) :)

Hliník (Al) :)

Horčík (Mg) :)

Hydratovaný oxid železitý (hnedeľ, limonit) :)

Hydroxidy (zásady) :)

Ionizácia plynu nárazom :)

Izotopy, nuklid :)

Jadro atómu, nukleón, jadrové sily :)

Jadrová bomba (atómová bomba) :)

Jed :)

Jód (I) :)

Jodidy :)

Kadmium (Cd) :)

Karboxylové kyseliny :)

Katalýza, kladná a záporná katalýza :)

Katalyzátory, biokatalyzátory :)

Ketóny a aldehydy :)

Kobalt (Co) :)

Kokaín :)

Kovy :)

Krakovanie :)

Kremičitany :)

Kremík (Si) :)

Kryštál :)

Kryštalická látka :)

Kryštálové sústavy :)

Kvapalná látka (kvapalina) :)

Kvasinky :)

Kyselina chlorovodíková :)

Kyselina dezoxyribonukleová (DNA) :)

Kyselina dusičná :)

Kyselina mravčia :)

Kyselina octová :)

Kyselina ribonukleová (RNA) :)

Kyselina sírová :)

Kyseliny :)

Kyslík (O) :)

Kyslý dážď :)

Lakmus :)

Lantanoidy :)

Lítium (Li) :)

Magnet, trvalý (permanentný) a dočasný magnet :)

Makromolekula :)

Mangán (Mn) :)

Meď (Cu) :)

Metán :)

Metanol (drevený lieh) :)

Minerálne látky :)

Molekula, molekula prvku a molekula zlúčeniny :)

Mosadz :)

Naftalén :)

Narkománia :)

Narkóza :)

Nekovy :)

Neón (Ne) :)

Neusporiadaný pohyb molekúl (atómov) :)

Neutralizácia :)

Nikel (Ni) :)

Nikotín :)

Nukleónové číslo (hmotnostné číslo) :)

Olovo (Pb) :)

Ópium :)

Ortuť (Hg) :)

Oxid kremičitý (kremeň) :)

Oxid železitý (krveľ, hematit) :)

Oxid železnato-železitý (magnetit, magnetovec) :)

Oxidácia :)

Oxidy, hydroxid, kyselina :)

Para, vyparovanie, skvapalňovanie (kondenzácia), zrážanie, kondenzovanie, hmla :)

Periodická sústava prvkov, periódy, skupiny :)

Periodický zákon :)

pH, kyslý roztok, neutrálny roztok, zásaditý roztok :)

Platina (Pt) :)

Plutónium (Pu) :)

Plynná látka (plyn) :)

Podtlak plynu :)

Polokovy :)

Polymerizácia, makromolekula, polyméry :)

Pretlak plynu :)

Propán :)

Protón :)

Protónové číslo (atómové číslo) :)

Punc :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívna látka, rádioaktívny žiarič :)

Rádioaktívna premena :)

Rádioaktívne žiarenie, žiarenie alfa, žiarenie beta a žiarenie gama :)

Rádioizotop (rádionuklid) :)

Rádium (Ra) :)

Radón (Rn) :)

Redukcia :)

Ropa :)

Rozpínavosť plynu :)

Roztok, koncentrácia, nasýtený a nenasýtený roztok :)

Rubídium (Rb) :)

Sacharóza :)

Sedimentácia (usadzovanie), sedimenty :)

Selén (Se) :)

Síra (S) :)

Sírany :)

Sírovodík :)

Skupenské teplo, skupenské teplo topenia, vyparovania, kondenzácie, tuhnutia, merné skupenské teplo :)

Skupenstvo, plazma :)

Skvapalňovanie (kondenzácia) :)

Sodík (Na) :)

Soľ, kuchynská soľ :)

Striebro (Ag) :)

Sublimácia, desublimácia :)

Suchý ľad :)

Sulfid meďnato-železnatý (chalkopyrit) :)

Sulfid olovnatý (galenit) :)

Sulfid zinočnatý (sfalerit) :)

Syntéza :)

Tekutá látka (tekutina) :)

Titán (Ti) :)

Tuhá látka, amorfná látka, kryštalická látka :)

Uhličitan vápenatý (kalcit) :)

Uhličitan železnatý (siderit) :)

Uhličitany, jedlá sóda (sóda bikarbóna) :)

Uhlík (C) :)

Uhľovodíky :)

Urán (U) :)

Vápnik (Ca) :)

Voda, pitná voda, minerálna voda, úžitková a odpadová voda :)

Vodík (H) :)

Volfrám (W) :)

Vzácne plyny (inertné plyny) :)

Vzduch :)

Železo (Fe) :)

Zinok (Zn) :)

Zlato (Au) :)


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady