Acetón :)

Acetylén (etín) :)

Adhézia (priľnavosť) :)

Aerosól :)

Afinita :)

Aktinoidy :)

Alchýmia, Kameň mudrcov, Elixír života :)

Aldehydy :)

Alkalické kovy :)

Alkaloidy :)

Alkány :)

Alkény :)

Alkíny :)

Alkoholy :)

Amidy :)

Aminokyselina :)

Aminoskupina :)

Amíny :)

Amoniak :)

Anilín :)

Arény :)

Argón (Ar) :)

Arzén (As) :)

Asfalt :)

Astát (At) :)

Atóm :)

Atómová hmotnosť, atómová hmotnostná jednotka, atómová hmotnostná konštanta :)

Atómové číslo (protónové číslo) :)

Benzén :)

Benzín :)

Biogénne prvky :)

Bór (B) :)

Bróm (Br) :)

Bromidy :)

Bronz, bronzová doba :)

Brownov pohyb :)

Bután :)

Častica alfa :)

Častica beta :)

Celuloid :)

Celulóza :)

Cér (Ce) :)

Cézium (Cs) :)

Chémia, analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna chémia, geochémia, organická chémia, makromolekulová chémia, radiačná chémia :)

Chemická energia :)

Chemická látka :)

Chemická väzba :)

Chemické názvoslovie :)

Chemické prvky :)

Chemické reakcie, reaktanty, produkty, reakčné teplo, exotermické a endotermické reakcie :)

Chemické vzorce :)

Chemické zákony :)

Chemické zlúčeniny :)

Chemické značky :)

Chladenie :)

Chlór (Cl) :)

Chloridy :)

Chlorovodík :)

Chróm (Cr) :)

Cín (Sn) :)

Curieho teplota :)

Cykloalkány :)

Deutérium (ťažký vodík), ťažká voda, deuteróny :)

Diamant :)

Difúzia :)

Dihydrát síranu vápenatého (sadrovec) :)

Disociácia :)

Disulfid železnatý (pyrit, disulfid železa) :)

Draslík (K) :)

Droga :)

Dusičnany :)

Dusík (N) :)

Dynamit :)

Esterifikácia (zmydelnenie) :)

Estery :)

Etán :)

Etanol (etylalkohol) :)

Éter :)

Etylén (etén) :)

Fenol :)

Feromagnetická látka :)

Filtrácia :)

Fluór (F) :)

Fluorid vápenatý (kazivec, fluorid) :)

Fluoridy :)

Fluorovodík :)

Formaldehyd :)

Fosfor (P) :)

Fosforečnany (fosfáty) :)

Fotosyntéza :)

Francium (Fr) :)

Freón podrobne :)

Glukóza (hroznový cukor) :)

Glycerol :)

Glycidy (sacharidy, cukry), monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy :)

Grafit (tuha) :)

Halogenidy :)

Halogény :)

Hélium (He) :)

Hliník (Al), elektrovodivý hliník :)

Horčík (Mg) :)

Hydratovaný oxid železitý (hnedeľ, limonit) :)

Hydroxidy (zásady) :)

Ionizácia plynu nárazom :)

Izotopy, nuklid :)

Jadro atómu, nukleón, jadrové sily :)

Jadrová bomba (atómová bomba) :)

Jed :)

Jód (I) :)

Jodidy :)

Kadmium (Cd) :)

Karboxylové kyseliny :)

Katalýza, kladná a záporná katalýza :)

Katalyzátory, biokatalyzátory :)

Ketóny a aldehydy :)

Kobalt (Co) :)

Kokaín :)

Kovy, voľné elektróny, elektrická vodivosť :)

Krakovanie :)

Kremičitany :)

Kremík (Si) :)

Kryštál :)

Kryštalická látka :)

Kryštálové sústavy :)

Kvapalná látka (kvapalina) :)

Kvasinky :)

Kyselina chlorovodíková :)

Kyselina dezoxyribonukleová (DNA) :)

Kyselina dusičná :)

Kyselina mravčia :)

Kyselina octová :)

Kyselina ribonukleová (RNA) :)

Kyselina sírová :)

Kyseliny :)

Kyslík (O) :)

Kyslý dážď :)

Lakmus :)

Lantanoidy :)

Lítium (Li) :)

Magnet, trvalý (permanentný) a dočasný magnet :)

Makromolekula :)

Mangán (Mn) :)

Meď (Cu), elektrovodivá meď :)

Metán :)

Metanol (drevený lieh) :)

Minerálne látky :)

Molekula, molekula prvku a molekula zlúčeniny :)

Mosadz :)

Naftalén :)

Narkománia :)

Narkóza :)

Nekovy :)

Neón (Ne) :)

Neusporiadaný pohyb molekúl (atómov) :)

Neutralizácia :)

Nikel (Ni) :)

Nikotín :)

Nukleónové číslo (hmotnostné číslo) :)

Olovo (Pb) :)

Ópium :)

Ortuť (Hg) :)

Oxid kremičitý (kremeň) :)

Oxid železitý (krveľ, hematit) :)

Oxid železnato-železitý (magnetit, magnetovec) :)

Oxidácia :)

Oxidy, hydroxid, kyselina :)

Para, vyparovanie, skvapalňovanie (kondenzácia), zrážanie, kondenzovanie, hmla :)

Periodická sústava prvkov (periodická tabuľka), periódy, skupiny :)

Periodický zákon :)

pH, kyslý roztok, neutrálny roztok, zásaditý roztok :)

Platina (Pt) :)

Plutónium (Pu) :)

Plynná látka (plyn) :)

Podtlak plynu :)

Polokovy :)

Polymerizácia, makromolekula, polyméry :)

Pretlak plynu :)

Propán :)

Protón :)

Protónové číslo (atómové číslo, Z) :)

Punc :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívna látka, rádioaktívny žiarič :)

Rádioaktívna premena :)

Rádioaktívne žiarenie, žiarenie alfa, žiarenie beta a žiarenie gama :)

Rádioizotop (rádionuklid) :)

Rádium (Ra) :)

Radón (Rn) :)

Redukcia :)

Ropa :)

Rozpínavosť plynu :)

Roztok, koncentrácia, nasýtený a nenasýtený roztok :)

Rubídium (Rb) :)

Sacharóza :)

Sedimentácia (usadzovanie), sedimenty :)

Selén (Se) :)

Síra (S) :)

Sírany :)

Sírovodík :)

Skupenské teplo, skupenské teplo topenia, vyparovania, kondenzácie, tuhnutia, merné skupenské teplo :)

Skupenstvo, plazma :)

Skvapalňovanie (kondenzácia) :)

Sodík (Na) :)

Soľ, kuchynská soľ :)

Striebro (Ag) :)

Sublimácia, desublimácia :)

Suchý ľad :)

Sulfid meďnato-železnatý (chalkopyrit) :)

Sulfid olovnatý (galenit) :)

Sulfid zinočnatý (sfalerit) :)

Syntéza :)

Tekutá látka (tekutina) :)

Titán (Ti) :)

Tuhá (pevná) látka, amorfná látka, kryštalická látka :)

Uhličitan vápenatý (kalcit) :)

Uhličitan železnatý (siderit) :)

Uhličitany, jedlá sóda (sóda bikarbóna) :)

Uhlík (C) :)

Uhľovodíky :)

Urán (U) :)

Vápnik (Ca) :)

Voda, pitná voda, minerálna voda, úžitková a odpadová voda :)

Vodík (H) :)

Volfrám (W) :)

Vzácne plyny (inertné plyny) :)

Vzduch :)

Železo (Fe) :)

Zinok (Zn) :)

Zlato (Au) :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady