Autor: Frederik Krucovčin

Vytvorené: 24. 06. 2015 Tlačiť

1. Podstatné mená píšeme v nemčine s veľkým začiatočným písmenom. Napr. Mann, Frau, Kind atď.

2. Prízvuk býva v nemčine spravidla na prvej slabike. V koncovej slabike – er je e, takže sa sa vyslovuje slabo. S nasledujúcim r splýva na temný zvuk, v ktorom sa r takmer stráca: Richter, Winter – richta, winta.

3. V nemčine sa na označenie dĺžky samohlásky nepoužíva dĺžeň. Dĺžka sa označuje zdvojem samohlásky (See) alebo dvojhláskou ie (hier).

4. V nemčine sa označuje dlhá samohláska niekedy následným h. Toto h sa nečíta, ale samohláska je dlhá. Napr. ihr, sehr.

5. Dlhé sú často prízvučné kmeňové samohlásky na konci slova (wo, so) a pred jedinou samohláskou (er, hoch).

6. Samohlásky e, o sa vyslovujú ako zavreté samohlásky, t. j. e sa blíži k í (sehr), o sa blíži k ú (wo, groβ).

 

Píše sa------- Číta sa------------------------------- Príklady  
e (dlhé) zavreté é, blíži sa k í wer

 

    der

 

    See

 

ei približne aj Ein

 

    mein

 

    kein

 

ie dlhé í hier

 

    sie

 

    die

 

äu, eu približne oj Fräulein 

 

    heute

 

di, ti, ni dy, ty, ny Die 

 

    nicht

 

    richtig

 

k na začiatku slabiky
s prídychom kch
Kind

 

sein 

 

    zu Hause 

 

    also

 

sch š Fischer

 

w (dvojité) v wer

 

    wie

 

    was

 

z c zu

 

    Zeit

 

    Zug

 

st, sp št, šp na začiatku slova
a kmeňovej slabiky
stehen 

 

    gestatten 

 

tz c jetzt 

 

ä otvorené é Spät

 

v f Von

 

ö zaokrúhli pery a vyslov e schön

 

    Möglich

 

ü zaokrúhli pery a vyslov i müde

 

    für

 

β – ostré s s groβ

 

    fleiβig

 

ng ako jedna spoluhláska
(napr. ako v slovenčine
v slove banka)
Junge

 

    lange

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady