Vytvorené: 18. 11. 2015 Tlačiť

PRIRAĎOVACIE SPOJKY

zlučovacie x und (a), auch (tiež, aj, i), dann (potom), sowohl-als auch (tak...ako), weder-noch (ani-ani)
     
vylučovacie   oder (alebo, lebo), sonst (ináč), entweder-oder (buď alebo)
     
odporovacie   aber (ale, avšak, však), doch (predsa, však), trotzdem (napriek, však), nicht-sondern (nie-ale)
     
dôvodové   denn (lebo), nämlich (totiž), ja, doch (veď, predsa)
     
dôsledkové   darum, deshalb (preto), daher (preto, teda), also (teda, takže)
     
stupňovacie   sogar (ba, dokonca), nicht nur-sondern auch (nielen-ale aj), vor allem (hlavne)
     
prípustkové   trotzdem (aj tak, jednako), zwar-aber/jedoch (síce-ale aj tak), allerdings-aber (síce-ale)
     
porovnávacie   so-wie (tak-ako), als (ako/než), genauso (práve tak), wie (ako)
     

Pri spojkách und, aber, oder, sondern, denn sa slovosled nemení. Po ostatných priraďovacích spojkách je slovosled nepriamy: 1. spojka, 2. prísudok,  3. podmet.

 

PODRAĎOVACIE SPOJKY 

druh vedľajšej vety x spojky
podmetové   dass (že, aby)
     
predmetové   dass (že, aby)
     
prívlastkové   dass (že, aby)
     
časové  

als (keď), wenn(keď), sobald (akonáhle), bevor, ehe (skôr ako), bis (až), seitdem, seit
(od tej doby, čo), nachdem (potom, keď), solange (kým), während (zatiaľ čo)

     
dôvodové   weil, da (pretože, lebo, keďže)
     
podmienkové   wenn, falls 1. ak, keby 2. (vo vetách s konjunktívom a i kondicionálom) keby
     
prípustkové   obgleich, obschon, obwohl, obzwar (hoci), wenn auch (aj keď, aj keby, čo aj)
     
účelové   damit, dass (aby)
     
spôsobové  

als (než), wie (len čo, keď) je...desto, je...um so (čím...tým), als ob (ako keby), so...dass
(tak...že), ohne dass (bez toho), statt dass (namiesto aby), soviel, soweit (pokiaľ)

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Stručný prehľad nemeckej gramatiky.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady