Vytvorené: 04. 02. 2018 Tlačiť

Kreslenie

Učebný predmet vo všeobecnovzdelávacích školách. Po prvý raz bolo zaradené do mestských škôl ustanovením Ratio educationis (1777), aby sa zdokonalila príprava zručných remeselníkov. Náukový cieľ kreslenia sa dosahoval kopírovacou a geometrickou metódou, ktoré viedli k osvojeniu technického výcviku v kresbe. V 2. polovici 19. storočia sa kreslenie stalo povinným vyučovacím predmetom v ľudových meštianskych školách, v nižších gymnáziách a reálkach. Od začiatku 20. storočia sa menil názor a obsah kreslenia v škole. Vznikla snaha rozvíjať predstavivosť, umelecké cítenie žiakov. Osnovy kreslenia za prvej Československej republiky (z roku 1933) napriek modernejším zreteľom zdôraznili znova náukový smer, založený na konštruktivizme a technickom výcviku. Ciele a obsah kreslenia sa po oslobodení roku 1945 čoraz viac posúvali do esteticko-výchovných oblastí. Koncom 50. rokov 20. storočia sa v kreslení rovnako zdôrazňovala polytechnická a estetická zložka. Odborné verejné diskusie o estetickej výchove viedli k posilneniu esteticko-výchovnej funkcie kreslenia. Pri úprave učebného plánu všeobecnovzdelávacích škôl roku 1960 sa zmenil názov predmetu na výtvarnú výchovu. Jej cieľom je rozvíjať estetické cítenie a výtvarné myslenie žiakov. Kreslenie v rámci odborného vzdelávania na stredných školách dostáva špeciálne zameranie, v učebných plánoch sa uvádza ako technické alebo odborné kreslenie.      

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ondrej Pavlík, Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 (A-O), 2 (P-Ž), Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1984, 1985, ISBN 71-026-84, 71-063-85.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady