Vytvorené: 31. 08. 2018 Tlačiť

Cieľavedomý proces zameraný na určenie elektrickej veličiny (napätia, prúdu, výkonu...), ktorá sa má čo najviac priblížiť ku skutočnej hodnote veličiny.

K správnemu určeniu veľkosti meranej elektrickej veličiny slúži vhodný merací prístroj a meracia metóda. Pri meraní sa najčastejšie porovnáva meraná veličina s vopred známou veličinou. Toto porovnanie umožňujú práve meracie prístroje.

Elektrické meranie využíva meracie prístroje založené na elektrickom princípe, ktoré merajú elektrickú alebo neelektrickú veličinu. Meranie prebieha v určitom čase, prostredí a podmienkach. Tieto činitele ovplyvňujú samotný proces merania a tým aj konečný výsledok – nameranú veličinu. Nepresnosť merania sa vyjadruje chybou.

Elektrické meranie je v súčasnosti široký odbor, ktorý zasahuje do každej vednej a technologickej disciplíny. Zaradilo sa medzi hybné sily rozvoja vedy a techniky, nakoľko umožňuje overiť a potvrdiť platnosť rôznych vedeckých teórií a hypotéz v praxi.

Význam elektrických meraní vzrástol v ostatnom čase tiež preto, že sa elektricky dá merať, signalizovať, kontrolovať a regulovať aj veľkosť iných, neelektrických fyzikálnych veličín (dĺžky, času, rýchlosti, teploty, tlaku a pod.), čo umožňuje zaviesť automatizované systémy riadenia procesov v rôznych oblastiach vedy, techniky a výroby.

Základné problémy riešené v elektrickom meraní sa sústreďujú na meracie prístroje a meracie metódy.

AmpérmeterOhmeterVoltmeterGalvanometer

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady