Vytvorené: 31. 08. 2018 Tlačiť

Cieľavedomý proces zameraný na určenie elektrickej veličiny (napätia, prúdu, výkonu...), ktorá sa má čo najviac priblížiť ku skutočnej hodnote veličiny.

K správnemu určeniu veľkosti meranej elektrickej veličiny slúži vhodný merací prístroj a meracia metóda. Pri meraní sa najčastejšie porovnáva meraná veličina s vopred známou veličinou. Toto porovnanie umožňujú práve meracie prístroje.

Elektrické meranie využíva meracie prístroje založené na elektrickom princípe, ktoré merajú elektrickú alebo neelektrickú veličinu. Meranie prebieha v určitom čase, prostredí a podmienkach. Tieto činitele ovplyvňujú samotný proces merania a tým aj konečný výsledok – nameranú veličinu. Nepresnosť merania sa vyjadruje chybou.

Elektrické meranie je v súčasnosti široký odbor, ktorý zasahuje do každej vednej a technologickej disciplíny. Zaradilo sa medzi hybné sily rozvoja vedy a techniky, nakoľko umožňuje overiť a potvrdiť platnosť rôznych vedeckých teórií a hypotéz v praxi.

Význam elektrických meraní vzrástol v ostatnom čase tiež preto, že sa elektricky dá merať, signalizovať, kontrolovať a regulovať aj veľkosť iných, neelektrických fyzikálnych veličín (dĺžky, času, rýchlosti, teploty, tlaku a pod.), čo umožňuje zaviesť automatizované systémy riadenia procesov v rôznych oblastiach vedy, techniky a výroby.

Základné problémy riešené v elektrickom meraní sa sústreďujú na meracie prístroje a meracie metódy.

AmpérmeterOhmeterVoltmeterGalvanometerMeranie elektrického prúdu (meranie prúdu), príklad merania, bočník, príklad na výpočet bočníkaMeranie elektrického napätia (meranie napätia), príklady merania 

  x Elektrické meracie prístroje
x >
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady