Vytvorené: 02. 02. 2019 Tlačiť

Organizácia Spojených národov (OSN) je najstaršia a najvýznamnejšia medzinárodná organizácia s bezpečnostnými kompetenciami. Vznikla 25. júna roku 1945 a sídli New Yorku. V súlade s Chartou môže Valné zhromaždenie OSN prijímať a legalizovať včasné a účinné opatrenia v záujme zachovania mieru a bezpečnosti. Kľúčovú úlohu má pritom Bezpečnostná rada (BR), ktorá nesie zodpovednosť za udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.                    

BR plní tieto úlohy nepretržite s využitím výkonného pomocného aparátu. Nepretržitosť jej činnosti zaručuje jej operatívnosť a produktívnosť. Chartou sú presne určené opatrenia, ktoré môže BR prijať voči agresorovi či potenciálnemu agresorovi, aby ho odradila od akcií ohrozujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť. Ak sa ukáže, že „úplné alebo čiastočné prerušenie hospodárskych stykov, spojov železničných, námorných, leteckých, poštových, telegrafných, rádiových a iných ako i prerušenie stykov diplomatických“ bolo nedostatočné, môže BR podniknúť akcie leteckými, námornými alebo pozemnými silami. Všetky členské štáty OSN sa v Charte zaviazali, že na výzvu BR jej poskytnú nevyhnutné ozbrojené sily s príslušným zabezpečením.

 

Podpisy zakladajúcich členov OSN
na Charte prijatej 25. júna 1945 

 

K riešeniu vojenských otázok sa ako pomocný orgán BR zriaďuje výbor vojenských štábov, ktorý sa skladá z náčelníkov štábov stálych členov BR. Akcie nevyhnutné k zaisteniu realizácie rozhodnutí BR pre udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti podnikajú členské štáty OSN priamo alebo prostredníctvom svojej účasti v príslušných medzinárodných organizáciách, ktorých sú členmi.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady