Vybrané tradičné strofy a strofické útvary 3-veršové: tercína, ritornel :)

Autor: Michal Harpáň

Vytvorené: 10. 05. 2020 Tlačiť

Tercína (z talianskeho terza rima – tretí rým) je trojveršová strofa talianskeho pôvodu. Skladá sa z desaťslabičných (alebo jedenásťslabičných ženských) veršov jambického spádu. Má charakteristický rozvrh rýmov: každý rým sa zjaví trikrát a prostredný verš v trojverší sa rýmuje s prvým veršom nasledujúceho trojveršia: aba, bcb, cdc... xyx, y. Z tohto vyplýva, že na konci básnického diela vystupuje jeden verš, ktorý je spojený s rýmom s prostredným veršom posledného trojveršia. Tento posledný verš, uzatvárajúci celkovú rýmovú reťaz, sa volá kóda a z významového hľadiska často je pointou básnickej výpovede.

Tvorcom tercíny je známy taliansky básnik Dante Aligieri, ktorý v takýchto strofách napísal svoje dielo Božská komédia. Do slovenčiny toto dielo prekladali Karol Strmeň, Jozef Félix a Viliam Turčány. V slovenskej poézii tercínu používali Svetozár Hurban-Vajanský, P. O. Hviezdoslav, V. Roy, M. Rázus, Viliam Turčány. Vajanský k tradičným strofám, podobne ako k jambickému metru, pristupoval programovo, čo vidno aj z jeho básne Za Dantem:

Jak reťaz kvetná tercína sa vinie, x a
jak vlny morské tiahnu šíky slok,   b
v trojzvučnom verši zlatej Auzónie.   a
     
Či smie sa ihrať slabý potokom   b
za božským Dantem trojrýmovým zvukom,   c
za jeho letom matný riadiť krok?    b
     
Nuž kto mu bráni zostať nedoukom?    c

 

Ritornel (z talianskeho ritorno – návrat) je trojveršová strofa podobná tercíne. V klasickom prípade ide však o báseň zostavenú z jedinej strofy, ktorá vyjadruje nejakú vtipnú myšlienku, často vo forme básnickej atmosféry. Metrum veršov a rozloženie rýmov je voľné. Prvý verš spravidla je kratší. Sú však aj ritornely zostavené z väčšieho  počtu strof. Takéto stretáme aj v slovenskej poézii, napríklad v tvorbe Pavla Országha Hviezdoslava  a E. B. Lukáča:

Za ťažkých súmrakov, x a
keď na zem padá závoj chmúrny, hmlistý,   b
ku svojej úteche čítam si tvoje listy.   b
     
Sú slzou písané,   c
bo mnohé z litier splynú jaksi spolu.   d
Jaj, mnohokrát si sadla chorá k stolu.    d
    E. B. Lukáč: List o ľuďoch

 

x Vybrané kapitoly z teórie poézie
Zdroje
Prevzaté a upravené z:
• Michal Harpáň, Teória literatúry, ESA, Bratislava, 1994, ISBN 80-85684-05-5.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady