Autor: Igor Krucovčin, Peter Albrech, Doplnené 04. 03. 2023

Vytvorené: 04. 06. 2020 Tlačiť

accessories – príslušenstvo 

air operated 5/2 single valve – 5/2-cestný ventil ovládaný vzduchom a pružinou

air operated 5/2 double valve – 5/2-cestný ventil ovládaný vzduchom z oboch strán

3/2 NC, air operated single valve – 3/2-cestný NC ventil ovládaný vzduchom a pružinou

3/2 NC convertible valve – časovo oneskorovací NC ventil

3/2 NC single solenoid valve – 3/2-cestný NC ventil ovládaný elektricky a pružinou

3/2 NC switch-operated double valve – 3/2-cestný ventil aretačný ovládaný prepínačom

3/2 NC valve, operated by an emergency knob – 3/2-cestný NC ventil ovládaný hríbikom a pružinou

3/2 NC valve, operated by one-way roller lever – 3/2-cestný NC ventil ovládaný pákou s kladkou a pružinou 

3/2 NC valve, operated by push-button – 3/2-cestný NC ventil ovládaný tlačidlom a pružinou 

3/2 NC valve, operated by roller lever – 3/2-cestný NC ventil ovládaný kladkou a pružinou

5/2 double solenoid valve – 5/2-cestný ventil ovládaný elektricky z oboch strán

5/2 single solenoid valve – 5/2-cestný ventil ovládaný elektricky a pružinou

5/2 valve with 2-position selector – 5/2-cestný ventil aretačný ovládaný prepínačom

5/2 way impulse valve, pneumatically operated, 5/2 way impulse valve controled by presuure – 5/2-cestný impulzný ventil ovládaný tlakom

absolute zero – absolútna nula

accessories – príslušenstvo

according to function: shut-off, distribution, flow, throttle, pressure, unidirectional – podľa funkcie: uzatváracie, rozvádzacie, prietokové, škrtiace, tlakové, jednosmerné

according to the structure: saddle, slide – podľa konštrukcie: sedlové, posúvačové

accumulator – akumulátor

action members (hydraulic motors): linear (single acting and double acting), rotary, swinging, stepper – akčné členy (motory): jednočinné, dvojčinné, pre špeciálne použitie, rotačné, kývavé  

action members (pneumatic motors): linear (single acting and double acting), rotary, swinging, stepper – akčné členy (motory): lineárne (jednočinné a dvojčinné) rotačné, kývavé, krokový pneumotor

actuators – pneumatické valce (aktuátory, akčné členy)

AND function – dvojtlakový ventil s funkciou AND

aggregate – agregát 

air operated valves – vzduchom ovládané ventily

air preparation – úprava vzduchu 

air pressure reservoir (air tank) – akumulátor (zásobník) 

air service unit (air cleaning unit) – jednotka na úpravu stlačeného vzduchu

basics of electrical engineering – základy elektrotechniky

boilled water – vriaca voda

buzzer – bzučiak

circular construction – konštrukcia obvodov

components and schematic (flowsheet signs) – súčiastky a značky

compressed air adjustment unit – Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu

compressed air supply – prívod (zdroj) stlačeného vzduchu

compressed air tanks – Zásobníky stlačeného vzduchu

compressor – kompresor

compressors – kompresory

concrete-embedded foundation eart electrode – základový uzemňovač uložený v betóne

condenser – kondenzátor

control modules – riadiace moduly

converters – prevodníky

coolers – chladiče

counter – počítadlo

damp air – vlhký vzduch, air with moisture

design of e-pneumatic circuits – návrh e-pneumatických obvodov

design of pneumatic circuits – návrh pneumatických obvodov

distribution block – rozvodná kocka

double acting cylinder – dvojčinný valec 

double acting cylindre with rubber cushion – dvojčinný valec s gumeným vankúšom (tlmením)

dry air – suchý vzduch

dryers – sušičky

earthbing conductor – uzemňovací vodič

earth elecrode – uzemňovač

earthbing arrangement – uzemňovacia sústava

e-circular construction – konštrukcia e-pneumatických obvodov

e-components of hydraulics – elektro-komponenty hydrauliky

e-counter – e-počítadlo

e-hydraulic flowsheets – e-hydraulické schémy

e-hydraulics (electro-hydraulics) – e-hydraulika (elektro-hydraulika)

ejector, sucker – ejektor, prísavka

electrical contact pressure switch – tlakovo-elektrický spínač

electrical distributor - elektrický rozdeľovať

electrical end of stroke – elektrický koncový spínač (prepínač)

electrical voltage, electric current, electric circuit, power supply, coil, switches, solenoid – elektrické napätie, elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj, spínače, vypínače, prepínače, cievka, elektromagnet

electro components and electro flowsheets signs in pneumatics – Súčiastky a značky e-pneumatiky

electro pneumatics – e-pneumatika (elektro-pneumatika)

e-pneumatic schemes (flowsheets) – e-pneumatické schémy

e-valves – e-ventily

evaporator – výparník

fan – ventilátor

filters – filtre

flowchart – vývojový diagram

flow control equipment – príslušenstvo ovládajúce prietok

FluidSIM simulation program – simulačný program FluidSIM 

Grafcet, graphic representation of sequential control – Grafcet, grafické zobrazenie sekvenčného logického riadenia 

hose – hadica 

hydraulic elements – hydraulické prvky

hydraulic liquid – hydraulická kvapalina

hydraulics – hydraulika

characteristics, use, benefits, disadvantages, comparisons – charakteristika, použitie, výhody, nevýhody, porovnania

check valve – jednosmerný ventil  

check valve with pilot control – jednosmerný ventil s riadením

indicators – indikátory

indicators (pilots, buzzer) – indikátory (žiarovky a bzučiak) 

loudspeaker – reproduktor

lubricator, lubrication unit – primasťovacia jednotka

main eartbing busbar – hlavná uzemňovacia prípojnica

main eartbing terminal – hlavná uzemňovacia spojka

maintenance, control, failures detection, optimization – údržba, kontrola, detekcia chýb, optimalizácia

manometer – manometer 

manual, mechanical valves – ventily ovládané silou a mechanicky

melting ice – topiaci sa ľad

motion formula, equation, pressure, pressure gauge, gas, state formula (equation of gases) – pohybová rovnica, tlak, tlakomer, plyn, stavová rovnica plynov

mounting process – montážny proces, proces montáže, montáž

multiple position cylinder, double-acting – dvojčinný viacpolohový valec

neutral wire, live wire, grounding wire – nulový vodič, fázový vodič, ochranný vodič

one-way flow control valve – jednocestný škrtiaci ventil

OR function – trojcestný ventil s funkciou OR 

physics in hydraulics (natural laws and concepts) – fyzika v hydraulike (zákony a pojmy)

physics in pneumatics system – fyzika v pneumatike

picture glossary, control questions, e-tests, tags, examples for solving, schemes, simulations – obrázkové slovníky, kontrolné otázky, e-testy, značky, riešené príklady a schémy, simulácie

pipiline, tube – potrubie

piston – piestnica

planning procedures – plánovanie postupov

plastic plugs – plastové záslepky

pneumatic counter – pneumatické počítadlo

pneumatic elements – pneumatické prvky

pneumatic flowsheets – pneumatické schémy

pneumatic timer, normally closed – pneumatický časovač, normálne zatvorený

pneumatics – pneumatika

pneumatics-electropneumatics kits – pneumatické a elektro-pneumatické komponenty

power supply – zdroj energie

power unit – pohonná jednotka

pressure gauge with electrical contact – tlakovo-elektrický spínač (prepínač) s manometrom

pressure reducing valve – tlakový redukčný ventil

pressure regulator with pressure gauge – regulátor tlaku s manometrom

pressure relief valve – tlakom ovládaný ventil

pressure sensor – tlakový spínač

pressure, pressure gauge, liquid, Pascal law, power transfer, formula (equation of continuity, Bernoulli formula) equation, density, viscosity, flow, performace, streaming – tlak, tlakomer, kvapalina, Pascalov zákon, prevod sily, dráhy a tlaku, rovnica kontinuity, Bernoulliho rovnica, hustota, viskozita, prietok, výkon, prúdenie...  

production, treatment and transport (distribution) of compressed air – výroba, úprava a doprava (rozvod) stlačeného vzduchu

production line – výrobná linka

proportional valves – proporcionálne ventily

protective bonding condutor – vodič ochranného pospájania

protective conductor – ochranný vodič

protective eartbing conductor – ochranný uzemňovací vodič

pump – čerpadlo

P/V - V/P converters – P/E, E/P prevodníky

quick exhaust valve – rýchloodvzdušňovací ventil

reed auto switch – magnetický bezdotykový spínač

relay – relé

researcher – vedecký pracovník 

representation with Grafcet – zobrazenie v Grafcete

rotary air motor – pneumatický rotačný motor

semi-rotary motor – kývavý motor

sensors – snímače

sensors: induction, capacitive, optical... – senzory (snímače): indukčný, kapacitný, optický...

sensors: magnetic, ending position – senzory (snímače): magnetický, koncový

set of 20m of blue tubing and 20m of flexible 4 mm white tubing – skupina 20metrových modrých a bielych ohybných hadíc, ø 4 mm

set of 3 relays – skupina troch relé

set of connection cables – skupina prepojovacích káblov (vodičov)

set of electrical inputs – skupina elektrických vstupov

shutoff valve – uzatvárací ventil

shuttle valve – ventil s funkciou OR

signals, information, digitization – signály, informácia, digitalizácia

single acting cylinder – jednočinný valec

single direction speed controller – jednosmerný nastaviteľný škrtiaci ventil

soil-embedded foundation eart electrode – základový uzemňovač uložený v zemi

solenoid valves – solenoidové (elektro-pneumatické) ventily

sucker – prísavka

surge protective device (SPD) – zvodiče prepätia

thermometer, levels, hoses, pipes, filters, coolers, joints, vent  valves... – teplomer, hladinomer, hadice, potrubia, filtre, chladiče, spoje, rozvodné kocky, odvzdušňovacie ventily...

throttle valve – škrtiaci ventil

time delay valve, normally closed – časový spínač, normálne zatvorený

T fittings – rozbočovač T

two pressure valve – dvojtlakový ventil s funkciou AND

tube-cutter – rezačka hadičiek

vacuum suction nozzle, ejector – ejektor

valve combinations – kombinácie ventilov

valve islands – ventilové ostrovy...

valve solenoid – e-ventil

valves – ventily

valves: flow, combined, pressure, shut-off, multi-way – ventily: prietokové, kombinované, tlakové, uzatváracie, viaccestné

variable compressor – nastaviteľný kompresor

water tank – nádrž na vodu

with funcionality OR – s funkciou OR

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady