Korektor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 11. 10. 2020 Tlačiť

Test obsahuje 23 otázok.

1. Skupenské teplo topenia je teplo, ktoré

a) prijme teleso z kryštalickej látky pri teplote vyparovania, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

b) prijme teleso z kryštalickej látky pri teplote topenia, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

c) prijme teleso z amorfnej látky pri teplote varu, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

d) prijme teleso z amorfnej látky pri teplote 15 K, aby sa premenilo na kvapalinu s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

2. Súvislosť medzi merným skupenským teplom topenia, skupenským teplom topenia a hmotnosťou telesa je

a) Lt = lt × m

b) Lt = lt / m

c) Lt = m / lt

d) lt = Lt × m

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

3. Jednotkou veličiny merné skupenské teplo topenia je

a) J / kg

b) J / K

c) kg / K

d) K / J

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

4. Vyberte správne tvrdenie

a) Keď kryštalická látka prijíma teplo, zmenšuje sa Ek kmitavého pohybu častíc. Častice zväčšujú rozkmity, čím sa zväčšuje stredná vzdialenosť medzi nimi.

b) Teplota tuhnutia látky sa nerovná teplote topenia.

c) Prechod látky z jednej fázy do druhej sa volá časová premena.

d) Regelácia vody je znovu zamŕzanie vody.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

5. Ak chceme kvapalinu s danou hmotnosťou m premeniť na paru s rovnakou teplotou, musí kvapalina

a) prijať merné skupenské teplo vyparovania lv

b) odovzdať skupenské teplo vyparovania Lv

c) prijať skupenské teplo vyparovania lv

d) prijať skupenské teplo vyparovania Lv

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

6. Vyberte správne tvrdenie

a) Var je vyparovanie z povrchu kvapaliny.

b) Var je premena plynnej látky na kvapalnú.

c) Var je premena kvapalnej látky na tuhú.

d) Var je vyparovanie v celom objeme kvapaliny.

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

7. Pri vyparovaní kvapalinu opúšťajú

a) najrýchlejšie molekuly, zmenšuje sa stredná energia molekúl, kvapalina sa ochladzuje

b) najrýchlejšie molekuly, zväčšuje sa stredná energia molekúl, kvapalina sa ochladzuje

c) najpomalšie molekuly, zmenšuje sa stredná energia molekúl, kvapalina sa ochladzuje

d) najpomalšie molekuly, zväčšuje sa stredná energia molekúl, kvapalina sa ochladzuje

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

8. Krivka nasýtených pár je graf závislosti

a) tlaku nasýtenej pary od jej objemu

b) tlaku nasýtenej pary od jej hustoty

c) tlaku nasýtenej pary od jej hmotnosti

d) tlaku nasýtenej pary od jej teploty

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

9. Každý bod roviny fázového diagramu znázorňuje

a) istý stav látky pri zvolenej termodynamickej teplote a tlaku

b) stav rovnováhy medzi rôznymi stavmi istej látky

c) prechod medzi rôznymi stavmi istej látky

d) fázu určitého skupenstva látky

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

10. Trojný bod vo fázovom diagrame znázorňuje

a) hodnoty termodynamickej teploty a tlaku rovnovážneho stavu pevnej a kvapalnej fázy

b) hodnoty termodynamickej teploty a tlaku rovnovážneho stavu pevnej, kvapalnej a plynnej fázy

c) hodnoty termodynamickej teploty a tlaku rovnovážneho stavu pevnej a plynnej fázy

d) hodnoty termodynamickej teploty a tlaku rovnovážneho stavu kvapalnej a plynnej fázy

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

11. Prehriata para jež

a) plynné skupenstvo látky s vyššou teplotou ako nasýtená para s tým istým tlakom

b) plynné skupenstvo látky s nižšou teplotou ako nasýtená para s tým istým tlakom

c) plynné skupenstvo látky s vyšším tlakom ako nasýtená para s tou istou teplotou

d) plynné skupenstvo látky s nižším tlakom ako nasýtená para s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

12. Prechod z plynného do kvapalného skupenstva je možné realizovať

a) izobarickým ochladzovaním

b) izochorickým stláčaním

c) izotermickým stláčaním

d) izobarickým zohrievaním

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

13. Ktorý z nasledujúcich javov sa dá označiť ako sublimácia?

a) vyschýnanie olivového oleja

b) tuhnutie cementu

c) schnutie zmrznutého prádla

d) orosenie okien v miestnosti

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

14. Ktorý z nasledujúcich javov sa dá označiť ako kondenzácia?

a) tvorba usadenín na morskom dne

b) vznik močových kameňov

c) orosenie okien vo vlhkej miestnosti

d) schnutie zmrznutého prádla

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

15. Ktorý z nasledujúcich javov sa nedá označiť ako sublimácia?

a) vyparovanie tuhého oxidu uhličitého

b) schnutie zmrznutého prádla

c) úbytok kryštalického jódu v otvorenej nádobke

d) úbytok vody v otvorenej nádobe

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.D. 

 

************************** 

 

16. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?

a) ľad pri topení odoberá teplo okolitému prostrediu

b) voda pri mrznutí odoberá teplo okoliu

c) vodná para pri kondenzácii odoberá teplo okoliu

d) ľad pri topení odovzdáva teplo okoliu

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

17. Pozorujeme, že voda sa varí už pri 50 Celziových stupňoch. Tento jav je spôsobený

a) zvýšením okolitého tlaku

b) znížením okolitého tlaku

c) prítomnosťou prehriatej pary

d) neprítomnosťou železa

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

18. Teplota trojného bodu je presne

a) 0 Celziových stupňov

b) 0 kelvinov

c) 273,16 kelvinov

d) 273,16 Celziových stupňov

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

19. Pozorujeme, že voda tuhne až pri teplote mínus 15 Celziových stupňoch. Tento jav je spôsobený

a) prítomnosťou vodnej pary

b) znížením okolitého tlaku

c) prítomnosťou primiešanej nemrznúcej zmesi

d) pohybom vody

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.C. 

 

************************** 

 

20. Ľad bol pomiešaný so soľou v dôsledku čoho sa rozpustil. Teplota ľadu sa v priebehu rozpúšťania

a) nemenila

b) znižovala

c) zvyšovala

d) najskôr zvyšovala a potom znižovala

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

21. Keď zohrievame teleso z kryštalickej látky, zvyšuje sa jeho teplota a po dosiahnutí teploty topenia sa

a) premieňa na kvapalinu s tou istou teplotou

b) premieňa na plyn s tou istou teplotou

c) premieňa na prehriatu paru s tou istou teplotou

d) premieňa na kryštalickú látku s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.A. 

 

************************** 

 

22. Merné skupenské teplo tuhnutia je teplo

a) ktoré prijme kvapalné teleso s hmotnosťou 1 kg pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

b) ktoré odovzdá kvapalné teleso s hmotnosťou 1 kg pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

c) ktoré odovzdá kvapalné teleso pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

d) ktoré prijme kvapalné teleso s pri teplote tuhnutia, aby sa premenilo na pevnú látku s tou istou teplotou

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

23. Pri kondenzácii plynná látka

a) prijme od okolia skupenské kondenzačné teplo

b) odovzdá svojmu okoliu skupenské kondenzačné teplo

c) odovzdá svojmu okoliu skupenské teplo topenia

d) odovzdá svojmu okoliu skupenské teplo tuhnutia

 

Zdôvodnenie a Správna odpoveď 

.B. 

 

************************** 

 

 

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Cvičebnice Cvičebnice Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady