Vytvorené: 04. 11. 2020 Tlačiť

Výraz z oblasti výroby, ekonomiky a práva, ktorý nemá jednotnú ani presnú definíciu. 

Niektoré z definícii:

Know-how[1] sú špecifické vedomosti, ktoré má jedinec alebo spoločnosť, resp. podnik o výrobku alebo výrobnom procese, často získané rozsiahlym a nákladným výskumom a vývojom. 

Know-how sú vedomosti a skúsenosti technického, obchodného, administratívneho, finančného alebo iného charakteru, ktoré sa môžu používať komerčne, a ktoré nie sú chránené patentom alebo registrovaním. 

Know-how je špeciálna znalosť alebo zručnosť; znalosť ako robiť niečo ťažké, najmä pri plánovaní a začatí niečoho nového, napríklad nového procesu alebo strojového zariadenia, alebo pri prekonávaní nejakých ťažkostí. 

Know-how podľa podnikam.sk:

Z právneho hľadiska je know-how nehmotný majetok a ako taký sa musí vyjadriť spôsobom, ktorý umožňuje jeho vnímanie alebo poznanie. Musí sa dať opísať a hmotne zachytiť, napríklad jeho spísaním do manuálu.

Know-how tvoria rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú rôzne výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných obdobných prác.

Know-how musí mať podstatný význam a musí byť užitočné pre jeho používateľa. Tým, že používateľ know-how pozná a využíva, dosahuje určité výsledky alebo prínosy, akými sú zlepšenie výrobných procesov, odstránenie neefektívnych činností výroby alebo úsporu materiálu a energií. Uvedené prínosy sa prejavujú dosahovaním vyššieho zisku, zlepšením pracovných podmienok alebo životného prostredia, ktoré by sa bez znalosti know-how nedosiahli.

Know-how je využiteľné tretími osobami. Môže ísť aj o jednorazové využitie, nevyžaduje sa opakovateľnosť využitia ako pri vynálezoch alebo úžitkových vzoroch.

Ďalším znakom know-how je, že nesmie byť všeobecne známe. Ak by bolo všeobecne dostupné, nemalo by svoju cenu, a teda nebolo by obchodovateľné. Za know-how sa preto nepovažujú znalosti, ktoré je možné bežne získať napríklad z internetu.

Know-how môžu byť aj riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky pre registráciu patentu alebo úžitkového vzoru, ale o ich registráciu sa nepožiadalo. Na rozdiel od patentov a úžitkových vzorov, pri know-how však nie je podstatné, či osoba ktorá ho poskytuje, ho vytvorila vlastnou tvorivou duševnou činnosťou alebo netvorivou činnosťou (napríklad mechanickým zozbieraním faktov a informácií).

[1] Vyslovuje sa nouhau.
Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://podnikam.sk/know-how-co-to-je-a-ako-ho-vyuzit-v-ramci-podnikania/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady