Rozvodné siete, označovanie, názvy, TN, TN-C (TNC), TN-S (TNS), TN-C-S, IT, TT :)

Autor: Marek Roch, Marek Höger

Vytvorené: 27. 06. 2021 Tlačiť

Označovanie rozvodných sietí nn sa v medzinárodnom poňatí robí veľkými písmenami, ktoré majú tento význam: 

 • prvé písmeno – vyjadruje vzťah k zdroju - siete a uzemnenia:
  • T terre (francúzsky) – bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu (uzlu) transformátora,
  • I insulation (anglicky) – izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu.
 • druhé písmeno – vyjadruje vzťah k spotrebiču – neživých častí v rozvode a uzemnenia:
  • T terre (francúzsky) – priame spojenie (uzemnenie) elektrického spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete,
  • N neutral (anglicky), neutre (francúzsky) – bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom (uzlom) siete ochranným vodičom.
 • tretie písmeno(á) – vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov:
  • C combinated (anglicky), combiné (francúzsky) – kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s ochranným vodičom,
  • S separated (anglicky), separé (francúzsky) – oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od ochranného vodiča.

 

Názvy rozvodných sietí:

 • TN elektrická rozvodná sieť s uzemneným bodom zdroja. Neživé časti elektrických spotrebičov sú s týmto bodom spojené,
 • TN-C sieť TN, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného vodiča (PEN),
 • TN-S sieť TN, v ktorej ochranný (PE) a neutrálny (N) vodič sú dva samostatné vodiče,
 • TN-C-S sieť TN, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič (PEN) a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne,
 • IT sieť má všetky živé časti izolované od zeme, alebo jeden bod spojený so zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti elektrických spotrebičov sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo,
 • TT elektrická rozvodná sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete.

 

x Rozvodné siete

 

Siete TN-C (TNC), TN-S (TNS), TN-C-S (TNC-S) podrobne:

V elektrických inštaláciách v domoch a bytoch sú použité siete TNC, TNS a TNC-S.

Siete TN-C majú stred transformátora vinutia uzemnený a do rozvodu je vyvedený ochranný vodič PEN. Neživé časti elektrického zariadenia sú spojené s ochranným vodičom PEN. Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TNC patrí medzi ochranu „nulovaním“, kde elektrické zariadenie je pripojené cez nulovací vodič a ten je spojený s uzlom zdroja. Odpojenie je zabezpečené vypínacími prvkami, ku ktorým je poruchový prúd z neživej časti privedený ochranným vodičom PEN. V tejto sieti na pripojenie svietidla a zásuvky stačia dva vodiče (krajný vodič a ochranný vodič PEN). 

Siete TN-S majú stred transformátora vinutia uzemnený a do rozvodu je osobitne vyvedený ochranný vodič PE a neutrálny vodič N. Neživé časti elektrického zariadenia sú spojené s ochranným vodičom PE. Ochrana samočinným odpojením od zdroja v sieti TNS patrí medzi ochranu „nulovaním“, kde je elektrické zariadenie pripojené cez nulovací vodič a ten je spojený s uzlom zdroja. Ochrana samočinným odpojením od zdroja spočíva v odpojení poruchového zariadenia od zdroja v čase kratšom, ako by došlo k úrazu elektrickým prúdom. Odpojenie je zabezpečené vypínacími prvkami, ku ktorým je poruchový prúd z neživej časti privedený ochranným vodičom PE. Ochranný vodič PE je oddelený, plní len funkciu ochranného vodiča v poruchovom stave. V bezporuchovom stave je obvod uzatváraný samostatným neutrálnym vodičom N. V tejto sieti na pripojenie svietidla a zásuvky potrebujeme tri vodiče (krajný vodič, neutrálny vodič N a ochranný vodič PE). 

Sieť TNC-S je rozdelená na dve časti. V prvej časti je to vlastne sieť TNC, kde poruchový aj bezporuchový prúd je vedený kombinovaným vodičom PEN. V mieste siete, kde z dôvodu zabezpečenia väčšej bezpečnosti (staršia školská dielňa, laboratórium) chceme použiť sieť TNS, uzemníme vodič PEN, ktorý rozdelíme na dva separované (oddelené) vodiče PE a N. Ďalej už pokračuje sieť TNS a opätovné zlúčenie vodičov PE a N už nie je dovolené.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady