Vytvorené: 07. 07. 2021 Tlačiť

Miesto v pamäti, kde sa ukladá určitý typ informácie. Každá premenná má svoje meno - identifikátor. Hodnota premennej sa v priebehu vykonávania programu obyčajne mení.

Konštanta je tiež premenná, ale jej hodnota sa počas behu programu meniť nebude.

 

Typy premenných

int x Jeden z najpoužívanejších dátových typov určený pre celé číslo.
byte   Byte ukladá 8-bitové číslo od 0 do 255. Je to vlastne jeden byte.
boolean   Je implementáciou pravdivostného typu. Môže obsahovať dve možné hodnoty (logické konštanty) true (pravda) a false (nepravda).
float   Typ premennej float je určený pre reálne čísla s desatinnou čiarkou.
double   Je racionálne číslo s dvojitou presnosťou.
string   Je znakové pole (reťazec znakov) zložené z prvkov typu char.
    Reťazcové konštanty zapisujeme v programe ako postupnosť znakov uzavretých medzi úvodzovkami. String umožňuje používať a manipulovať s reťazcami textu zložitejšími spôsobmi ako znakové pole. Môžete reťazce spájať, vyhľadávať, nahrádzať a podobne.
short   Je celé číslo v rozsahu od -32 768 do 32 767.

 

Premenné inak:

Premenné sú pamäťové miesta prístupné prostredníctvom identifikátoru. Hodnotu premenných môžeme počas výpočtu meniť. Tým sa premenné zásadne odlišujú od konštánt, ktoré majú po celú dobu chodu programu hodnotu nemennú – konštantnú. Premenné deklarujeme uvedením dátového typu, ktorý je nasledovaný identifikátorom alebo zoznamom identifikátorov navzájom oddelených čiarkami. Deklarácia končí bodkočiarkou. Súčasne s deklaráciou premennej môžeme, ale nemusíme, definovať aj jej počiatočnú hodnotu.

 

Ukážka:

digitalRead(pin);

Načíta z pinu hodnotu HIGH alebo LOW.

 

digitalWrite(pin, hodnota);

Zapíše na pin hodnotu HIGH alebo LOW. Ak je pin nakonfigurovaný ako výstup (OUTPUT), jeho napätie bude nastavené na zodpovedajúcu hodnotu HIGH, to je  5 V (alebo 3,3 V pri doskách s napájaním 3,3 V) alebo pre hodnotu LOW je to 0 V (zem).

 

Mali by ste vedieť: 

Premenné majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Podľa „viditeľnosti“ premennej môžeme označiť premenné ako:

 • globálne – to sú premenné, ktoré platia v celom programe. Umiestňujú sa nad definíciu funkcie setup(). Môžu ich používať všetky funkcie definované pod nimi, 
 • lokálne – sú premenné definované vo vnútri funkcie. Môže ich teda používať iba táto funkcia. Inak povedané, lokálna premenná platí iba medzi dvoma {}. Viaceré funkcie môžu mať lokálne premenné s tým istým menom, každá používa tú svoju. 

Ak má lokálna a globálna premenná to isté meno, lokálna premenná prekryje globálnu, funkcia teda používa svoju lokálnu premennú[1].  

Premenné deklarujeme uvedením dátového typu, ktorý je nasledovaný identifikátorom alebo zoznamom identifikátorov navzájom oddelených čiarkami. Deklarácia končí bodkočiarkou. Súčasne s deklaráciou premennej môžeme, ale nemusíme, definovať aj jej počiatočnú hodnotu.  

[1] Podľa hesla: „Bližšia košeľa ako kabát.“
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady