Vytvorené: 07. 07. 2021 Tlačiť

Miesto v pamäti, kde sa ukladá určitý typ informácie. Každá premenná má svoje meno - identifikátor. Hodnota premennej sa v priebehu vykonávania programu obyčajne mení.

Konštanta je tiež premenná, ale jej hodnota sa počas behu programu meniť nebude.

 

Typy premenných

int x Jeden z najpoužívanejších dátových typov určený pre celé číslo.
byte   Byte ukladá 8-bitové číslo od 0 do 255. Je to vlastne jeden byte.
boolean   Je implementáciou pravdivostného typu. Môže obsahovať dve možné hodnoty (logické konštanty) true (pravda) a false (nepravda).
float   Typ premennej float je určený pre reálne čísla s desatinnou čiarkou.
double   Je racionálne číslo s dvojitou presnosťou.
string   Je znakové pole (reťazec znakov) zložené z prvkov typu char.
    Reťazcové konštanty zapisujeme v programe ako postupnosť znakov uzavretých medzi úvodzovkami. String umožňuje používať a manipulovať s reťazcami textu zložitejšími spôsobmi ako znakové pole. Môžete reťazce spájať, vyhľadávať, nahrádzať a podobne.
short   Je celé číslo v rozsahu od -32 768 do 32 767.

 

Premenné inak:

Premenné sú pamäťové miesta prístupné prostredníctvom identifikátoru. Hodnotu premenných môžeme počas výpočtu meniť. Tým sa premenné zásadne odlišujú od konštánt, ktoré majú po celú dobu chodu programu hodnotu nemennú – konštantnú. Premenné deklarujeme uvedením dátového typu, ktorý je nasledovaný identifikátorom alebo zoznamom identifikátorov navzájom oddelených čiarkami. Deklarácia končí bodkočiarkou. Súčasne s deklaráciou premennej môžeme, ale nemusíme, definovať aj jej počiatočnú hodnotu.

 

Ukážka:

digitalRead(pin);

Načíta z pinu hodnotu HIGH alebo LOW.

 

digitalWrite(pin, hodnota);

Zapíše na pin hodnotu HIGH alebo LOW. Ak je pin nakonfigurovaný ako výstup (OUTPUT), jeho napätie bude nastavené na zodpovedajúcu hodnotu HIGH, to je  5 V (alebo 3,3 V pri doskách s napájaním 3,3 V) alebo pre hodnotu LOW je to 0 V (zem).

 

Mali by ste vedieť: 

Premenné majú svoj rozsah platnosti, čiže oblasť, v ktorej fungujú a v ktorej nie. Podľa „viditeľnosti“ premennej môžeme označiť premenné ako:

 • globálne – to sú premenné, ktoré platia v celom programe. Umiestňujú sa nad definíciu funkcie setup(). Môžu ich používať všetky funkcie definované pod nimi, 
 • lokálne – sú premenné definované vo vnútri funkcie. Môže ich teda používať iba táto funkcia. Inak povedané, lokálna premenná platí iba medzi dvoma {}. Viaceré funkcie môžu mať lokálne premenné s tým istým menom, každá používa tú svoju. 

Ak má lokálna a globálna premenná to isté meno, lokálna premenná prekryje globálnu, funkcia teda používa svoju lokálnu premennú[1].  

Premenné deklarujeme uvedením dátového typu, ktorý je nasledovaný identifikátorom alebo zoznamom identifikátorov navzájom oddelených čiarkami. Deklarácia končí bodkočiarkou. Súčasne s deklaráciou premennej môžeme, ale nemusíme, definovať aj jej počiatočnú hodnotu.  

[1] Podľa hesla: „Bližšia košeľa ako kabát.“
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady