Medziľudské vzťahy (aj audio) - Human relationships :)


Slovensky Anglicky Audio/Text/Obrázok

PREVERENIE NAUČENÉHO

Test

Ako dlho ho poznáš? How long have you know him?
bez domova homeless
charita charity
Dlho sme sa nevideli. Long time no see.
dodržiavať pravidlá keep rules
dôverovať trust
hluchý deaf
hnevať sa angry
klebetiť gossip
kolega colleague
ľahostajnosť indifference
láska love
manžel husband
manželka wife
manželský married
manželstvo, svadba marriage
manželstvo, svadba marriage
milenec lover
nemý dumb
nenávidieť hate
nepriateľ enemy
postihnutý disabled
pravda truth
priateľ friend
priateľstvo friendship
prispôsobiť adapt
rande date
rešpekt respect
rozvod divorce
slepý blind
spoľahlivosť reliability
susedia neighbours
verný loyal
zasnúbený engaged
závislý addicted
žiarlivý jealous
známosť reputation
známy known
zneužívať abuse
zodpovednosť responsibility


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady