Ako napísať apostrof (’)? >>

Domáca úloha - Anglické číslovky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Anglické radové číslovky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Členy pred podstatným menom (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Čo ľudia robia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Čo ľudia robia (aj správne odpovede) 2 :)

Domáca úloha - Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Dátumy po anglicky (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Dialóg Stretnutie (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Formulár :)

Domáca úloha - Jednoduchý prítomný čas (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Mesiace a ročné obdobia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Množné číslo (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Národnosti a ich jazyk (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Národnosti a krajiny (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - O rodine a priateľoch (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Opis osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Opis samého seba :)

Domáca úloha - Osobnosti a ich dátumy narodenia (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Označenie vlastníka (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 1 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 2 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Povolania 3 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Predstavovanie a pozdravy (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Privlastňovacie zámená (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Rodina (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Rodinní príslušníci (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Slová opačného významu (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Stavy osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Trávenie voľného času (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Trávenie voľného času 2 (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Určovanie času (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Vonkajšie znaky osôb (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Vyplnený formulár (aj správne odpovede) :)

Domáca úloha - Záporné tvary slovesa to be (aj správne odpovede) :)

Kontrolné otázky - Jednoduchý minulý a priebehový minulý čas (aj správne odpovede) :)

Pexeso - Holičstvo :)

Pexeso - Kaviareň :)

Pexeso - Ovocie 1 :)

Pexeso - Ovocie 2 :)

Pexeso - Pekáreň :)

Pexeso - V záhrade :)

Pexeso - Zelenina 1 :)

Pexeso - Zelenina 2 :)

Pexeso - Zvieratká na farme :)

Prehľad testov v Hot Potatoes - Časy :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý budúci a priebehový budúci čas 01 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a jednoduchý predprítomný čas 02 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a jednoduchý predprítomný čas 03 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 04 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 05 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 06 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 07 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 08 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 09 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý a priebehový minulý 10 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý minulý, predminulý jednoduchý a predminulý priebehový čas 11 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a jednoduchý minulý čas 20 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a priebehový predminulý čas 21 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predminulý a priebehový predminulý čas 22 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 12 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 23 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 24 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 25 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný a priebehový predprítomný čas 26 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý predprítomný, jednoduchý minulý a jednoduchý prítomný čas 27 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 13 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 14 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 15 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 16 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas 18 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Jednoduchý prítomný a priebehový prítomný čas, rozkazovací spôsob a prívesné otázky 17 :)

Test v Hot Potatoes - Časy - Minulý priebehový čas 19 :)

Test v Hot Potatoes - Používanie FOR a SINCE :)

Test v Hot Potatoes - Používanie WILL a GOING TO 1 :)

Test v Hot Potatoes - Používanie WILL a GOING TO 2 :)

Test v Hot Potatoes - Bývanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čas a dátum (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Časovanie slovesa to be (byť) v prítomnom čase (slovný test/t3) :)

Test v Hot Potatoes - Cestovanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Choroby a zranenia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čísla 0-20 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Čísla 21-1000 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Členy podstatných mien (roleta/t19) :)

Test v Hot Potatoes - Človek a príroda (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Človek a spoločnosť (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ďalšie možnosti ako začať rozhovor a ako sa rozlúčiť (roleta/t5) :)

Test v Hot Potatoes - Dialóg Stretnutie (párovačka/t4) :)

Test v Hot Potatoes - Doprava (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Farby (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Formulár (roleta/t8) :)

Test v Hot Potatoes - Fotopredajňa (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Holičstvo alebo Kaderníctvo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Hudobné nástroje (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Jedlo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kaviareň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Klenoty (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kniha - priateľ človeka (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kníhkupectvo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Komunikácia a jej formy (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kozmetický salón (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Kultúra a umenie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Lekáreň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž spredu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž spredu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž zozadu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Muž zozadu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena spredu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena spredu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena zozadu (obrázkový test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo - Žena zozadu (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské telo (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ľudské vlastnosti a emócie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Masmédiá (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Mäso (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Medziľudské vzťahy (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Mestá a miesta (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Multikultúrna spoločnosť (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Národnosti a ich jazyk (slovný test/t7) :)

Test v Hot Potatoes - Obchody a služby (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Oblečenie a móda (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Opis osôb (párovačka/t13) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie 1 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Ovocie 2 (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Pekáreň (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Počasie a ročné obdobia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 1 (párovačka/t17) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 2 (párovačka/t18) :)

Test v Hot Potatoes - Povolania 3 (párovačka/t20) :)

Test v Hot Potatoes - Pozdravy a stretnutia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Pozdravy pri stretnutí a lúčení (slovný test/t1) :)

Test v Hot Potatoes - Práca a zamestnanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Predstavovanie a pozdravy (t2) :)

Test v Hot Potatoes - Reštaurácia (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Rodina (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Slová opačného významu (slovný test/t14) :)

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 1 (audiotest) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 1 (slovný test) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 2 (audiotest) :(

Test v Hot Potatoes - Slovíčka pre samoukov 2 (slovný test) :(

Test v Hot Potatoes - Smer a poloha (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Šport (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Stavy osôb (párovačka/t15) :)

Test v Hot Potatoes - Teenageri a ich svet (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - V záhrade (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Veda a technika (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Vzdelanie (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Vzhľad (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Záľuby, voľný čas a životný štýl (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Záporné tvary slovesa to be (slovný test/t16) :)

Test v Hot Potatoes - Zelenina (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Zvieratá (slovný test) :)

Test v Hot Potatoes - Zvieratá na farme (slovný test) :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady