Autor: Igor Krucovčin

Vytvorené: 18. 12. 2013 Tlačiť

 • Vytvorte program na výpočet hodnôt základných goniometrických funkcií pre uhly od 0 do 360°.
 • Vytvorte náhodnú maticu a vypíšte polohu prvočísel.
 • Vytvorte program na výpočet hodnoty polynómu.
 • Vytvorte program na výpis členov Fibonacciho postupnosti.
 • Vytvorte program zadaný zlomok upraví na tvar celého čísla a zlomku a ak je možné krátenie zlomku tento upraví na jeho krátený tvar.
 • Vyrobte počítačovú hru Odoberanie zápaliek.
 • Ako program, procedúru a funkciu naprogramujte výpočet faktoriálu.
 • Vytvorte program, ktorý z náhodne generovaných čísel vytvorí maticu a v nej určí minimálnu a maximálnu hodnotu a ich polohu.  
 • Vytvorte program na výpočet hodnôt Pascalovho trojuholníka.
 • Vytvorte program na výpočet koreňov kvadratickej rovnice.
 • Vytvorte program, ktorý rozloží číslo na prvočinitele.
 • Vytvorte program na výpis prvočísel.
 • Vytvorte program, ktorý zoradí žiakov podľa ich výšky.
 • Vytvorte program, ktorý spočíta slová v zadanej vete a potom ich zoradí podľa dĺžky.
 • Vytvorte program na zistenie ceny telegramu, ak jedno písmenko stojí 10 centov. Medzery sa do ceny nerátajú.
 • Pomocou procedúr vytvorte program na výpočet obsahu štvorca, obdĺžnika, elipsy a kruhu.
 • Vytvorte program na prevod čísel z a do dvojkovej sústavy.
 • Vytvorte program na výpočet n-tej mocniny čísla x.
 • Vyrobte počítačovú hru Hádanie čísel. Číslo si myslí počítač, háda ho človek.
 • Vytvorte program, ktorý prevedie číslo napísané rímskymi číslicami na arabské a opačne.
 • Vytvorte hru, ktorá bude simulovať hádzanie dvoma kockami. Používateľ bude disponovať sumou, z ktorej časť alebo celú môže vsadiť na ľubovoľné číslo. V prípade, že toto číslo bude zodpovedať súčtu na kockách, používateľ získava n-násobok vloženej sumy. V opačnom prípade o ňu príde.
 • Vytvorte program na testovanie znalostí slovíčok z angličtiny.
 • Napíšte program, ktorý dokáže evidovať žoldnierov na pirátskej lodi, dokáže vypočítať ich plat podľa počtu akcií, ktorých sa zúčastnili, a v prípade smrti rozdelí ich majetok rovným dielom medzi ostatných.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady