Chyby v programe, syntaktické a sémantické - chyby počas behu programu a logické chyby :)

Vytvorené: 20. 01. 2014 Tlačiť

Omyly, ktorých sa človek dopúšťa pri programovaní.

Každý program, ktorý napíšeme, by mal byť funkčný a mal by vrátiť správne výsledky. Pretože program písal človek (tvor omylný), však tomu tak vždy nie je. Pri písaní nielen prvých programov sa veľmi často vyskytujú chyby, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: syntaktickésémantické.

Syntaktické chyby sú tie, ktoré zapríčiňuje slabšia znalosť programovacieho jazyka alebo nepozornosť pri písaní programu. Vznikajú vtedy, keď nedodržíme pravidlá, ktoré určujú skladbu (syntax) príkazov a celého programu v programovacom jazyku. Medzi najčastejšie patrí napr. vynechanie bodkočiarky, používanie premennej bez toho, aby sme ju vopred deklarovali, viac ráz použitý begin ako end a pod. Sú to chyby, ktoré nájde počítač ešte pred samotným spustením programu a upozorní nás na ne – bez ich odstránenia nie je možné program skompilovať a spustiť.

Horšia situácia nastane v prípade sémantických chýb, keď je program syntakticky správne zapísaný v programovacom jazyku, no napriek tomu pomocou neho správny výsledok nezískame. Túto kategóriu chýb možno rozdeliť na chyby počas behu programu a logické chyby.

Chyby vznikajúce počas behu programu sa objavia vtedy, keď počítač nie je schopný pokračovať v práci, pretože nastal stav, ktorý môže zapríčiniť nesprávnosť výsledku. Patrí sem napr. delenie nulou, otváranie neexistujúceho súboru, výpočet väčšieho čísla, aké je počítač schopný spracovať atď.

Logické chyby sa hľadajú najťažšie. Nie sú zapríčinené nesprávnym prepisom algoritmu do programovacieho jazyka, ale nesprávnosťou samotného algoritmu. Program zvyčajne beží bezproblémovo, no v niektorých (prípadne všetkých) prípadoch vracia zlé hodnoty. Na odhalenie tohto typu chýb potrebujeme mať určité skúsenosti alebo aspoň dobrého poradcu, pretože inak by ich nájdenie mohlo trvať veľmi dlho. Zvyčajne je potrebné program analyzovať a krokovať po jednotlivých príkazoch.

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
Ján Skalka, Cyril Klimeš, Gabriela Lovászová, Peter Švec, Informatika na maturity a prijímacie skúšky, Enigma, Nitra 2007, ISBN 978-80-89132-50-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady