Vytvorené: 25. 01. 2014 Tlačiť

Môžeme ich charakterizovať ako úverové cenné papiere, s ktorými je spojené právo majiteľa dlhopisu požadovať splatenie dlžnej čiastky v nominálnej hodnote a výnosu z tejto čiastky k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť.

Emitent (ten, kto dáva dlhopis do obehu napr. štát, banka, obec, podnik) je povinný splatiť dlhopis v jeho nominálnej hodnote jednorázovo k stanovenému termínu, alebo splátkami v niekoľkých termínoch. Takisto je povinný vyplácať v určitých termínoch úrok, prípadne iné prémie. Emitovaním dlhopisov si banka (štát, obec) zabezpečuje potrebné množstvo stabilných strednodobých a dlhodobých zdrojov, pri ktorých investor nemá nárok na vypovedateľnosť investovanej čiastky. Ide pri tom o najrôznejšie druhy a formy dlhopisov, ktoré sa navzájom odlišujú z rôznych hľadísk:

 • doba splatnosti (pohybuje sa od 1 mesiaca do niekoľko rokov),
 • prevoditeľnosť,
 • sekundárna obchodovateľnosť (existujú dlhopisy sekundárne neobchodovateľné, sekundárnu obchodovateľnosť môžu zaisťovať emitujúce inštitúcie alebo môžu byť obchodovateľné na verejnom trhu),
 • forma dlhopisu - dlhopisy môžu byť v listinnej alebo v zaknihovanej podobe.

Spôsob úročenia bankových dlhopisov môže byť stanovený v zásade v troch formách:

 • dlhopisy majú emisný a umorovací kurz zodpovedajúci nominálnej hodnote a v pravidelných obdobiach sú vyplácané úroky,
 • dlhopisy sú vydávané s emisným kurzom v nominálnej hodnote, v dobe splatnosti dlhopisu je jednorázovo splatená istina plus úrok za celú dobu splatnosti,
 • diskontované dlhopisy majú emisný kurz diskontovaný ku dňu emisie (znížený o úrok za celú dobu splatnosti), v dobe splatnosti je vyplatená nominálna hodnota (znížená o daň z úrokov).

Úroková sadzba môže byť stanovená fixne na celú dobu splatnosti alebo premenlivým spôsobom s vopred pevne definovanou väzbou na stanovenú referenčnú sadzbu.

Pre emitujúcu banku sú dôležité nasledujúce vlastnosti zdrojov získaných formou emisie dlhopisov:

 • banka ich získava na vopred pevne stanovenú dobu, k predčasnému splateniu sa zaväzuje iba vo výnimočných prípadoch,
 • dlhopisy nebývajú zaraďované medzi primárne zdroje a ako také obvykle nepodliehajú povinným minimálnym rezervám,
 • pre banku bývajú spojené s nižšími prevádzkovými nákladmi.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady