Tlačiť

Môžeme ich charakterizovať ako úverové cenné papiere, s ktorými je spojené právo majiteľa dlhopisu požadovať splatenie dlžnej čiastky v nominálnej hodnote a výnosu z tejto čiastky k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť.

Emitent (ten, kto dáva dlhopis do obehu napr. štát, banka, obec, podnik) je povinný splatiť dlhopis v jeho nominálnej hodnote jednorázovo k stanovenému termínu, alebo splátkami v niekoľkých termínoch. Takisto je povinný vyplácať v určitých termínoch úrok, prípadne iné prémie. Emitovaním dlhopisov si banka (štát, obec) zabezpečuje potrebné množstvo stabilných strednodobých a dlhodobých zdrojov, pri ktorých investor nemá nárok na vypovedateľnosť investovanej čiastky. Ide pri tom o najrôznejšie druhy a formy dlhopisov, ktoré sa navzájom odlišujú z rôznych hľadísk:

 • doba splatnosti (pohybuje sa od 1 mesiaca do niekoľko rokov),
 • prevoditeľnosť,
 • sekundárna obchodovateľnosť (existujú dlhopisy sekundárne neobchodovateľné, sekundárnu obchodovateľnosť môžu zaisťovať emitujúce inštitúcie alebo môžu byť obchodovateľné na verejnom trhu),
 • forma dlhopisu - dlhopisy môžu byť v listinnej alebo v zaknihovanej podobe.

Spôsob úročenia bankových dlhopisov môže byť stanovený v zásade v troch formách:

 • dlhopisy majú emisný a umorovací kurz zodpovedajúci nominálnej hodnote a v pravidelných obdobiach sú vyplácané úroky,
 • dlhopisy sú vydávané s emisným kurzom v nominálnej hodnote, v dobe splatnosti dlhopisu je jednorázovo splatená istina plus úrok za celú dobu splatnosti,
 • diskontované dlhopisy majú emisný kurz diskontovaný ku dňu emisie (znížený o úrok za celú dobu splatnosti), v dobe splatnosti je vyplatená nominálna hodnota (znížená o daň z úrokov).

Úroková sadzba môže byť stanovená fixne na celú dobu splatnosti alebo premenlivým spôsobom s vopred pevne definovanou väzbou na stanovenú referenčnú sadzbu.

Pre emitujúcu banku sú dôležité nasledujúce vlastnosti zdrojov získaných formou emisie dlhopisov:

 • banka ich získava na vopred pevne stanovenú dobu, k predčasnému splateniu sa zaväzuje iba vo výnimočných prípadoch,
 • dlhopisy nebývajú zaraďované medzi primárne zdroje a ako také obvykle nepodliehajú povinným minimálnym rezervám,
 • pre banku bývajú spojené s nižšími prevádzkovými nákladmi.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady