Vytvorené: 25. 01. 2014 Tlačiť

Predstavujú cenné papiere, ktoré vystavuje peňažná inštitúcia. Možno ich charakterizovať ako druh cenného papiera, ktorý je potvrdením emitenta o prijatí jednorazového vkladu peňažných prostriedkov v menovitej hodnote na ňom vyznačenej.

Depozitný certifikát predstavuje doklad o tom, že banka prijala vklad a v čase jeho splatnosti sa zaväzuje vyplatiť ho spolu s výnosom. Majiteľ depozitného certifikátu v deň splatnosti certifikátu obdrží výšku vkladu, ku ktorej sa emitujúca banka zaväzuje vyplatiť vyznačený úrok.

Depozitné certifikáty možno rozdeliť z hľadiska obchodovania na:

 • obchodovateľné - môžu byť majiteľom v priebehu ich doby splatnosti predané na sekundárnom trhu. Táto forma je výhodná pre držiteľov depozitných certifikátov z dôvodu zvýšenia ich likvidity,  pretože v prípade potreby ich môžu kedykoľvek speňažiť, resp. uhradiť svoj záväzok,
 • neobchodovateľné - prvý majiteľ depozitného certifikátu si ho musí ponechať v držbe až do doby jeho splatnosti. Preto sú tieto certifikáty často zvýhodňované v prospech majiteľa vkladu napr. vyšším úrokom, čiastkou, resp. splatnosťou.    

Výnos z depozitného certifikátu sa môže stanoviť rôznymi spôsobmi:

 • ako úrokový výnos stanovený z nominálnej hodnoty,
 • predáva sa s diskontom a v čase splatnosti sa vyplatí nominálna hodnota.

Splatnosť depozitných certifikátov sa pohybuje od jedného me­siaca do niekoľkých  rokov. Výhodou pre banku je istota, že počas životnos­ti depozitného certifikátu klient nemôže požadovať jeho predčasné vypla­tenie bankou, preto depozitné certifikáty nepredstavujú zvýšené nároky na likviditu bánk a nemusia sa zahrnúť do základne na tvorbu povinných minimál­nych rezerv.

Depozitné certifikáty sa môžu vydávať na meno a na doručiteľa. De­pozitné certifikáty na doručiteľa nespĺňajú nároky na ochranu vkladov, preto nie sú v zmysle zákona o ochrane vkladov poistené. Okrem toho sú spojené s rizikom legalizácie príjmov z nezákonných činností.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady