Tlačiť

Celkový súhrn vlastností a znakov výrobku alebo služby, ktoré im dávajú schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané potreby.

V zmluvných vzťahoch sú identifikované potreby špecifikované, zatiaľ čo v iných vzťahoch by mali byť predpokladané potreby identifikované a definované. V mnohých prípadoch sa potreby v čase môžu meniť, čo predpokladá nevyhnutnosť periodickej revízie špecifikácií. Potreby sa obyčajne vyjadrujú ako vlastnosti a znaky so špecifikovanými kritériami: môžu zahŕňať hľadiská využiteľnosti, bezpečnosti, pohotovosti, bezporuchovosti, udržiavateľnosti, hospodárnosti a prostredia. Termín „kvalita“ sa nepoužíva na vyjadrenie stupňa dokonalosti pri porovnávaní, ani v kvalitatívnom zmysle pre technické hodnotenie. V týchto prípadoch sa musí k nemu pridávať iné podstatné alebo prídavné meno. Môžu sa používať napr. tieto termíny:

 • „relatívna kvalita“, keď sa výrobky alebo služby zaraďujú v závislosti od „stupňa dokonalosti“ alebo spôsobu porovnávania,
 • „úroveň kvality“ a „ukazovateľ kvality“, keď sa používajú presné technické hodnotenia v „kvalitatívnom zmysle“.

Kvalita výrobku alebo služby je ovplyvnená v mnohých etapách na seba pôsobiacimi činnosťami, ako sú navrhovanie, výroba alebo realizácia služby a údržba. Hospodárne dosiahnutie uspokojivej kvality zahŕňa všetky etapy slučky kvality ako celku: v niektorých prípadoch sa prínosy k celkovej kvalite v rôznych etapách slučky kvality určujú ich zvýraznením osobitne, napr.: „akosť ako výsledok návrhu“, „akosť ako výsledok výrobného vyhotovenia“. V niektorých informačných prameňoch sa kvalita deklaruje ako „vhodnosť na použitie“, „vhodnosť na daný účel“, „uspokojenie spotrebiteľa“ alebo ako „zhoda s požiadavkami“. Pretože tieto výrazy vyjadrujú iba určité stránky kvality, sú obyčajne potrebné obšírnejšie objasnenia, aby sa získal definitívny pojem.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady