Tlačiť

Vklady klientov kedykoľvek splatné bez výpovednej lehoty.

Majú rôzne formy bežných účtov, ktoré slúžia predovšetkým k realizácii bezhotovostného platobného styku.

Vzhľadom k možnosti kedykoľvek disponovať s vkladom býva úroková sadzba relatívne nízka. V prípade, že bežný účet klienta dlhodobejšie vykazuje vyšší zostatok, banky často samé ponúkajú klientom výhodnejšie formy uloženia prostriedkov, prípadne ich zvýhodňujú dodatočnými prémiami vo forme zvýhodneného úročenia.

Z hľadiska bánk predstavujú vklady na požiadanie dôležitý zdroj refinancovania, ktorý možno charakterizovať nasledovne:

 • výška úrokových nákladov je relatívne nízka, na druhej strane sú s realizáciou platobného styku spojené nemalé náklady,
 • výhodnosť vkladov na požiadanie pre banku vyplýva z existencie tzv. usadeniny.

Podstata usadeniny vyplýva z toho, že istá časť týchto vkladov zostáva banke prakticky trvalo k dispozícii, napriek tomu, že sa celkový stav vkladov na požiadanie denne mení, čo je spôsobené tým, že:

 • klienti obvykle nevyčerpávajú všetky prostriedky na svojich účtoch,
 • platby z účtov odchádzajú z banky, a naopak príjmy prichádzajúce na účty do banky sa čiastočne vyrovnávajú,
 • pri prevodoch medzi účtami klientov v rámci jednej banky sa celkový stav vkladov na požiadanie nemení.

Výška a stabilita usadeniny rastie s veľkosťou banky. Tá často profituje aj na tom, že pri realizácii platobného styku sa pripisujú prostriedky na účty príjemcov o jeden alebo viacej dní neskôr ako ich odpíšu z účtov platcov, z čoho im plynú úrokové výhody. Nevýrazné zmeny v úrokových sadzbách z vkladov na požiadanie spravidla nepovedú k významnejším zmenám výšky vkladov na požiadanie. Z toho  vyplýva, že citlivosť výšky vkladov na pohyb úrokových sadzieb je pomerne slabá.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady