Vytvorené: 25. 03. 2014 Tlačiť

Vypísanie najdlhších slov vo vete

Program napísaný v jazyku Pascal. 

program najdlhsie_slovo;

var
dlzkavety,i,j,pocetmedzier,dlzka,max,pom:integer;
veta:string;

zaciatok: array [1..20] of integer;
koniec: array [1..20] of integer;

begin
veta:=('Emilko je dobrak a aj tak casto byva sam doma.');
dlzkavety:=length(veta);
zaciatok[1]:=1;

for i:=1 to dlzkavety do begin
if copy(veta,i,1)=' ' then begin
pocetmedzier:=pocetmedzier+1;
koniec[pocetmedzier]:=i-1;
zaciatok[pocetmedzier+1]:=i+1;
writeln(zaciatok[pocetmedzier]);
writeln(koniec[pocetmedzier]);
writeln;
end;
end;
koniec[pocetmedzier+1]:=dlzkavety-1;
writeln (koniec[pocetmedzier]);writeln;

for j:=1 to pocetmedzier+1 do begin
dlzka:=(koniec[j]-zaciatok[j])+1;
writeln(dlzka);
if dlzka>max then max:=dlzka;
end;

writeln;
writeln('Veta obsahuje ',pocetmedzier+1,' slov.');
writeln('Najdlhsie slovo obsahuje ',max,' znakov. Je to slovo:');

for i:=1 to pocetmedzier+1 do
begin
if (koniec[i]-zaciatok[i])+1 = max then
begin;
pom:=pom+1; if pom>1 then writeln ('a slovo:');
for j:=zaciatok[i] to koniec[i] do write (copy(veta,j,1));
writeln;
end;
end;

readln;
end.

 

Zoradenie slov vo vete podľa ich dĺžky

Program napísaný v jazyku Pascal.  

program Slova_podla_dlzka;

var
tmp,slovo,pismeno,veta:string;
slova: array [1..10] of string;
dlzka_slova: array [1..10] of integer;
pom2,pom,dlzka_vety,i,j:integer;

begin
veta:= 'Jano je dobry a mily chlapec.';
for i:=1 to length (veta) do
begin
pismeno:=copy(veta,i,1);
writeln (pismeno);
if (pismeno<>' ') and (pismeno<>'.') then begin
slovo:=slovo+pismeno;
end;
if (pismeno=' ') or (pismeno='.') then begin
pom:=pom+1;
slova[pom]:=slovo;
dlzka_slova[pom]:=length (slova[pom]);
slovo:='';
writeln (slova[pom],dlzka_slova[pom]);
end;
end;
for j:=pom-1 downto 1 do
begin
for i:=1 to j do
begin
if (dlzka_slova[i])>(dlzka_slova[i+1]) then begin
tmp:=slova[i];
slova[i]:=slova[i+1];
slova[i+1]:=tmp;
pom2:=dlzka_slova[i];
dlzka_slova[i]:=dlzka_slova[i+1];
dlzka_slova[i+1]:=pom2;
end;
end;
end;
writeln;
for i:=1 to pom do begin
writeln (slova[i]);
end;
readln;
end.  

 

Opačné číslo (Endian)

Program napísaný v jazyku Pascal.

program Endian;

var
cislo, cislo2: string;
i,dlzka: integer;

begin
writeln('Napiste cislo.');
readln(cislo);
dlzka:=length(cislo);
cislo2:=cislo;
for i:=1 to dlzka do cislo2[dlzka-i+1]:=cislo[i];
writeln(cislo2);
readln;
end.

 

Výpočet ceny za telegram (10 centov za písmeno)

Program napísaný v jazyku Pascal. 

program Telegram2;

var
telegram,pismeno:string;
i:integer;
poplatok:real;

begin
telegram:='Pridem na vlakovu stanicu.';
for i:=1 to length(telegram) do begin
pismeno:=copy(telegram,i,1);
if (pismeno<>(' ')) and
(pismeno<>('?')) and
(pismeno<>('.')) and
(pismeno<>(',')) and
(pismeno<>('!')) then poplatok:=poplatok+0.1;
end;
writeln (poplatok:5:2);
readln;
end.
 

 

Najdlhšie slovo

Program napísaný v jazyku Pascal.

program Najdlhsie_slovo;

var
veta:string;
pom:array[0..10] of integer;
i,j,k,najdlhsie,zac,kon:integer;

begin
najdlhsie:=0;
veta:='Jano je rad doma sam. Vtedy si cita casopisy a knihy.';
for i:=1 to length(veta) do
if (veta[i]=' ') or (veta[i]='.') then begin
k:=k+1;
pom[k]:=i;
end;
for j:=k downto 1 do begin
if pom[j]-pom[j-1]>najdlhsie then begin
najdlhsie:=pom[j]-pom[j-1]-1;
zac:=pom[j-1]+1;
kon:=pom[j];
end;
end;
writeln('Najdlhsie slovo = ',copy(veta,zac,kon-zac));
readln;
end.

 

Početnosť písmen

Program napísaný v jazyku Pascal

program Pocetnost_pismen;

var
veta,vybrany:string;
dlzka_vety,i,j,n,pom:integer;

begin
writeln('Zadajte vetu');
readln(veta);
dlzka_vety:=length(veta);
writeln ('Dlzka vety ',dlzka_vety);

for j:=65 to 90 do begin
write(chr(j),' ',chr(j+32),' ');
n:=0;
for i:=1 to dlzka_vety do begin
vybrany:=copy(veta,i,1);
if(vybrany=Chr(j))or(vybrany=Chr(j+32))then begin
n:=n+1;
end;
end;
writeln(n);
end;
readln;
end.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady