Národohospodárske ekonomické ukazovatele, hrubý národný produkt, hrubý domáci produkt :)

Vytvorené: 23. 05. 2014 Tlačiť

Vývoj národného hospodárstva ovplyvňujú ekonomické, prírodné a politické faktory. Ekonomická situácia krajiny sa prejavuje v ekonomickom raste, miere inflácie či v miere nezamestnanosti. Odzrkadľuje ju však predovšetkým výkonnosť národného hospodárstva, ktorú posudzujeme podľa celkového objemu produkcie. Za najdôležitejšie národohospodárske ukazovatele vyjadrujúce výkonnosť národného hospodárstva pokladáme hrubý a čistý domáci produkt, resp. hrubý a čistý domáci produkt na 1 obyvateľa. Do roku 1991 USA vyjadrovali výkonnosť kategóriou hrubý (čistý) národný produkt.

Hrubý národný produkt (HNP) predstavuje hodnotu finálnych výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré vytvorili národné výrobné faktory za jeden rok. Ide o hodnotu, ktorú vytvorili výrobné faktory napríklad občanov Slovenska doma i v zahraničí.

Hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje hodnotu vyrobených finálnych výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré vytvorili výrobné faktory na území určitého štátu za jeden rok. Ide o hodnotu, ktorú vytvorili výrobné faktory pôsobiace napríklad na Slovensku.

Rozdiel medzi HNP a HDP spočíva v tom, ako sa započítavajú prínosy výrobných faktorov. Ak povedzme výrobný faktor slovenského občana pôsobí v ČR, jeho prínos je súčasťou českého hrubého domáceho produktu, avšak slovenského hrubého národného produktu.

Hrubý domáci produkt možno vyjadriť v bežných trhových cenách, vtedy hovoríme o nominálnom hrubom domácom produkte. Bežné ceny sú ceny každého sledovaného roku.

Ak hrubý domáci produkt vyjadríme v stálych cenách, hovoríme o reálnom hrubom domácom produkte. Stále ceny sú ceny roku, ktorý sa zvolí za základný, východiskový rok. Takto vyjadrený HDP vylúči zmeny bežných cien.

Hrubý domáci (národný) produkt zahŕňa hodnotu hrubých investícií. Kategórie čistý domáci (národný) produkt zahŕňajú iba hodnotu čistých investícií, preto vzťah medzi hrubým domácim (národným) a čistým domácim (národným) produktom môžeme vyjadriť takto:

ČDP = HDP - amortizácia (odpisy)

ČNP = HDP - amortizácia (odpisy)

                                     (ako ekonomické vyjadrenie opotrebovania).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady