Tlačiť

Je peňažný ústav (finančná inštitúcia), ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť. To znamená, že vytvára rezervy z plateného poistného a z vlastnej podnikateľskej činnosti, aby pri poistnej udalosti mohla poistenému uhradiť príslušné záväzky.

Poistný vzťah medzi poisťovňou a poisteným vzniká na základe poistnej zmluvy. Poistený sa v nej zaväzuje v pravidelných splátkach platiť dohodnutú poistnú sumu (poistku). Poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť poistenému odškodné v primeranej výške poistného rizika ako časť úhrady, ktorá mu vznikne z poistnej udalosti.

Poznáme dva základné druhy poistenia:

-opoistenie majetku a zodpovednosti za škody (poistenie budov, motorových vozidiel, domácností a pod.),

-opoistenie osôb (napríklad na dožitie sa konca poistenia, dôchodkové pripoistenie, poistenie v prípade úmrtia, úrazu).

Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady