Tlačiť

Týmto termínom vo všeobecnosti označujeme všetky spoločenské mechanizmy, ktorých úlohou je zabezpečiť poriadok a stabilitu spoločnosti. Vyjadruje teda úsilie spoločnosti o sebareguláciu.

Sociálnu kontrolu môžeme presnejšie a konkrétnejšie definovať ako proces, ktorým si sociálne skupiny alebo spoločnosť vynucujú konformitu - prispôsobovanie sa svojich členov skupinovým či spoločenským očakávaniam a požiadavkám, resp. uznávanie a dodržiavanie spoločenských noriem. Patria sen aj sankcie, ktorými si sociálne skupiny (spoločnosť) dodržiavanie noriem vynucujú. Pokiaľ ide o deviantné správanie, sociálna kontrola má podobu reakcií osôb, sociálnych skupín i celej spoločnosti, ktorými deviantné správanie odsudzujú, potláčajú a nútia deviantov, aby svoje správanie zmenili na konformné.

Väčšina členov spoločnosti sa vďaka tomu, že prešla procesom socializácie, správa konformne - dodržiava spoločenské normy, správa sa podľa vzorov, ktoré si socializáciou osvojila a uznáva spoločenské hodnoty aj bez vynucovania. Normy vlastnej spoločnosti totiž v procese socializácie prijali za svoje (internalizovali). Odborníci v tomto prípade hovoria o „internalizáciou zabezpečenej sebakontrole“.

Keďže však socializácia neprináša u každého člena spoločnosti optimálne výsledky, musí k dodržiavaniu sociálnych noriem prispievať sociálna kontrola. Rozlišujeme dva druhy sociálnej kontroly a to:

 • neformálnu sociálnu kontrolu,
 • formálnu sociálnu kontrolu.

Neformálna sociálna kontrola je neoficiálny sociálny nátlak, ktorý jednotlivcov núti rešpektovať sociálne normy, prispôsobovať sa vzorom správania rozšírením v spoločnosti, uznávať spoločenské hodnoty atď. Základnými spôsobmi uskutočňovania neformálnej sociálnej kontroly sú sociálne odmeny (ocenenia, pochvaly), tresty (zahanbenie, pokarhanie, výsmech) a presviedčanie. Zvláštnym spôsobom je redefilovanie čiže opätovné definovanie noriem, ku ktorému dochádza vtedy, keď deviantná osoba má v sociálnej skupine také postavenie a moc, že dokáže zmeniť existujúce normy alebo vzory správania. Najbežnejším prejavom neformálnej sociálnej kontroly je tlak alebo pôsobenie v dedinskej komunite či inej skupine.

Formálna sociálna kontrola je oficiálny, formálny tlak ktorého cieľom je vynútiť si konformitu osôb. Vyskytuje sa vo veľkých, najmä formálnych sociálnych skupinách (organizáciách) a spoločnostiach. Vezmime si napríklad problém kriminality. Konformitu občanov, čiže v tomto prípade dodržiavanie zákonov v spoločnosti, sledujú a vynucujú najmä štátne orgány - polícia, prokuratúra, súdy a väzenský systém. Na formálnej sociálnej kontrole sa však podieľajú viaceré, napríklad dobrovoľné občianske združenia, priemyselné firmy, školy atď. A tak človek počas jedného dňa môže pocítiť viaceré prejavy formálnej kontroly: cestou do práce ho polícia pokutuje za prekročenie povolenej rýchlosti, v práci ho nadriadený pokarhá za neskorý príchod, po návrate domov zistí, že mu telekomunikácie vypli telefón, lebo nezaplatil telefónny účet.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady