Vytvorené: 24. 08. 2014 Tlačiť

 

Dejiny

Okolo roku 3500 p.n.l. - územie dnešného Bulharska osídlili polokočovné kmene zo Strednej Ázie, vďaka ktorým tu nastal v 5. storočí p.n.l. rozvoj Tráckeho kráľovstva.
V polovici 1. storočia n.l. - oblasť kolonizovali Rimania.
Od 3. storočia - útočili na územie Góti, Huni, Bulhari a Avari.
V 6. storočí - oblasť osídlili slovanskí pastieri.
Roku 679 - slovanských pastierov napadli bulharské kmene, ktoré tu v rokoch 681-1018 vytvorili pod vedením chána Asparucha prvú bulharskú ríšu a prijali kultúru slovanskej väčšiny.
V 9. storočí - už boli Bulhari na Balkáne významnou mocnosťou.
Roku 855 - po návšteve Klimenta a Nauma na území Bulharska, žiakov Cyrila a Metoda, sa v krajine upevnila pozícia kresťanstva. Kliment a Naum sa významne zaslúžili o rozvoj slovanskej literatúry na území Bulharska[1].
Roku 864 - prijal cár Boris I. ortodoxné východné kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo svojej krajiny.
Roku 870 - nezávislosť bulharskej cirkvi uznal byzantský cisár, čo spôsobilo upevnenie vzťahov medzi Byzantskou ríšou a Bulharskom.
Roku 893 - Boris I. vymenoval na trón svojho tretieho syna  Simeona (864/865/866-927).  
Simeon I. Veľký je označovaný ako prvý bulharský cár, jeden z najvýznamnejších panovníkov starej bulharskej ríše, za ktorého vlády (893-927) dosiahol bulharský štát najväčší rozmach a politický význam. Okrem iného dokončil poslovančovanie Bulharov, bojoval proti Byzantskej ríši[2], počas jeho vlády sa zo Sofie stalo veľké centrum osvietenia a kolíska slovanskej literatúry[3], vznikli i prvé súdnické zákony Bulharska.
Roku 927 - sa cár Simeon I. vyhlásil za „Cára Bulharov a Grékov“ a povýšil bulharské arcibiskupstvo na patriarchát.
Roku 1018 - bolo Bulharsko začlenené do Byzantskej ríše.
Roku 1185 - vznikla druhá Bulharská ríša, ktorá s výnimkou Grécka ovládla väčšinu Balkánu.
V polovici 14. storočia - nastala invázia osmanských Turkov, ktorí roku 1396 Bulharov definitívne porazili a vládli im nasledujúcich päť storočí.
Roku 1396 - začala Osmanská nadvláda.
Roku 1908 - bola dosiahnutá nezávislosť.
Roku 1939 - vstúpila krajina do 2. svetovej vojny na strane Osi.
Roku 1944 - Červená armáda vstúpila do Bulharska.
Roku 1946 - bola vyhlásená republika.
Roku 1947 - bola schválená ústava sovietskeho typu.
Roku 1971 - prezidentom krajiny sa stal Todor Živkov (1911-1998).
Roku 1989 - Živkov bol obvinený z korupcie.
Roku 1990 - sa uskutočnili prvé pluralitné voľby po 44 rokoch. Voľby vyhrala bývalá komunistická strana, Bulharská socialistická strana (BSS).
Roku 1991 - bola prijatá nová ústava. BSS bola vo voľbách porazená.
Roku 1996 - bol zavraždený bývalý predseda vlády Andei Lukanov (1938-1996).
Roku 1997 - vypukli v krajine štrajky a demonštrácie. Voľby vyhrala Únia demokratických síl.
[1] V krajine rozširovali aj slovanskú abecedu – hlaholiku. Neskôr tu bola vytvorená aj cyrilika, ktorá postupne hlaholiku nahradila.
[2] Výsledkom týchto bitiek bolo postupné rozšírenie územia bulharskej ríše smerom od Jadranského mora na západe až k Čiernemu moru na východe.
[3] Do bulharskej staroslovienčiny boli preložené byzantské teologické a právnické knihy. 
sv. Kliment
sv. Naum
Boris I.
Simeon I.

 

Bulhari

Slovanský národ, ktorý tvorí viac ako 90 % obyvateľov Bulharska, okrem nich tu žijú i Turci (kompaktné skupiny v severných a južných oblastiach, Rómovia, v mestách Armíni, Židia, Rusi a v Černomorí skupiny Grékov. Mimo Bulharsko žijú Bulhari najmä v priľahlých oblastiach Rumunska, Grécka, Turecka, v Maďarsku, Ukrajine a v štátoch bývalej Juhoslávie. Jazyk patrí k južnej skupine slovanských jazykov indoeurópskej rodiny, je tu patrný vplyv turkménskych a balkánskych jazykov. Bulhari písali gréckou unciálou, na jej základe bolo roku 886 vytvorené Konštantínom a Metodom písmo (najskôr v hlaholike a potom v cyrilike, ktorá vznikla na území Bulharska), z ktorej sa vyvinula dnešná bulharská azbuka. Veriaci sú väčšinou pravoslávni, časť protestanti a katolíci; v Rodopoch sú niektorí Bulhari muslimovia (prv označovaní Pomaci). V etnogenezii Bulharov zohrali rozhodujúcu úlohu slovanské kmene, ktoré v 6.-7. storočí asimilovali miestne kmene Trákov a prebrali niektoré prvky ich kultúr. Druhým komponentom boli tzv. Protobulhari (Bolgari - zväz turkménskych kmeňov), ktorí v 2. polovice 7. storočia prišli na Balkán z východoeurópskych stepí, podrobili si slovanské kmene, prebrali ich kultúru a spoločne so Slovanmi vytvorili slovansko-bulharský štát. V 9.-10. storočí sa z obyvateľov tohto štátu vytvorila jednotná slovansky hovoriaca národnosť, ktorá sa nazývala Bulhari. Proces národného uvedomenia bol spomalený tureckou okupáciou (14. storočie-1878), bulharský národ sa začal formovať až koncom 18. storočia. Výsledkom zložitého historického vývoja je charakter tradícii bulharskej kultúry, ktorá je syntézou prvkov slovanských a protobulharských, ovplyvnených Byzanciou a Tureckom. Základným spôsobom obživy je poľnohospodárstvo, záhradníctvo, chov dobytka, po druhej svetovej vojne začal narastať podiel priemyslu.

 

Ako sa správať v cudzine

 

 

 

Zdroje
Prevzaté a upravené z:
· James Hugnes, Veľká všeobecná ilustrovaná encyklopédia, Mladé letá 2002, ISBN 80-06-01235-0,
· Václav Hubinger, František Honzák, Jiří Polišenský, Národy celého světa, Mladá fronta, Praha 1985,
· Anton Matula, László Mari, Ladislav Tolmáči, Terézia Tolmáčiová, Lexikón štátov a území sveta, MAPA Slovakia Bratislava 2001, ISBN 80-8067-023-4. 
Zdroje obrázkov
· Vlajky prevzaté a upravené z: http://www.statnevlajky.sk/,
· Polohy štátov prevzaté a upravené z: http://www.zemepis.com/A-Z.php,
· Mapy prevzaté a upravené z: http://www.ezilon.com/maps/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady