Vytvorené: 08. 11. 2013 Tlačiť

1.iProces, pri ktorom sú informácie v jednej forme alebo na jednej úrovni detailov reprezentované v inej forme alebo na inej úrovni (širší význam).

Kódovanie sa používa pri viacerých súvislostiach. napríklad pri kódovaní textov, znakov, číslic a ďalších symbolov na desiatkové hodnoty (ASCII), alebo na postupnosť čiarok a bodiek (Morseova abeceda)... Pojem kódovanie sa nemôže zamieňať s pojmom šifrovanie.   

2.iProces, pri ktorom sa každému znaku alebo postupnosti znakov daného súboru znakov (vzorov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov (užší význam).

Kódovanie je teda transformácia určitej informácie z jednej formy na druhú pomocou určitého postupu - algoritmu, ktorý je väčšinou verejne známy. Vo väčšine prípadov teda účelom kódovania nie je utajenie informácie (na rozdiel od šifrovania) ale len jej iná forma zápisu vybrané tak, aby sa informácia dala čo najlepšie alebo najúspornejšie uchovať alebo preniesť.

Počítače používajú kódovanie údajov a informácií do číselnej podoby. Takémuto kódovaniu tiež hovoríme digitalizácia.

Používa sa však aj nečíselné kódovanie. Typickým príkladom nečíselného kódovania z praxe je semafor, kde červené svetlo = stoj, zelené svetlo = choď. Ďalším príkladom je Morseova abeceda.

Najčastejším problémom, pre ktorý sa neustále hľadajú nové riešenia je nájdenie nových úspornejších spôsobov kódovania pre čísla, znaky, text, zvuk, grafiku a video t.j. nových, v prípade zvuku, videa a grafiky zároveň „vernejších“ audio, video a grafických formátov.

Najčastejšie spôsoby kódovania jednotlivých údajov, pre ktoré sú v počítači definované určité operácie (sčítanie, násobenie, spájanie…), sú v počítači reprezentované dátovými typmi.

Reprezentácia (kódovanie) údajov čísel a znakov v počítači, Ascii kód

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady