Autor: Viktória Roganská

Tlačiť

V odbornej literatúre sa nachádza veľa definícií marketingovej stratégie. Uvádzame niektoré z nich.

Marketingová stratégia je najdôležitejším a najmä dlhodobejšie využívaným nástrojom strategického manažmentu akejkoľvek firmy pôsobiacej vo vysokokonkurenčnom trhovom prostredí.“[1].

Základná stratégia, z ktorej vychádzajú jednotlivé podnikateľské jednotky pri plnení vlastných marketingových cieľov.“[2]

„Marketigové stratégie charakterizujú smer, ktorý bude organizačná jednotka sledovať v určitom časovom období, a ktorý vedie k najúčinnejšej alokácii zdrojov pre dosiahnutie vytýčených marketingových cieľov. V podstate sa jedná o jednotlivé nástroje marketingového mixu.“[3].

 „Marketingová stratégia je rozhodnutím firmy o tom ako, kde a  kedy konkurovať.“[4].

Aby sme ale lepšie pochopili, čo marketingové stratégie sú, je potrebné cez uvedené definície zadefinovať základné pojmy, ktoré v nich vystupujú.

StratégiaPodstata marketingovej stratégie (základné pojmy, ktoré ju tvoria)

[1] Milan Jedlička, Marketingové stratégie. Trnava :UCM FMK, 2007. 212 s. ISBN 80-89034-71-3.
[2] Jozef Matúš, Jaroslav Bednárik, Základné ekonomické a marketingové pojmy a kategórie. Trnava : UCM FMK, 2007. 97 s. ISBN 978-80-89220-79-3. 
[3] Martina Blažková, Marketingové řízení a plánování pro malé a strědní firmy. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. 280 s. ISBN 978-80-247-1535-3.
[4] Dagmar Jakubíková, Strategický marketing. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady