Kúty 06 - História a súčasnosť obce Kúty (1905-1921) - 6. časť :)

Autor: Igor Krucovčin
Korektor: Nadežda Poláková

Vytvorené: 24. 11. 2014 Tlačiť

 

Kúty, Kúty

 

Venované pamiatke Jozefa Poláka, rodáka, obyvateľa a bývalého predsedu Miestneho národného výboru obce Kúty.

 

HISTÓRIA OBCE 

V rokoch 1905-1918 - bol richtárom obce Ján Hések (Glička). 

Roku 1907 - na ceste vedúcej k cintorínu dala obec postaviť sochu patróna roľníkov sv. Vendelína. Na tomto mieste sa v tých dobách nacháddzal najväčší kútsky pasienok. 

Roku 1910 

- mala obec 2 782 obyvateľov,

- „Maďari“ zmenili názov obce na Jokút,

- výsledkom sociálneho a národnostného útlaku bol odchod mnohých obyvateľov obce do cudziny. 

Prvá kútska kapela

Roku 1912 - uzrela svetlo sveta v Kútoch prvá organizovaná dychová a sláčiková kapela. Primášom[1] bol strýc Mládeneček, na kontru hral strýc Fabišek, na klarinet hral strýc Kollár a na krídlovku strýc Vrábelíček. Za učiteľa mali pána Prochára z Malaciek. Kapela sa rozpadla po prvej svetovej vojne.

 

 
Obrázok hudobníka z dôb účinkovania  Rudolfa Koprivu

 

V rokoch 1912-1913 - kútskej škole pribudlo poschodie a bola dokončená prestavba školy. 

Pred prvou svetovou vojnou - obec bola výlučne poľnohospodárska. Pretože pôda v Kútoch je piesočnatá, väčšina obyvateľov obce živorila. To bol hlavný dôvod, prečo odišlo do Rakúska pracovať približne 60 miestnych občanov, ktorí si tam založili rodiny a do Kútov sa už nevrátili. Do USA približne 80 obyvateľov Kútov. 

Roku 1914 - pretože sa z Kútov odsťahoval dp. Štefan Pukančík, predsedom kútskeho úverového družstva sa stal Anton Palkovič. Vo funkcii zotrval až do roku 1930. 

Počas prvej svetovej vojny - aj napriek tomu, že sa cez územie Slovenska vojna neprehnala, zahynulo na jej bojiskách 74 miestnych obyvateľov vo veku od 18 do 45 rokov. 

Roku 1917 - obec postihla „španielska“ chrípka. Spolu s nedostatkom potravín spôsobila smrť malých detí a mladých ľudí. V priebehu týždňa niekedy zomreli aj traja členovia jednej rodiny. 

Do vzniku Československa  

- obec administratívne patrila do Nitrianskej stolice,

- v Kútoch bolo 6 krčiem. Všetky patrili židom. V rukách židov boli aj: obchod s miešaným tovarom, pekáreň, drevosklad, škrobárne, mäsiarstvo a obchody so strižným a miešaným tovarom. 

Roku 1918

- 29. októbra - prvú správu o štátnom prevrate dostal z Bratislavy posledný prednosta stanice „MÁV“ a revident[2] Ettvel ödon,

- 2. septembra - došlo z dôvodu zlých sociálnych podmienok v Kútoch k vzbure. Aby sa situácia už neopakovala, boli v obci umiestnení legionári. 

Čo sa dialo v októbri 1918

Situáciu opísali niektorí z Kúcanov takto: „V októbrových dňoch sme z Kútov vyhnali utlačovateľov Maďarov, maďarónov, koristných židovských obchodníkov a „postarali“ sme sa o ich majetok. Najmä o to, čo sa dalo odniesť. Richtára Jána Héska (Gličku), ktorí sa nám v tom snažil zabrániť, obecné zastupiteľstvo pozbavilo mandátu a zvolilo si Pavla Valachoviča (Vaučíka). To čo bolo zrekvírované sa za úradnú cenu, samozrejme prístupnú všetkým, odpredalo. Išlo o múku, cukor, soľ a mäso. Obyvatelia sa postarali aj o voly veľkostatkára Kufnera. Kúcania si povedali: „Z majíra šecko sužebníctvo utékuo, ná šak by chúďatá vouy pokapali od huadu.[3]. A tak ich „pozarezovali[4] a veselo sa „sekauo maso[5]. Z vojakov, ktorí sa vrátili z vojny si richtár a zastupiteľstvo vytvorilo poriadkovú službu. Neskôr prišlo i k likvidácii veľkostatku.“,  

- kútska škola mala až 4 učiteľov. 

Po skončení prvej svetovej vojny 

- vznikol telovýchovný spolok Omladina, neskôr pôsobiaci ako Orol,

- v obci pracovali: Slovenská roľnícka jednota,  Zbor dobrovoľných hasičov, Kresťanské roľnícke združenie, Katolícka jednota žien, Katolícky kruh, Gazdovské družstvo, Včelársky spolok pre Kúty a okolie, Úverové družstvo pre Kúty a okolie, Odbočka jednoty československej obce legionárskej. 

Ako fungovalo kútske úverové družstvo

- zo strachu pred pomstou obyvateľov utiekol z obce účtovník kútskeho úverového družstva I. Matulay. Aj napriek tomu začalo družstvo po päťročnej stagnácii opäť fungovať. Po prijatí nového zákona bolo pričlenené k Ústrednému družstvu v Bratislave. Novému účtovníkovi Albertovi Polákovi sa podarilo zaostalé veci vyrovnať a vysporiadať. Poukázaná štátna záloha na vklady, ktoré boli zmrazené v Budapešti, vo výške 122 000 korún  umožnili vyplácať aspoň čiastočne staré vklady. Pričinením farára dp. Jozefa Käzmayera,   prišli aj ostatné vklady[6], čo umožnilo povoľovanie nových pôžičiek a družstvu sa vrátila dôvera. Svedomitou prácou na čele s Matejom Ralbovským (Hajas) a predsedom dozorného výboru Simeonom Palkovičom (Sogor), spolu s účtovníkom Albertom Polákom, Jozefom Käzmayerom a Jánom Juricom rozkvitlo družstvo tak, že zaujalo popredné miesto na západnom Slovensku. Úverom poskytovaným na 6,25 %  sa stalo družstvo najlacneším ústavom kraja. Úverové družstvo pamätalo aj na miestnu kultúru, na ktorú venovalo 27 000 korún, čo bol za prvej Československej republiky úctyhodný obnos. Úrokový rozdiel medzi vkladmi a pôžičkami bol najviac 2,5 %. Z tohoto plynul družstvu zisk, ktorý zrejme potrebovalo na svoju prevádzku, a keď niečo zostalo, rozdalo sa to na všeobecné ciele (škole, kostolu, hasičom, chudobným školským deťom a podobne). 

Za I. ČSR 

- bol po vytvorení 1. ČSR prvým richtárom obce Pavol Valachovič (Vaučík). Ďalšími v poradí boli: Anton Ondriska, bol veľmi sčítaný a dobrý rezbár, Matej Ralbovský (Hajas), Vendelín Vala, Matúš Hések (Rupša), František Šimek, Mudr. Eduard Príkazský, ktorý pôsobil v Kútoch ako obvodný lekár a bol veľmi obľúbený, Ján Libuša, bol richtárom aj počas druhej svetovej vojny a jeho úradný titul znel vládny komisár,

- až do roku 1948 mala v obci cementový tovar pani Karkulínová,

- na rozdiel od minulosti (kedy bola železničná sieť Slovenska orientovaná na Budapešť) sa po vzniku ČSR dôležitými stali železnice v horizontálnom smere. Okrem Košicko-bohumínskej železnice umožňovali v tých dobách spojenie českých krajín so Slovenskom len Vlárska železnica a vedľajšie trate Holíč-Hodonín a Devínska Nová Ves-Kúty-Břeclav, 

- veľa obyvateľov obce pracovalo na železnici, rozvinuté boli remeslá (tkáčstvo, košikárstvo, výroba konopného oleja),

- odišlo za prácou do USA asi 200 obyvateľov Kútov. 

 

 
Svatba Kúcanov v New Yorku v roku 1913

 

Roku 1919 - kútsky rodák dp. Ľudovít Šimek založil divadelný ochotnícky krúžok, pričom mu pomáhala učiteľka Kiššová. Krúžok mal u miestnych obyvateľov veľký úspech. 

V rokoch 1920-1935 - v Kútoch bolo nacvičených až 60 divadelných hier. Najobľúbenejšie boli hry Ferka Urbánka, najaktívnejšou herečkou bola pani Paula Kubovičová.

 

Takéto vlaky jazdili po kútskej železničnej stanici v rokoch 1918-1939

 

Roku 1920, 19. júla - bola usporiadaná verejná slávnosť na počesť založenia telovýchovnej jednoty Orol. Počas slávnosti v meste prvýkrát vystúpili členovia spolku (dospelí, dorast a žiactvo). Slávnostnú reč o poslaní Orla mal zástupca katolíckych Slovákov z USA, dp. Antonín Filker. 

Roku 1921 

- 7. augusta - bol dp. Antonínom Filkornom vysvätený „prápor[7] spolku Orol. Na jeho zakúpenie prispeli americkí Slováci a Justína Poláková, ktorá sa stala matkou prápora. Kmotry práporu boli: Mária Palkovičová, Mária Ralbovská (Čorka), Mária Ralbovská (Hajaska) a Rozália Ralbovská. V tom čase bol predsedom Orla Martin Sovka, 

- mala obec 2 732 obyvateľov,

- sa v Kútoch na ihrisku hralo divadlo Jánošík. Počas vystúpenia herci chodili na živých koňoch. 

V rokoch 1922-1928 - bolo v obci odohraných až 60 divadelných predstavení. Známou osobnosťou tej doby bol Ján Kubica, ktorý bol herec, režisér, šepkár a kulisár zároveň.

 

Ján Kubica

 

[1] Prvý huslista ľudovej kapely.
[2] Pravdepodobne revízor.
[3] Z majera utieklo všetko služobníctvo, veď by chúďatá voly zdochli od hladu.
[4] Pozabíjať.
[5] Sekať mäso.
[6] Niekedy po roku 1922.
[7] Zástava.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2022 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady