Vytvorené: 31. 03. 2015 Tlačiť

Cenný papier, ktorý zakladá svojmu majiteľovi (akcionárovi) podiel na majetku akciovej spoločnosti. 

Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.

Akcionár má mimo iných práv, aj právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti - na dividendu. O jej výške rozhoduje každý rok s ohľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok valné zhromaždenie zložené z akcionárov. Výška dividendy je premenlivá, čím sa akcia odlišuje od cenných papierov s pevným a pravidelným výnosom (vkladné knižky, termínované vklady či obligácie). V rokoch, keď hospodárenie akciovej spoločnosti skončí stratou, neuskutoční sa výplata dividendy vôbec. Pokiaľ akciová spoločnosť dosiahne zisk, prevyšuje väčšinou dividendový výnos zhodnotenie inštrumentov s pevným výnosom. 

Rozdelenie zisku akciovej spoločnosti:

 • vysporiadanie strát minulých rokov,
 • tvorba zákonných rezerv,
 • tvorba štatutárnych (nepovinných) rezerv (fond odmien, sociálny fond),
 • zvýšenie nerozdeleného zisku,
 • zvýšenie základného imania,
 • výplata tantiém (podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku spoločnosti),
 • výplata dividend. 

Častejšie než na dividendu upierajú majitelia akcií pozornosť na vývoj kurzov akcií na burzách cenných papierov. Rast kurzov im môže priniesť okrem dividend tiež zaujímavé zhodnotenie. Z historického pohľadu prevyšuje výnos z akcií zhodnotenie alternatívnych typov investícií (obligácie, termínované vklady, nehnuteľnosti apod.).

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://www.finance.sk/investovanie/informacie/akcie/definicia/.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady