Autor: Marek Lutonský

Vytvorené: 03. 05. 2016 Tlačiť

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… má celkovo 14.000 zamestnancov.

… presne 1.14152 gramu.
 

… má celkovo 14 000 zamestnancov.

… presne 1,141 52 gramu.
Poznámka
Slovenská typografia oddeľuje rády tisícok medzerou. Bodka sa nepoužíva ani pre oddelenie desatinných miest (všimnite si tiež správne oddelenie rádov tisícin).

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… bude to 256.- € bez DPH

x

 

… bude to 256 € bez DPH

… bude to 256,- bez DPH
Poznámka
Dvojznak .- odpustite účtovníkom a predavačkám, vhodnejšie je k číslu rovno pripojiť skratku meny (oddelenú samozrejme medzerou). Ak si čiarku s pomlčkou nedokážete odpustiť, použite druhý vzorový príklad.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… vytlač to 25-krát.

x 

… iba 14 palcový monitor.

x

 

… vytlač to dvadsaťpäťkrát.

… vytlač to 25krát (25×).

… iba štrnásťpalcový monitor.

… iba 14palcový monitor.

Poznámka
Takéto spojenia čísel s písmenami sa vysádzajú bez medzier (a tiež bez spojovníkov). Typograficky prijateľnejšie je však sporné slovné spojenie opísať slovami.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… poviem to 15timi vetami.

… je 5-ty v zbere.

 

… poviem to 15 vetami.

… je 5. v zbere.

Poznámka
Nie je tiež nutné napovedať čitateľovi tvarmi skloňovaných čísloviek. Väčšinou je tvar jasný z významu vety. Pre špeciálne prípady použite radšej slovné vyjadrenie.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… myslím, že 21.6.1974.

 

… myslím, že 21. 6. 1974.

Poznámka
Za bodkami v dátumoch patrí (pevná) medzera.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… telefón 02/41238457

… telefón 02/5148721

 

… telefón 02/41 23 84 57

… telefón 02/514 87 21

Poznámka
Telefónne čísla oddeľujte po dvojiciach medzerou. Pri číslach s nepárnym počtom čísel použite uvedený vzor.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… ale iba z časti.Hlavný dôraz …

… skutočne to urobil ?

… metrov ( po zaokrúhlení ).

 

… ale iba z časti. Hlavný dôraz …

… skutočne to urobil?

… metrov (po zaokrúhlení).

Poznámka
Oddeľovanie interpunkčných znamienok od nasledujúceho slova medzerou je našťastie už všeobecne známe. Iniciatívni jedinci oddeľujú však aj tam, kde nemusia.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… odpovedala "Určite si vymýšľaš."

 

… odpovedala „Určite si vymýšľaš.“

Poznámka
Znak, ktorý bol nesprávne použitý namiesto úvodzoviek označuje dĺžkovú mieru palce. Typografické úvodzovky sa skrývajú pod klávesovou skratkou Alt +0132 a Alt+ 0147.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… v intervale 1962-1964 … 

… diaľnica Praha-Brno … 

 

… v intervale 1962–1964 …

… diaľnica Praha–Brno … (od do, z do)

… propán-bután …

… anglicko-slovenský …

Poznámka
Časté je zamieňanie, alebo dokonca nerozlišovanie dvoch rôznych znakov: spojovníka (-) a pomlčky (–). Spojovník sa používa pri rozdeľovaní slov a ako spojovacie znamienko v zložených výrazoch. Pomlčku (Alt+0150) používame v ostatných prípadoch. 

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… firma Autrox s.r.o. uviedla …

… skúša Ing.Hrozný … 

 

… firma Autrox, s. r. o., uviedla …

… skúša Ing. Hrozný … 

Poznámka
Písmená sa v skratkách označujúcich viacslovné spojenia oddeľujú medzerou. Skratky sa nespojujú s nasledujúcim ani predchádzajúcim slovom. Skratky majúce charakter prídomku sa vo vete z oboch strán oddeľujú čiarkami.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… je to 12 V batéria.

… napätie batérie je 12V.

… asi 13 % podiel … 

… podiel s veľkosťou 13%.

 

… je to 12V batéria.

… napätie batérie je 12 V.

… asi 13% podiel … 

… podiel s veľkosťou 13 %.

Poznámka
Značky sa s číslami píšu dohromady, ak také spojenie vytvorí významovo jediné slovo.

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… s hmotnosťou cca 4 kg.

 

… s hmotnosťou asi 4 kg.

… s hmotnosťou približne 4 kg.

Poznámka
Prečo nepoužiť slovenské ekvivalenty?

 

Chybnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Správnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… potom 6x zakrič a 7x vyskoč … 

…  tolerancia +/- 0,5 mm … 

… je tam 26°C … 

To je v poriadku...

 

… potom 6× zakrič a 7× vyskoč … 

…  tolerancia ± 0,5 mm … 

… je tam 26 °C …

To je v poriadku…

Poznámka

Mnohé zo znakov používaných pri sadzbe nie je možné na klávesnici nájsť. Zadávajú sa pomocou kombinácie kláves alebo pomocou Alt skratiek (číslice je nutné zadávať na numerickej klávesnici).

× (krát) Alt+0215, ° (stupeň) Alt + 0176, ± Alt + 0177, Alt + 0133 

 

2 e-testy na preverenie znalostí typografických zásad  

 

Dobré, použiteľné stránky:
· Typografické nešvary,
· Základy typografie,
· Základy typografie aneb Umíte psát “krát”?,
· 10 rád pre profesionálne vyzerajúce dokumenty,
· Písma ktoré by ste už nemali používať,
· Dejiny typografie,
· Základní typografické zásady.
Zdroje
Prevzaté, upravené a spracované podľa vystrihovačky: 
• Základy počítačovej typografie.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady