Abonent :)

Akcidencia :)

Aktualita :)

Aktuálnosť :)

Almanach :)

Anály :)

Analytické žánre :)

Analýza :)

Anekdota :)

Anketa :)

Anonym :)

Anotácia :)

Antológia :)

Apretácia :)

Archaizmus :)

Argument :)

Autentickosť :)

Autograf :)

Autogram :)

Autor :)

Autorizácia :)

Autorská značka :)

Autorské právo :)

Beletristické žánre :)

Beletrizovaná správa :)

Beseda :)

Besednica :)

Bezplatná tlač :)

Bibliofília :)

Bibliografia :)

Biografia :)

Blesk (blesková správa) :)

Bohemizmus :)

Brožúra :)

Bulletin :)

Bulvárna tlač :)

Časopis :)

Časopis Slniečko :)

Časopis Včelka :)

Causerie :)

Cestopisná črta :)

Citácia >>

Citát >>

Čitateľ :)

Článok :)

Comics :)

Copyright :)

Črta :)

Databanka (banka dát, banka údajov) :)

Dekádnik :)

Deleatur :)

Dementi :)

Denník :)

Depeša :)

Desaťdenník :)

Dezinformácia :)

Dialóg :)

Dialogizovaná správa :)

Digest :)

Diskusia :)

Domicil :)

Dopisovateľ :)

Drobná inzercia :)

Drobnička :)

Dvojčíslo :)

Dvojdenník :)

Dvojmesačník :)

Dvojstĺpec :)

Dvojstrana :)

Dvojtýždenník :)

Dynamická grafická úprava :)

Editor >>

Editorial :)

Embargo :)

Entrefilet :)

Epištolárna publicistika :)

Esej :)

Etiketa novinára :)

Externý spolupracovník :)

Fakt :)

Fejtón :)

Fleš :)

Fotomontáž :)

Fotoreportáž :)

Fotoreportér :)

Fráza :)

Glosa :)

Grafická úprava :)

História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) :)

História novinárstva :)

Hlavička :)

Hlavičkové noviny :)

Hlavný titulok :)

Honorár :)

Ilustrácia :)

Impressum :)

Informácia :)

Iniciála :)

Interview :)

Inzerát :)

Inzercia :)

Jednorázový náklad :)

Jednostĺpec :)

Karikatúra :)

Klišé :)

Kolportér :)

Komentár :)

Kompilát :)

Komunikácia :)

Komunikačná reťaz :)

Komunikačný kanál :)

Komunikant :)

Komunikát :)

Komunikátor :)

Komuniké :)

Kópia :)

Korektor :)

Lámanie :)

Lokálka :)

Lokálna tlač :)

Magazín :)

Manžeta :)

Masmédiá (médiá) :)

Masová komunikácia :)

Masovokomunikačné prostriedky :)

Medzititulok :)

Memoáre :)

Mesačník :)

Mikrointerview :)

Montáž :)

Motto :)

Mutácia :)

Nadtitulok :)

Náklad :)

Nedeľník :)

Nekrológ :)

Nenovinársky prejav :)

Normostrana

Nóta :)

Noticka :)

Novinár :)

Novinárska informácia :)

Novinárska kačica :)

Novinársky celok :)

Novinársky prejav :)

Novinársky žáner :)

Novinárstvo :)

Novinoveda :)

Novinovedec :)

Noviny :)

Nulté číslo :)

Oblamovanie :)

Obrátená pyramída :)

Ohlas :)

Otvorený list :)

Oznámenie :)

Paginácia :)

Panghart :)

Panna :)

Parafráza :)

Perex :)

Periodicita :)

Periodická tlač :)

Perovka :)

Písmo :)

Písmový font :)

Plošná inzercia :)

Podčiarnik :)

Podtitulok :)

Podtlač :)

Podval :)

Pointa :)

Popisok :)

Povinný výtlačok :)

Poznámka :)

Predloha :)

Príloha :)

Príspevok :)

Profil :)

Prostriedky masovej komunikácie (PMK) :)

Prvé vydanie :)

Publicista :)

Publicistické interview :)

Publicistický žáner :)

Publicistika :)

Publicistika emocionálneho typu :)

Publicistika racionálneho typu :)

Publicita :)

Publikovanie :)

Rámcová správa :)

Ranník :)

Recenzia :)

Recipient :)

Redakcia :)

Redakčná beseda :)

Redakčná rada :)

Redakčná uzávierka :)

Redakčné tajomstvo :)

Redakčný kôš :)

Redakčný plán :)

Redaktor :)

Redigovanie :)

Referát :)

Regionálna tlač :)

Remitenda :)

Reportáž :)

Reprodukcia :)

Revue :)

Rez písma :)

Riedenie :)

Rieka :)

Riport :)

Rozbor :)

Rozhovor :)

Rozšírená správa :)

Rubrika :)

Rukopis :)

Siedma veľmoc :)

Sirota :)

Situačná správa :)

Skladačka :)

Spoločný titulok :)

Správa :)

Spravodajca :)

Spravodajská agentúra :)

Spravodajská pyramída :)

Spravodajský rozhovor :)

Spravodajský žáner :)

Spravodajstvo :)

Statická grafická úprava

Stĺpček :)

Stĺpec :)

Štvrťročník :)

Svadba :)

Tiráž :)

Titulkový blok :)

Titulná strana :)

Titulok :)

Tlač, tlačovina :)

Tlačiarenský škriatok :)

Tlačiarenský stroj :)

Tlačová beseda :)

Tlačová konferencia :)

Tlačová oprava :)

Tlačovina >>

Tlačovka :)

Tučné písmo :)

Typ písma :)

Týždenník :)

Úprava rukopisu :)

Úradná správa :)

Ústredná tlač :)

Úvodník :)

Vdova :)

Večerník :)

Vestník :)

Vsuvka :)

Východový riadok :)

Vydavateľ :)

Výstrižkový časopis :)

Výtlačok :)

Základy počítačovej typografie I. :)

Základy počítačovej typografie II. :)

Základy počítačovej typografie III. :)

Žánrová dominanta :)

Zarážka :)

Žurnalista :)

Žurnalistika :)


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady