Abonent :)

Akcidencia :)

Aktualita :)

Aktuálnosť :)

Almanach :)

Anály :)

Analytické žánre :)

Analýza :)

Anekdota :)

Anketa :)

Anonym :)

Anotácia :)

Antológia :)

Apretácia :)

Archaizmus :)

Argument :)

Autentickosť :)

Autograf :)

Autogram :)

Autor :)

Autorizácia :)

Autorská značka :)

Autorské právo :)

Beletristické žánre :)

Beletrizovaná správa :)

Beseda :)

Besednica :)

Bezplatná tlač :)

Bibliofília :)

Bibliografia :)

Biografia :)

Blesk (blesková správa) :)

Bohemizmus :)

Brožúra :)

Bulletin :)

Bulvárna tlač :)

Časopis :)

Časopis Slniečko :)

Časopis Včelka :)

Causerie :)

Cestopisná črta :)

Citácia >>

Citát >>

Čitateľ :)

Článok :)

Comics :)

Copyright :)

Črta :)

Databanka (banka dát, banka údajov) :)

Dekádnik :)

Deleatur :)

Dementi :)

Denník :)

Depeša :)

Desaťdenník :)

Dezinformácia :)

Dialóg :)

Dialogizovaná správa :)

Digest :)

Diskusia :)

Domicil :)

Dopisovateľ :)

Drobná inzercia :)

Drobnička :)

Dvojčíslo :)

Dvojdenník :)

Dvojmesačník :)

Dvojstĺpec :)

Dvojstrana :)

Dvojtýždenník :)

Dynamická grafická úprava :)

Editor >>

Editorial :)

Embargo :)

Entrefilet :)

Epištolárna publicistika :)

Esej :)

Etiketa novinára :)

Externý spolupracovník :)

Fakt :)

Fejtón :)

Fleš :)

Fotomontáž :)

Fotoreportáž :)

Fotoreportér :)

Fráza :)

Glosa :)

Grafická úprava :)

História časopisov pre deti (od roku 1945 po Elektrón) :)

História novinárstva :)

História televízora (v rokoch) :(

Hlavička :)

Hlavičkové noviny :)

Hlavný titulok :)

Honorár :)

Ilustrácia :)

Impressum :)

Informácia :)

Iniciála :)

Interview :)

Inzerát :)

Inzercia :)

Jednorázový náklad :)

Jednostĺpec :)

Karikatúra :)

Klišé :)

Kolportér :)

Komentár :)

Kompilát :)

Komunikácia :)

Komunikačná reťaz :)

Komunikačný kanál :)

Komunikant :)

Komunikát :)

Komunikátor :)

Komuniké :)

Kópia :)

Korektor :)

Lámanie :)

Lokálka :)

Lokálna tlač :)

Magazín :)

Manžeta :)

Masmédiá (médiá) :)

Masová komunikácia :)

Masovokomunikačné prostriedky :)

Medzititulok :)

Memoáre :)

Mesačník :)

Mikrointerview :)

Montáž :)

Motto :)

Mutácia :)

Nadtitulok :)

Náklad :)

Nedeľník :)

Nekrológ :)

Nenovinársky prejav :)

Normostrana

Nóta :)

Noticka :)

Novinár :)

Novinárska informácia :)

Novinárska kačica :)

Novinársky celok :)

Novinársky prejav :)

Novinársky žáner :)

Novinárstvo :)

Novinoveda :)

Novinovedec :)

Noviny :)

Nulté číslo :)

Oblamovanie :)

Obrátená pyramída :)

Ohlas :)

Otvorený list :)

Oznámenie :)

Paginácia :)

Panghart :)

Panna :)

Parafráza :)

Perex :)

Periodicita :)

Periodická tlač :)

Perovka :)

Písmo :)

Písmový font :)

Plošná inzercia :)

Podčiarnik :)

Podtitulok :)

Podtlač :)

Podval :)

Pointa :)

Popisok :)

Povinný výtlačok :)

Poznámka :)

Predloha :)

Príloha :)

Príspevok :)

Profil :)

Prostriedky masovej komunikácie (PMK) :)

Prvé vydanie :)

Publicista :)

Publicistické interview :)

Publicistický žáner :)

Publicistika :)

Publicistika emocionálneho typu :)

Publicistika racionálneho typu :)

Publicita :)

Publikovanie :)

Rámcová správa :)

Ranník :)

Recenzia :)

Recipient :)

Redakcia :)

Redakčná beseda :)

Redakčná rada :)

Redakčná uzávierka :)

Redakčné tajomstvo :)

Redakčný kôš :)

Redakčný plán :)

Redaktor :)

Redigovanie :)

Referát :)

Regionálna tlač :)

Remitenda :)

Reportáž :)

Reprodukcia :)

Revue :)

Rez písma :)

Riedenie :)

Rieka :)

Riport :)

Rozbor :)

Rozhovor :)

Rozšírená správa :)

Rubrika :)

Rukopis :)

Siedma veľmoc :)

Sirota :)

Situačná správa :)

Skladačka :)

Spoločný titulok :)

Správa :)

Spravodajca :)

Spravodajská agentúra :)

Spravodajská pyramída :)

Spravodajský rozhovor :)

Spravodajský žáner :)

Spravodajstvo :)

Statická grafická úprava

Stĺpček :)

Stĺpec :)

Štvrťročník :)

Svadba :)

Tiráž :)

Titulkový blok :)

Titulná strana :)

Titulok :)

Tlač, tlačovina :)

Tlačiarenský škriatok :)

Tlačiarenský stroj :)

Tlačová beseda :)

Tlačová konferencia :)

Tlačová oprava :)

Tlačovina >>

Tlačovka :)

Tučné písmo :)

Typ písma :)

Týždenník :)

Úprava rukopisu :)

Úradná správa :)

Ústredná tlač :)

Úvodník :)

Vdova :)

Večerník :)

Vestník :)

Vsuvka :)

Východový riadok :)

Vydavateľ :)

Výstrižkový časopis :)

Výtlačok :)

Základy počítačovej typografie I. :)

Základy počítačovej typografie II. :)

Základy počítačovej typografie III. :)

Žánrová dominanta :)

Zarážka :)

Žurnalista :)

Žurnalistika :)


  E-booky o Moodle Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  zdieľaných v 2016-2017 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady