Autor: Michal Székely

Tlačiť

Na tento model je možné nahliadať ako na tabuľku v RDBMS, ktorá má dva stĺpce, a to kľúč a hodnota. Akýkoľvek blok dát bez nutnosti analyzovať obsah na strane databázy sa označuje ako Hodnota. Za analyzovanie obsahu zodpovedá aplikačná vrstva. Za obsah sa považuje jednoduchá hodnota, text, JSON, XML alebo iná štruktúra. NoSQL databázy toho najjednoduchšieho charakteru využívajú práve tento model. Používateľ má možnosť vkladať, vyberať či mazať hodnotu pre daný kľúč (Sadalage, 2011). Databázy s týmto modelom pristupujú k dátam iba pomocou kľúča. Ak je potrebné dotazovať na základe určitého atribútu, ktorý nie je uložený v poli kľúč, ale v poli hodnota, je nevyhnutné vybrať iný model NoSQL databázy. V prípade, ak sú databázy podporované sekundárnymi indexmi, je možné dotazovať uložené dáta aj prostredníctvom indexového atribútu. Za veľkú výhodu databáz sa považuje  vysoká škálovateľnosť a kvalitný výkon z dôvodu jednoduchosti modelu. Za najznámejšie databázy v rámci tohto modelu sa považuje:

 • Berkeley DB,
 • Redis,
 • Memcached,
 • Amazon DynamoDB Project Voldemort,
 • Riak,
 • Aerospike.

Model kľúč-hodnota je adekvátny predovšetkým pre uloženie informácií o reláciách, používajúci jednoduchú operáciu put. Dáta sú uložené v skupinách v jednom zázname pod kľúčom. Môže sa jednať o identifikátor používateľa a taktiež jeho relácie. Následne je možné k nim veľmi rýchlo pristúpiť prostredníctvom operácie get (Abadi, 2010).

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná interná „literatúra“:
· Michal Székely,Využitie NoSQL databáz v súčasných webových aplikáciách, Nitra 2016.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady