Autor: Michal Székely

Vytvorené: 17. 05. 2016 Tlačiť

Na tento model je možné nahliadať ako na tabuľku v RDBMS, ktorá má dva stĺpce, a to kľúč a hodnota. Akýkoľvek blok dát bez nutnosti analyzovať obsah na strane databázy sa označuje ako Hodnota. Za analyzovanie obsahu zodpovedá aplikačná vrstva. Za obsah sa považuje jednoduchá hodnota, text, JSON, XML alebo iná štruktúra. NoSQL databázy toho najjednoduchšieho charakteru využívajú práve tento model. Používateľ má možnosť vkladať, vyberať či mazať hodnotu pre daný kľúč (Sadalage, 2011). Databázy s týmto modelom pristupujú k dátam iba pomocou kľúča. Ak je potrebné dotazovať na základe určitého atribútu, ktorý nie je uložený v poli kľúč, ale v poli hodnota, je nevyhnutné vybrať iný model NoSQL databázy. V prípade, ak sú databázy podporované sekundárnymi indexmi, je možné dotazovať uložené dáta aj prostredníctvom indexového atribútu. Za veľkú výhodu databáz sa považuje  vysoká škálovateľnosť a kvalitný výkon z dôvodu jednoduchosti modelu. Za najznámejšie databázy v rámci tohto modelu sa považuje:

 • Berkeley DB,
 • Redis,
 • Memcached,
 • Amazon DynamoDB Project Voldemort,
 • Riak,
 • Aerospike.

Model kľúč-hodnota je adekvátny predovšetkým pre uloženie informácií o reláciách, používajúci jednoduchú operáciu put. Dáta sú uložené v skupinách v jednom zázname pod kľúčom. Môže sa jednať o identifikátor používateľa a taktiež jeho relácie. Následne je možné k nim veľmi rýchlo pristúpiť prostredníctvom operácie get (Abadi, 2010).

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná interná „literatúra“:
· Michal Székely,Využitie NoSQL databáz v súčasných webových aplikáciách, Nitra 2016.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady