Autor: Michal Székely

Vytvorené: 17. 05. 2016 Tlačiť

V takomto modeli sú dáta ukladané ako viacrozmerné mapy. Záznam je zložený z kľúča namapovaného na hodnoty. Tie sú zhromaždené do rozličných rodín stĺpcov a každá jedna rodina stĺpcov pozostáva z mapy dát. V mnohých zdrojoch je označenie takýchto databáz zamieňané so stĺpcovo zameranými. Takéto označenie však nie je správne. Stĺpcovo zamerané databázy sú relačné, ktoré ukladajú dáta po stĺpcoch. K opačnej situácii dochádza v prípade riadkovo orientovaných RDBMS databáz. K najrelevantnejším predstaviteľom databáz, model rodina stĺpcov, možno zaradiť databázu Cassandra. Tá zabezpečuje ukladanie dát ako riadky, ktoré majú niekoľko stĺpcov a sú zoskupené s kľúčom riadka (Cockcroft, 2010). Riadok nedisponuje žiadnou pevnou schémou, preto môže mať rozličné stĺpce. Databázová bunka sa chápe ako celý obsah stĺpca. Jednotlivý kľúč riadku obsahuje nielen hodnotu, ale tiež časové pole s dátovým typom timestamp, ktoré napomáha odhaľovať možné konflikty pri aktualizácii, zápise a podobne.

Databáza Cassandra umožňuje vytvárať super stĺpce. Tie sú mapami ostatných dvojíc kľúč-hodnota. Uvedená databáza tvorí v oblasti záznamu mapu viacdimenzionálneho charakteru (Sadalage, 2011). Prevažná časť databáz modelu rodiny stĺpcov a považuje za klony vyššie spomínanej databázy BigTable od spoločnosti Google. Takéto databázy poskytujú lineárnu škálovateľnosť. Dôkazom je benchmark s databázou Cassandra, v ktorej počet uzlov v klastri narástol z 50 na 300, čím narástla  priepustnosť zápisu o šesťkrát (Sadalage, 2011). Ako príklad použitia môžeme uviesť internetové dátové prenosy za určité obdobie. Ostatné systémy a databázy napomáhajú aj pri spracovaní veličín kvalitatívneho charakteru. Ak to povoľuje situácia, omnoho efektívnejšia a rýchlejšia je práca s transformovanými radami pre numerické vyjadrenie, ktoré bezpodmienečným spôsobom podporujú všetky systémy.

V týchto databázach sa využívajú udalosti, a z toho dôvodu je potrebné vymedziť, čo je udalosť. Za udalosť sa považuje jav v databáze, či v systéme. Ide o niečo, čo sa uskutočnilo, eventuálne by sa malo uskutočniť v rámci danej oblasti.

Pojem udalosť sa využíva aj v oblasti programovej entity. Tá predstavuje výskyt udalostí v rámci výpočtového systému. K udalosti môže dôjsť aj vo sfére počítačovej technológie. Ako príklad môžeme uviesť situáciu keď sa prekročí určitá hranica pri zaplňovaní disku, poškodí sa zariadenie, zamietne sa prístup do operačného systému a podobne. Udalosti sú komplexnejšie ako merania. Merania sú vo väčšine prípadov zaznamenané prostredníctvom jednoduchších dátových typov, avšak udalosti sú objektmi. Platba zákazníkov síce môže byť jednoduché meranie hodnoty, avšak na druhej strane aj udalosť – objekt, ktorý obsahuje vymedzenie platiteľa, jeho identifikovanie, nakúpené položky, platobný spôsob a podobne (Sadalage, 2011).

Zdroje
Použitá, citovaná a odporúčaná interná „literatúra“:
· Michal Székely,Využitie NoSQL databáz v súčasných webových aplikáciách, Nitra 2016.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2023 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady