Vytvorené: 15. 01. 2017 Tlačiť

1. Priame riadenie jednočinného valca, Priame ovládanie vysúvania piestnice jednočinného valca z dvoch miest

Schémy zapojení vytvorené v programe FluidSim

 

 
Fotografia 1. zapojenia 

 

2. Nepriame riadenie jednočinného valca

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

Nepriame riadenie jednočinného valca inak

 

3. Priame riadenie dvojčinného valca

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

 
Fotografia zapojenia

 

4. Nepriame riadenie dvojčinného valca

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

9. Riadenie dvojčinného valca s poloautomatickým vysúvaním a zasúvaním piestnice

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

10. Nepriame riadenie jednočinného valca z dvoch miest

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

12. Dávkovač PVC granúl

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

109. Dávkovanie zo spádového dopravníka

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

111. Otváranie a zatváranie okien

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

17. Otváranie a zatváranie dverí jedným tlačidlom

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

43. Kaliaca pec s počítadlom

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

18. Zapojenie s AND a s rýchloodvzdušňovacím ventilom, urýchlené zasúvanie piestnice

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

19. Automatické zasúvanie kvádrov zo zásobníka

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

20. Riadenie raziaceho zariadenia z dvoch miest

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

21. Riadenie raziaceho zariadenia bezpečnostné

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

117. Automatické pracie zariadenie

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

22. Posúvanie piestníc valcov 1A+ 2A+ 1A– 2A–

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

23. Posúvanie piestníc valcov 1A+ 2A+ 2A– 1A– (118. Zdvižné zariadenie na balíky) 

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenie

 

16. Triedička balíkov

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

Fotografia zapojenia

 

24. Kontrola dodávky v čase

Schéma zapojenia vytvorená v programe FluidSim

 

81. Vypočítajte príklad:

Vypočítajte, ako sa zmení absolútny tlak vzduchu p1 = 101 325 Pa zmenou objemu V1 = 1 m3 na objem V2 = 0,5 m3 => p2 = ?

Pri použití stlačeného vzduchu v pneumatických obvodoch nikdy nedôjde k izotermickej zmene stavu plynu − vzduchu (T = konštanta). Teplota stlačeného vzduchu sa priebežne mení s každým vysunutím a zasunutím piestnice pneumatického valca. 

82. Vypočítajte príklad:

Vypočítajte, ako sa zmení objem vzduchu V1 = 100 mzvýšením teploty T1 = 0 °C na teplotu T2 = 20 °C => V= ? 

 

83. Vypočítajte príklad:

Vypočítajte, ako sa zmení tlak vzduchu p1 = 0,2 MPa zvýšením teploty T1 = 0 °C na teplotu T2 = 80 °C => p2 = ?

 

84. Vypočítajte príklad:

Pneumatický valec je vystavený 6 barom. Účinnosť valca je 85 %. Piest má priemer D = 50 mm, piestnica má priemer d = 20 mm.

 

 

Vypočítajte silu na piest F

a) pri vysunutí (F1) a

b) pri zasunutí valca (F2).

Riešenie: 

Dané je: p = 6 bar. Hľadáme F1 v N, F2 v N

= 50 mm,

= 20 mm,

η = 0,85.

6 B = 600 000 Pa

D = 50 mm => R = 25 mm = 0,025 m

d = 20 mm => r = 10 mm = 0,01 m...

 

F1 = P * πR2 *  η

F1 = 600 000 * 3,14 * (0,025)2* 0,85

F1 = 1001,382 N

 

F3 = P * πr2 *  η

F3 = 600 000 * 3,14 * (0,01)2* 0,85

F3 = 160,221 N

F2 = F1 – F3

F2 = 1001,382 – 160,221

F2 = 841,161 N

 

85. Zistite teoretický priemer dvojčinného pneumatického valca, ktorý musí pri tlaku vzduchu 0,6 MPa vyvinúť silu 1x600 N.

Účinnosť pneumatických valcov sa pohybuje v intervale 80÷95, pneumatické valce spoločnosti SMC sa vyrábajú v priemeroch ...32, 40, 50, 63, 80, 100 mm...

Riešenie:

 

 

86. Aký je vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálneho plynu?

Riešenie:

Stav ideálneho plynu, ktorý je v termodynamickej rovnováhe opisujú tri stavové veličiny: tlak p, objem V a termodynamická teplota T. Vzájomný vzťah medzi týmito stavovými veličinami vyjadruje stavová rovnica ideálneho plynu.

Stavová rovnica ideálneho plynu:

 

87. Ako sa zmení objem ideálneho plynu, keď sa jeho termodynamická teplota zväčší dvakrát a tlak sa zvýši o 25 %?

Riešenie:

Objem ideálneho plynu sa zväčší 1,6-krát.

 

88. Čo sú izodeje?

Riešenie:

Izodeje sú deje v ideálnom plyne so stálou hmotnosťou, pri ktorých je niektorá stavová veličina stála.

 

89. Aký veľký objem bude mať 30 litrov vzduchu, ak pri tej istej teplote zvýšime jeho tlak zo 72 kPa na 75 kPa?

Riešenie:

Rozbor:

V1 = 30 l = 30.10-3 m3,  p1 = 72.10Pa,  p2 = 75.10Pa, V2 = ?

Po zvýšení tlaku bude mať vzduch objem 28,8 litra.

 

90. Hustota vzduchu za normálnych podmienok je ρ1 = 1,3 kg.m-3. Aká bude hustota vzduchu, ak ho za normálnych podmienok ohrejeme na 30 oC (množstvo vzduchu sa nemení).

Riešenie:

Rozbor:

Hustota vzduchu bude 1,17 kg.m-3.

 

91. Plyn uzavretý v nádobe s pohyblivým piestom sa pri stálom tlaku zohrial z 22 oC na teplotu 49 oC. O koľko % sa zväčšil jeho objem?

Riešenie:

Rozbor:

T1 = 295,15 K,  T2 = 322,15 K, p % = ?

Objem plynu po zohriatí sa zväčšil o 9,1 %.

 

92. Pri závodoch Formuly 1 sa teplota vzduchu v pneumatikách zvýšila zo 19 oC na 79 oC. Ako sa zmení tlak v pneumatike, keď bola pôvodne nahustená na 240 kPa. Prečo je pred ostrým štartom zaradené „zahrievacie kolo“ (vnútorný objem pneumatiky sa nemení)?

Riešenie:

Rozbor:

Tlak vzduchu v pneumatike po zohriatí sa zvýši na asi 289 kPa. Zahrievacie kolo zabezpečuje, aby priamo pri pretekoch nedošlo k prudkému zvýšeniu tlaku vzduchu v pneumatikách a tým aj zvýšeniu teploty pneumatík.

 

93. Tlak plynu v uzavretej nádobe pri teplote 11 oC je 189 kPa. Aká bude teplota tohto plynu, ak sa jeho tlak zvýši na 1 MPa?

Riešenie:

Teplota plynu sa zvýši na 1500 K.

 

94. Tlak plynu pri teplote 20 oC je 107 kPa. Aký bude jeho tlak, ak sa jeho teplota zvýši na 150 oC ?

Riešenie:

Tlak plynu sa zvýši na 154,4 kPa.

 

95. Aký dej je zapísaný v tabuľke?

Riešenie:

Je to izotermický dej. Platí Boyle-Mariottov zákon.

 

96. Objem plynu 25 litrov má tlak 1 kPa. Aký bude jeho tlak, ak zmenšíme jeho objem na 20 % z pôvodného objemu?

Riešenie:

Tlak plynu sa zvýši na 5 kPa.

 

97. Nádoba tvaru valca dlhá 30 cm je uzavretá pohyblivým piestom. V nádobe je uzavretý plyn pri tlaku 0,5 MPa. Určite jeho tlak, ak sa zväčší vnútorný objem nádoby posunutím piesta o 10 cm.

Riešenie:

Tlak plynu sa zmenší na 0,375 MPa.

 

98. Para je napustená do valca parného stroja pri stálom tlaku 3 MPa. Zdvih piesta je 0,3 m a príslušná zmena objemu je 9.10-3m3. Akú prácu vykoná para pri jednom zdvihu? Akou tlakovou silou pôsobí para ma piest?

Riešenie:

Para vykoná prácu 27 kJ. Para na piest pôsobí tlakovou silou 90 kN.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady