Autor: Mário Jurik

Vytvorené: 26. 08. 2018 Tlačiť

1. Opíšte proces vzniku triesky pri rezaní.

2. Na tvare zuba pílového listu vysvetlite význam základných rezných uhlov.

3. Od čoho závisí zvolená hustota ozubenia?

4. Ako opravujeme poškodený pílový list s poškodenými zubmi?

5. Kedy sa použijú mäkké vložky do čeľustí zveráka?

6. Aké druhy pilníkov poznáme?

7. Ako čistíme pilníky?

8. Ma čo slúžia takzvané brúsiace pilníky?

9. Čo je obťahovanie a kedy ho používame?

10. Uveďte základné druhy strojového pilovania.

11. Aký uhol ostria sa volí pri strihaní tvrdých kovov, mäkkých kovov a kovov a kovov strednej tvrdosti.

12. Vysvetlite, prečo sa pri strojovom strihaní musí používať pridržiavač?

13. Vymenujte jednotlivé druhy strojových nožníc.

14. Ktoré bezpečnostné pravidlá musíte pri strihaní bezpodmienečne dodržiavať?

15. Aké veľkosti Morseho kužeľov poznáte a na čo slúžia redukčné puzdrá?

16. Ktoré plochy vrtáka pri ostrení brúsime a prečo?

17. Ako kontrolujeme správne naostrenie vrtáka?

18. Aké základné bezpečnostné pravidlá musíme dodržiavať pri upínaní obrobkov?

19. Na čo slúžia vŕtacie prípravky?

20. Čo sú rezné podmienky?

21. Čo je hlavným dôvodom vyhrubovania?

22. Aký stupeň drsnosti povrchu možno dosiahnuť?

23. Aký je rozdiel medzi vŕtaním a vyhrubovaním?

24. Aké základné tvary záhlbníkov poznáte?

25. Opíšte postup výroby tvarovo a rozmerovo presnej diery.

26. Aký rozdiel je medzi ručným a strojovým výstružnikom?

27. Akú kužeľovitosť majú kužeľovité výstružníky?

28. Aké sú pravidlá pre bezpečnú prácu na vŕtačke?

29. Ako poznáte ľavý a pravý závit na skrutke a na výkrese?

30. Opíšte postup rezania závitu závitníkom.

31. Možno ostriť závitníky a závitové čeľuste?

32. Ako meriame závity?

33. Aké údaje o závitoch zisťujeme?

34. Aké vlastnosti musí mať materiál aby sa mohol vyrovnávať?

35. Ako vyrovnávame drôt a tenké kovové fólie?

36. Vysvetlite, aké zmeny nastávajú v mieste ohybu pri ohýbaní kovových materiálov?

37. Vymenujte nástroje a pomôcky, ktoré sa uplatňujú pri ohýbaní.

38. Opíšte spôsoby ohýbania rúrok.

39. Vymenujte jednotlivé druhy sekáčov.

40. Zdôvodnite vzťah medzi uhlom ostria sekáča a tvrdosťou obrábabného materiálu.

41. Pomenujte jednotlivé časti sekáča.

42. Na čo slúžia výsečníky a čím sa odlišujú od priebojníkov?

43. Opíšte postup pri vytváraní nitového spoja.

44. Charakterizujte zásady správneho zaškrabávania.

45. Charakterizujte zabrusovanie a lapovanie.

46. Opíšte postup pri zabrusovaní ventilu.

47. Opíšte postup pri lapovaní rovinnej plochy.

48. Aké spôsoby označovania súčiastok poznáte?

49. Opíšte chemický spôsob označovania ocelí a zliatin neželelezných kovov.

50. Opíšte základné druhy pružín.

51. Od čoho závisí sila v pružine pri natiahnutí a skrátení?

52. Akým spôsobom sa upravujú konce pružín?

53. Od čoho závisí pevnosť lepeného spoja?

54. Aký je rozdiel medzi jednozložkovými a dvojzložkovými lepidlami?

55. Ktoré bezpečnostné pravidlá musíme pri lepení dodržiavať?

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady