Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Vytvorené: 19. 01. 2020 Tlačiť

Nevyhnutnou súčasťou výroby, montáže a údržby elektrotechnických zariadení je technická dokumentácia. Jej rozsah a prevedenie sú predpísané normami.

Pre elektrické zapojenie a pre vysvetlenie elektrickej funkcie sa kreslia elektrické schémy. 

Elektrické schémy môžeme rozdeliť na vysvetľujúce a vykonávacie. Vysvetľujúce schémy môžeme ďalej rozdeliť na blokové, prehľadové, náukové a obvodové. Vykonávacie schémy môžeme rozdeliť na prepojovacie a situačné. Zásadou pri kreslení musí byť prehľadnosť schémy, t.j. kreslenie bez zbytočného kríženia vodičov a s použitím schematických značiek. Ak sa skladá zariadenie z niekoľkých funkčných častí, možno ho rozdeliť na samostatné jednotky a kresliť ich ako samostatná schémy. 

Pre jednoduchšie kreslenie elektrických obvodov používame schematické značky (normalizovanej symboly), z ktorých zostavujeme elektrické schémy. 

Schematické značky sú normalizované symboly prvkov, súčiastok, strojov, prístrojov a zariadení, napríklad spotrebičov, spínačov, rezistorov alebo vodičov na zostavenie elektrických obvodov. Značky označujú elektrické funkcie prvkov, nedávajú však informáciu o konštrukčnom a technologickom prevedení prvkov. Pomocou schematických značiek možno elektrické obvody prehľadne zakresliť. 

Pravidlá kreslenia elektrických obvodov

Značky možno umiestniť bez ohľadu na skutočné rozloženie prvkov v obvode. Odporúča sa ich vodorovná alebo zvislá poloha. Prepojenie prvkov v schéme zodpovedá skutočnému zapojeniu. Funkcia zapojenia musí byť v každom prípade dobre zreteľná. Zariadenie a jednotlivé prístroje sa v schémach kreslia v základnom stave, t.j. v stave, ktorý zaujmú bez pôsobenia vonkajších vplyvov. 

Voľba kreslenia veľkosti schematických značiek závisí od požiadaviek dobrej prehľadnosti celej schémy. Značky spojov, vodičov a vedenie sa majú kresliť rovnakou hrúbkou čiar. Rôzne hrúbky sa používajú iba tam, kde to prispeje k prehľadnosti. U vodorovne kreslených značiek sa odporúča písať označenie súčiastky nad schematicky značkou, u zvisle kreslených súčiastok vľavo od značky, vpravo od nej alebo po oboch ich stranách. Miesto kde dochádza k vetvenia vodičov a v mieste galvanického spojenia sa značí v schéme bodkou presahujúcej priemerom šírku čiary predstavujúcu vodič.

 

Príklady schematických značiek

 

Názorné zobrazenie jednoduchého elektrického obvodu

 

Schéma zapojenia jednoduchého elektrického obvodu
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady