Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Anóda :)

Aretácia :)

Bezpečnosť elektrických zariadení :)

Cievka jednoducho :)

Diera :)

Dióda :)

Doska plošného spoja (DPS) :)

Dvojpóly, viacpóly, charakteristická rovnica súčiastky, voltampérová charakteristika (VACH) :)

Elektrická energia, elektrická práca :)

Elektrická polarizácia izolantu :)

Elektrická práca :)

Elektrická siločiara :)

Elektrická vodivosť :)

Elektrické inštalácie v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch :)

Elektrické napätie (U) :)

Elektrické napätie, druhy, orientácia, označovanie, jednotka, definícia :)

Elektrické obvody (siete) :)

Elektrické pole :)

Elektrický akumulátor, kyslé akumulátory, alkalické akumulátory :)

Elektrický generátor, dynamo, alternátor podrobne :)

Elektrický izolant (dielektrikum) :)

Elektrický náboj, elektrina :)

Elektricky neutrálna častica :)

Elektricky neutrálne teleso :)

Elektrický oblúk (oblúkový výboj) :)

Elektrický obvod inak :)

Elektrický obvod, dohodnutý smer prúdu, zloženie jednoduchého elektrického obvodu :)

Elektrický obvod, uzavretý, otvorený, rozvetvený, uzly elektrického obvodu :)

Elektrický odpor (R) :)

Elektrický príkon (príkon) :)

Elektrický prúd, smer elektrického prúdu, vodiče, izolanty :)

Elektrický zvonček :)

Elektrizovanie telies :)

Elektróda, anóda, katóda :)

Elektrolýza :)

Elektromagnet podrobne :)

Elektrometer :)

Elektrón :)

Elektrónka, dióda, trióda, tetróda, pentóda :)

Elektrostatická indukcia :)

Integrovaný obvod (IO, Integrated Circuit, IC) :)

Ión, anión, katión :)

Ionizovaný plyn, plazma :)

Istiace prístroje, ochranné prístroje, strážcovia izolácie :)

Istič :)

Jednosmerné napätie :)

Jednosmerné obvody, riešenie jednosmerných elektrických obvodov :)

Jednosmerný elektrický prúd :)

Katóda :)

Kondenzátor jednoducho :)

Krytie elektrických zariadení (IP) :)

Lineárne a nelineárne súčiastky :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Cievky podrobne :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Kondenzátory podrobne :)

Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Rezistory podrobne:)

Menovité napätie podrobne :)

Metóda Kirchhoffových zákonov :)

Metóda slučkových prúdov :)

Metóda superpozície :)

Metóda transfigurácie :)

Metóda úmerných veličín :)

Metóda uzlových napätí :)

Metóda zjednodušovania :)

Metódy čiastkovej analýzy (Northonova a Théveninova veta) :)

Modul :)

Moorov zákon :)

Napájací obvod (napájací zdroj), transformátor, usmerňovač, filter, stabilizátor :)

Obvodové súčiastky :)

Obvodové veličiny :)

Ochrana proti oblúku - AFDD (Arc Fault Detection Device) :)

Ochranné nadprúdové zariadenia :)

Porovnanie elektrického prúdu a elektrického napätia :)

Postup záchranných prác :)

Prechod PN (PN prechod) :)

Prevodník :)

Prúdový chránič (RCD, Residual Current Protective Device) :)

Reaktančné súčiastky :)

Relé podrobne :)

Riešenie obvodov, orientácia a hodnota obvodových veličín :)

Skrat :)

Spotrebič, zmeny energie v spotrebičoch, menovité napätie :)

Striedavé napätie :)

Striedavé obvody :)

Striedavý elektrický prúd :)

Stýkač :)

Symboly a značky elektrotechnických schém :)

Tavná poistka :)

Toroid :)

Transformátor :)

Tranzistor :)

Trojfázový prúd :)

Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prah vnímania :)

Úrazy spôsobené pôsobením elektrického prúdu, rozdelenie úrazov elektrickou energiou podľa príčiny resp. poškodenia :)

Usmerňovač podrobne, jednocestný, dvojcestný, mostíkový (Graetzov) usmerňovač :)

Uzemňovač, Základový uzemňovač uložený v betóne, v zemi, ochranný vodič, vodič ochranného pospájania, uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia spojka, ochranný uzemňovací vodič, uzemňovacia sústava :)

Uzol, vetva a slučka :)

Vedenia (vedenie, vodiče), káble, plošné spoje :)

Vedenie elektrického prúdu, iónová, elektrónová vodivosť :)

Vodivosť typu N, Vodivosť typu P :)

Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu, čo ak postihnutý horí? :)

Základné logické operácie používané v Booleovej algebre: logický súčet (disjunkcia), logický súčin (konjunkcia) a negácia :)

Zdroj jednosmerného napätia :)

Zenerova dióda (iba obrázok) :)

Žiarovka :)

Znázornenie elektrického obvodu, elektrické schémy, schematické značky, pravidlá kreslenia elektrických obvodov :)

Zosilňovač :)


  Fotograf_krojov Fotograf_krojov Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady