Vytvorené: 22. 10. 2020 Tlačiť

Krytie elektrických zariadení a spotrebičov má veľký význam z pohľadu ochrany zariadenia pred vonkajšími vplyvmi a možného kontaktu vedomého, ale aj nevedomého so živou časťou elektrického zariadenia, ktorého následkom je zásah elektrickým prúdom a tým ohrozenie zdravia. 

Stupeň ochrany krytom – odolnosť elektrického zariadenia (spotrebiča) voči vniknutiu cudzieho telesa a vniknutiu kvapaliny. Vyjadruje sa tzv. IP kóde. Kód tvoria za písmenom IP dve číslice, prvá udáva ochranu pred vniknutím cudzích telies vrátane prachu, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Čím väčšie sú čísla, tým je kryt dokonalejší. Maximálny možný stupeň je IP 69

Systém triedenia a označovania stupňov ochrany, ktoré sa realizujú prostredníctvom krytov elektrických zariadení, opisuje normám STN EN 60 529: 1993, ktorá platí pre klasifikáciu stupňov ochrán krytom elektrických zariadení s menovitým napätím do 72,5 kV. 

Kryt – zaisťuje ochranu zariadení pred určitými vonkajšími vplyvmi (vlhko, korózia, hmyz, slnečné žiarenie, námraza a podobne) a vo všetkých smeroch ochranu pred dotykom živých častí. Kryty zároveň poskytujú ochranu osobám a hospodárskym zvieratám pred prístupom k nebezpečným častiam. Stupeň ochrany poskytovaný krytom teda predstavuje okrem ochrany pred náhodným dotykom so živými časťami elektrických zariadení aj ochranu pred vniknutím cudzích predmetov, vody, mechanickým poškodením a podobne. 

Zábrany – profily otvorov alebo iné ľubovoľné predmety, či už sú pripevnené ku krytu, alebo sú otvorené zariadením určeným na zamedzenie vniknutia skúšobných sond, sú považované za časť krytu. Zábrany umiestnené mimo krytu a nepripevnené k nemu, ako aj zábrany, ktoré boli zriadené len na bezpečnosť obsluhy, sa za časť krytu nepovažujú. 

Kryty sú spolu so zábranami konštrukčné opatrenia na ochranu pred nádorovým dotykom so živými časťami a sú súčasťou elektrického zariadenia. 

Na označenie stupňa ochrany elektrického zariadenia krytom sa používa medzinárodný symbol – IP (International Protection) kód. Skladá sa z dvoch číslic (X1, X2), prídavného písmena (X3) a doplnkového písmena (X4). Ich význam je nasledovný: 

 

Označovanie krytia na ochranu pred vniknutím nebezpečných cudzích telies

Označenie   kódu IP

x

Význam na ochranu zariadení pred vniknutím pevných cudzích telies

x

Význam na ochranu osôb pred dotykom nebezpečných častí

IP 0X

 

nechránené krytím

 

bez ochrany

IP 1X

 

s priemerom ≥ 50 mm

 

chrbtom ruky

IP 2X

 

s priemerom ≥ 12,5 mm

 

prstom

IP 3X

 

s priemerom ≥ 2,5 mm

 

nástrojom

IP 4X

 

s priemerom ≥ 1,0 mm

 

drôtom

IP 5X

 

pred prachom čiastočne

 

akoukoľvek pomôckou

IP 6X

 

pred prachom úplne

 

akoukoľvek pomôckou

 

Označovanie krytia na ochranu pred vniknutím vody

Označenie kódu IP

x

           Význam na ochranu zariadení pred vniknutím vody

IP X0

 

nechránené krytím

IP X1

 

zvisle kvapkajúca (kondenzovaná voda)

IP X2

 

kvapkajúca voda (sklon 15 ˚ do kolmice)

IP X3

 

kvapkajúca voda (sklon 60 ˚ do kolmice)

IP X4

 

striekajúca voda vo všetkých smeroch

IP X4K

 

striekajúca voda so zvýšeným tlakom vo všetkých smeroch

IP X5

 

tryskajúca voda

IP X6

 

intenzívne tryskajúca voda

IP X6K

 

intenzívne tryskajúca voda so zvýšeným tlakom

IP X7

 

dočasné ponorenie do vody (zaplavenie)

IP X8

 

trvalé ponorenie do vody

IP X9K

 

trvalé ponorenie (odolnosť zvýšenému tlaku/teplote) čistenie parou

 

Označovanie krytia na ochranu pred dotykom nebezpečných častí

Prídavné  písmeno (nepovinné)

x

Význam na ochranu zariadení pred dotykom nebezpečných častí

IP XX AX

 

Chrbtom ruky (priemer 50 mm)

IP XX BX

 

Prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)

IP XX CX

 

Nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)

IP XX DX

 

Drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

 

Označovanie krytia, doplnková informácia

Doplnkové písmeno (nepovinné)

x

Význam na ochranu zariadení, doplnková informácia pre

IP XX XS

 

pokojový stav zariadenia počas skúšania vodou

IP XX XM

 

zapnutý stav počas skúšania vodou (zariadenia v pohybe)

IP XX XW

 

poveternostné podmienky (škodlivé účinky vody)

IP XX XH

 

zariadenie vysokého napätia

 

Význam krytia elektrických zariadení sa nesmie podceňovať. Nedodržiavanie požadovaného krytia elektrického zariadenia môže mať za následok úrazu elektrickým prúdom pri kontakte so živou časťou zariadenia alebo môže byť zdrojom porúch, ak do nekrytého elektrického zariadenia vnikne prach, vlhkosť, voda, hmyz a podobne.

Krytie elektrických zariadení (IP, IP krytie), stupne krytia, prvé číslo, druhé číslo, príklady na stupne krytia, obrázkové symboly, dodatkové písmená, kde sú nutné zariadenia s vyšším krytím IP

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady