Aktívne súčiastky, pasívne súčiastky – zdroje a spotrebiče, Ohmov zákon, výkon na spotrebiči :)

Vytvorené: 01. 03. 2020 Tlačiť

Pojem aktívne súčiastky má dva významy. V jednom význame predstavujú zdroje elektrickej energie, v druhom význame, resp. v elektronike, sa za ne považujú súčiastky, ktoré majú schopnosť zosilňovať signály. Súčiastky, ktoré nie sú schopné trvalo dodávať elektrickú energiu alebo nemajú zosilňovaciu schopnosť, sa nazývajú pasívne.

Príklady pasívnych prvkov: rezistor, cievka, dióda, transformátor...

Príklady aktívnych prvkov, aktívnych súčiastok: zosilňujúce elektrónky (trióda, pentóda), tranzistory a integrované obvody (IO) obsahujúce tranzistory, prípadne sa za ne považujú aj tyristory a triaky. Ale aj meniče malých energií ako: fotodiódatermočlánok, Hallov článok, piezoelektrický menič... 

Pasívnosť a aktívnosť je viditeľná aj vo VACH. VACHy pasívnych súčiastok sa nachádzajú iba v prvom a treťom kvadrante a prechádzajú počiatkom, resp. nulou.

Ak na batériu s napätím U pripojíme rezistor s odporom R, elektrický obvod sa uzavrie a z kladného pólu batérie začne do obvodu pretekať elektrický prúd I. Napätie U, ktoré vzniká prechodom prúdu medzi svorkami rezistora R, môžeme vypočítať podľa Ohmovho zákona U = R × I. Pretože odpor je kladný, aj úbytok napätia na rezistore je kladný. Ak zvolíme smer šípky napätia súhlasný so šípkou prúdu, tak aj napätie má kladnú hodnotu. Napätie a prúd majú rovnaké znamienka. Ich súčin Ps = U × I je výkon, ktorý sa v rezistore premení na teplo a je kladný. Hovoríme, že rezistor je v obvode spotrebičom, pretože spotrebováva kladný výkon. Naopak, v batérii prúd prechádza proti smeru pôsobiaceho napätia. Výkon Pz = U × (-I) je záporný. Záporný spotrebovaný výkon je výkon dodávaný do obvodu. Batéria je teda zdrojom elektrickej energie.

 

Návod na počítanie Ohmovho zákona

 

Niektoré súčiastky sa môžu pri určitých podmienkach správať v obvode ako zdroje, pri iných podmienkach ako spotrebiče. Napríklad rezistor nemôže byť nikdy zdrojom, pretože vždy má prúd prechádzajúci súčiastkou a napätie medzi jej vývodmi rovnaké znamienko a spotrebovaný výkon je vždy kladný (U × I > 0). Súčiastky, ktoré spĺňajú tieto podmienky, nazývame pasívne súčiastky. Ak sa súčiastky správajú ako zdroj elektrickej energie, nazývame ich aktívne súčiastky. To znamená, že do obvodu dodávajú energiu.

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady