Vytvorené: 22. 10. 2020 Tlačiť

Prúdový chránič predstavuje pri ochrane človeka pred úrazom elektrickým prúdom a pri ochrane majetku pred nežiaducimi účinkami elektrického prúdu významnú bezpečnostnú úlohu. Pre tieto jeho vlastnosti už viaceré normy stanovili jeho povinné používanie v praxi. 

Sú tri základné dôvody, prečo používať prúdové chrániče a v praktickom živote:

1. Prúdový chránič je jediný ochranný prístroj, ktorý dokáže ochrániť zdravie človeka pred priamym dotykom so živou časťou (rukou, nohou a podobne).

2. Prúdový chránič dokáže ochrániť zdravie človeka aj pri nepriamom dotyku s neživou vodivou časťou, na ktorú preniklo nebezpečné napätie dôsledkom poruchy (kostra elektromotora, sekačka na trávu, žehlička, práčka, ponorné čerpadlo a podobne).

3. Prúdový chránič dokáže ochrániť objekt budovy z horľavého materiálu  pred vznikom požiaru v dôsledku zníženej izolačnej schopnosti elektrického vedenia v elektrickej inštalácii.

Pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom sa používa prúdový chránič:

 • ako doplnková ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí v prípade zlyhania ostatných ochranných opatrení (odcudzenie alebo rozbitie krytu živej časti, poškodenie izolácie vodiča a podobne, tiež v prípade neopatrnosti obsluhy),
 • ako základná ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí pri ochrane samočinným odpojením napájania. Táto ochrana pracuje na princípe odpojenia chybnej časti elektrického zariadenia od zdroja napájania, pričom k odpojeniu musí dôjsť v stanovenom čase. Na odpojenie je možné okrem prúdového chrániča použiť aj nadprúdové istiace prvky, ktorými sú poistka a istič.

Prúdový chránič vyžaduje, aby cezeň prechádzali všetky pracovné vodiče (krajný L, neutrálny N). Ochranný vodič (PE) cez prúdový chránič nesmie prechádzať! Prúdový chránič nie je možné použiť v sieti TN-C! Sieť TN-C je možné previesť na sieť TN-C-S tak, že pred chráničom rozdelíme vodič PEN na PE a N. Na obrázku sú uvedené príklady zapojenia prúdových chráničov v sieti TN-S.

 

 
Príklady zapojenia prúdových chráničov v sieti TN-S

 

Čo však v prípade, keď je elektrická inštalácia vyhotovená v sieti TN-C, a to káblom umiestneným pod omietkou? Ako v takých prípadoch naplniť požiadavku novej normy – nutnosť použiť v danom obvode elektrickej inštalácie prúdový chránič? Výrobcovia mysleli aj na takéto prípady a v prechodnom období sa na trhu objavili bezpečnostné zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom do omietky či na omietku a tiež adaptéry obsahujúce prúdový chránič, pozri obrázky.

 

x
Prúdový chránič ako súčasť zásuvky
230 V IP44 pod omietkou
 
Prúdový chránič ako súčasť
zásuvky 230 V na omietku
 
x
 
     
Prúdový chránič ako adaptér
do zásuvky 230 V
 
Vidlica 230 V so vstavaným
prúdovým chráničom

 

Veľa úrazov, z toho aj smrteľných, vzniká pri práci s elektrickými spotrebičmi v domácnostiach, v dielňach a v záhradkách (žehličky, vŕtačky, brúsky, kosačky na trávu, elektrické nožnice a živý plot a podobne.). Ak pohyblivý prívod k takýmto spotrebičom obsahuje vidlicu so vstavaným prúdovým chráničom, človek je dokonale chránený pred úrazom elektrickým prúdom. Možno tiež použiť adaptér prúdového chrániča na ochranu spotrebičov a ručného elektrického zariadenia, pozri obrázok.

 

Pripojenie spotrebiča do siete cez adaptér
prúdového chrániča

 

Prehľad STN, kde všade sa v súčasnosti požaduje používanie prúdových chráničov:

STN 33 2000-4-41: 2019 x
 • čl. 412.5 – použitie prúdového chrániča s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA ako doplnkovej ochrany živých častí pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
 • čl. 413.1.3 – použitie prúdového chrániča ako základnej ochrany neživých častí pri ochrane pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche
STN 33 2000-4-482: 2001  
 • čl. 408.1.7 – povinné použitie prúdového chrániča alebo rozdielového ochranného relé na ochranu objektov proti požiaru s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA
STN 33 2000-7-701: 2007  
 • čl. 701.512.3, čl. 701.55 – použitie prúdového chrániča v priestoroch s vaňou alebo sprchou a v umývacích priestoroch na ochranu zásuviek a elektrických spotrebičov s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA
STN 33 2000-7-702: 2011  
 • čl. 701.41, čl. 702.53 – použitie prúdového chrániča na plavárňach a kúpaliskách s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA
STN 33 2000-7-704: 2007  
 • čl. 701.4.41, – použitie prúdového chrániča pri inštalácii stavenísk a priestorov búranísk s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA
STN 33 2000-7-705: 2007  
 • čl. 705.412.5, – povinné použitie prúdového chrániča alebo rozdielového ochranného relé v poľnohospodárskych a záhradkárskych prevádzkarniach v obvodoch so zásuvkami  na ochranu pred úrazom osôb a zvierat s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA a čl. 705.422 povinne na ochranu proti požiaru s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 500 mA
STN 33 2000-7-706: 2007  
 • čl. 706.471.2 písm. c) – použitie prúdového chrániča v obmedzených vodivých priestoroch s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA
STN 33 2000-7-708: 2010  
 • čl. 3.3.2.6 - povinné použitie prúdového chrániča v elektrických inštaláciách v kempoch na obytné prívesy a v obytných prívesoch s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA . Jeden prúdový chránič nesmie chrániť viac ako tri zásuvky

STNx33x2000x-7-710:2013xx

 
 • povinné použitie prúdového chrániča v rozvodoch v miestnostiach na lekárske účely na zásuvkové obvody s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA
STN 33 2000-7-711: 2004  
 • čl. 711.48 -  použitie prúdového chrániča v elektrických inštaláciách v priestoroch výstav, prehliadok a stánkov s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA
STN EN 61439-4: 2013  
 • čl. 9.5 - povinné použitie prúdového chrániča v staveniskových rozvádzačoch na zásuvkové obvody s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA a nechrániacim viac ako 6 zásuviek 
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady