Sekvenčné logické obvody (sekvenčné pamäťové logické obvody, pamäťové obvody, SLO), spätná informácia (väzba), synchrónne obvody, asynchrónne obvody :)

Vytvorené: 21. 12. 2020 Tlačiť

Sekvenčný pamäťový logický obvod je taký obvod, pri ktorom okamžitá kombinácia výstupných signálov závisí od okamžitej kombinácie vstupných signálov a súčasne aj od predchádzajúcej kombinácie výstupných signálov. Ide o tzv. spätnú informáciu (väzbu).

Tieto logické obvody si teda na určitý čas musia zachovať informáciu o stave vnútorných signálov, preto sa nazývajú aj pamäťové obvody.

Podľa spôsobu činnosti delíme sekvenčné obvody na:

 • synchrónne obvody,
 • asynchrónne obvody.

Synchrónne obvody – pri týchto obvodoch sa ich stav môže meniť len v určitých krátkych časových intervaloch vtedy, keď do obvodu príde synchronizačný impulz z generátora impulzov. Mimo tohto časového intervalu je obvod v stabilnom stave, t.j. na vstupné signály nereaguje. Tieto obvody majú vstup C pre hodinové impulzy.

Asynchrónne obvody – pri týchto obvodoch sa ich stav môže meniť v ľubovoľnom čase, keď sa na vstupe zmenia vstupné signály. Tieto obvody sa vyskytujú v riadiacich systémoch, pri ktorých ukončenie jednej operácie je impulzom na začatie ďalšej operácie.

 

Príklad: Treba navrhnúť obvod na ovládanie pohonu zariadenia pomocou tlačidiel štart a stop. Tlačidlom štart sa uvedie zariadenie do chodu a má zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart. Zariadenie sa vypne tlačidlom stop.

Riešenie:

Vstupné premenné:xxxxxxxxxxzapínací impulz – tlačidlo štart   ... A

Vstupné premenné:xxxxxxxxxxvypínací impulz – tlačidlo stop   ... B     

Výstupná premenná (funkcia): chod zariadenia ...                    ... F

Ak má zariadenie zostať v chode aj po uvoľnení tlačidla štart, musí existovať aj spätnoväzbový signál FS.

Časový diagram

Výpis funkcie z časového diagramu v čase t1 a t2, t.j. vtedy, keď má zariadenie pracovať v čase

Výsledná funkcia je disjunkcia

Úprava funkcie:

Schéma logického obvodu prvkami pre konjunkciu, disjunkciu a negáciu:

Logický obvod

 

Návrh obvodu z prvkov NAND:

 

Logický obvod

 

Medzi synchrónne obvody patria bistabilné preklápacie obvody rôznych typov. Správanie preklápacích obvodov sa prehľadne opisuje tabuľkou stavov v čase tn a v nasledujúcom čase tn+1. Činnosť preklápacieho obvodu môžeme názorne vyjadriť časovým priebehom signálov (časovým diagramom). Preklápacie obvody sa používajú v riadiacej a výpočtovej technike. 

Klopné obvody T, RS, D (Preklápacie obvody T, RS, D)

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady