Vytvorené: 12. 02. 2018 Tlačiť

Fyzikálna veličina, ktorá umožňuje kvantitatívne vyjadriť stav zelektrizovaných telies alebo častíc (elektrizovanie telies).

Elektrické javy sú prejavom vzájomného pôsobenia elektrických nábojov. Príťažlivé alebo odpudivé sily pôsobiace medzi elektricky nabitými telesami (časticami) sa vysvetľujú existenciou dvojakých elektrických nábojov – kladných a záporných. Nositeľom najmenšieho záporného náboja je elektrón, kladného protón. Telesá (častice) nabité rovnakým druhom náboja sa odpudzujú, rozdielnym priťahujú. Elektrický náboj nie je možné vyrobiť ani zničiť, možno ho len prenášať z jedného telesa na druhé. V izolovanej sústave sa celkových súčet kladných a záporných nábojov nemení, platí zákon zachovania elektrického náboja. Jednotkou elektrického náboja coulomb (C).

Elektrický náboj jednoducho:

Všetka hmota sa skladá z malých častíc, ktorým hovoríme atómy. V strede každého atómu sa nachádza jadro. Obsahuje častice nazývané protóny, ktoré majú kladný náboj a neutróny, ktoré nemajú náboj. Záporne nabité častice - elektróny kmitajú okolo jadra. Obyčajne je počet protónov v jadre rovnaký ako počet neutrónov. Ich náboje sa vzájomne rušia a celý atóm je navonok elektricky neutrálny. Atóm môže elektróny získať alebo stratiť. Ak získa elektrón(y) stane sa záporne nabitým (–). Ak elektrón (y) stratí, stane sa kladne nabitým (+). Ak sú častice dostatočne blízko pri sebe, vzájomne na seba pôsobia a vytvárajú elektrické pole. Častice s rovnakým nábojom, napríklad kladným, sa vzájomne odpudzujú.

 

Vznik elektrického náboja
x
Ak ebonit trieme textilom, ebonit
príjme elektróny a textil ich stratí
 
Ak sklo trieme textilom, sklo stratí
elektróny a textil ich získa 

 

Elektrina je jav spôsobený prítomnosťou pohybujúcich sa nabitých častíc.

Vlastnosti elektrického náboja, silové účinky elektrických nábojovElektrický náboj, elektrostatika, elektrodynamika, elementárny náboj (elementárne kvantum); Elektroskop; Elektrometer

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady