Vytvorené: 01. 03. 2020 Tlačiť

Značky

 

Dvojpólové pasívne súčiastky konštruované tak, aby mali vlastnú indukčnosť L. Označujeme ich symbolom a písmenom L, jednotkou indukčnosti je henry [H]. Ďalším dôležitým parametrom je menovitý prúd [A], pri ktorom je možné cievku trvale prevádzkovať.

 

Cievka na hranatom jadre

 

Cievka je navinutá najčastejšie z medeného drôtu, aby mala čo najmenší odpor. 

Cievka je schopná akumulovať energiu v magnetickom poli.

Charakteristické vlastnosti cievky sú:

 • indukčnosť cievky (vlastná indukčnosť cievky) závisí od počtu závitov, geometrickom usporiadaní a na magnetických vlastnostiach prostredia vnútri aj okolo cievky. 
 • činiteľ akosti cievky.

Hodnotu vlastnej indukčnosti jednovrstvovovej valcovej vzduchovej cievky možno spočítať podľa vzťahu:

kde:

 • μ je permeabilita prostredia [H × m-1],
 • N je počet závitov,
 • l je dĺžka cievky [m] a
 • S je obsah prierezu cievky [m2],

pričom dĺžka cievky musí byť väčší ako priemer cievky[1].

 

Cievky majú mnohé oblasti využitia ako v jednosmerných, tak aj v striedavých obvodoch silnoprúdovej elektrotechniky, a tiež slaboprúdové elektroniky. Cievky sa používajú ako súčasť ladiacich obvodov a filtrov, transformátorov elektrickej energie, na oddelenie striedavej zložky prúdu, v obvodoch číslicovej techniky...  

Cievka ako elektromagnet - využíva sa magnetická sila magnetického poľa okolo cievky v zariadeniach ako napríklad:

Cievka ako induktor - využíva sa elektrické napätie indukované premenlivým magnetickým poľom v okolí cievky v zariadeniach ako napríklad:

 

Na rozdiel od rezistorov a kondenzátorov, cievky (výnimku tvoria odrušovacie a vysokofrekvenčné oddeľovacie tlmivky) nie sú štandardizované a výrobcovia elektronických súčiastok ich nevyrábajú vo veľkom. Štandardizované a hromadne vyrábané sú len komponenty vhodné pre konštrukciu bežných cievok, napríklad jadrá, armatúry, kostričky a kryty.

Z konštrukčného hľadiska sú cievky tvorené drôtom, lankom, rúrkou, ktoré sú tvarované tak, aby vzájomná indukčnosť jednotlivých úsekov bola čo najväčšia. Vo väčšine prípadov sa vinutia cievok zhotovujú z izolovaných vodičov (meď, hliník). Medzi vrstvy vinutí sa vkladá prídavná izolácia z izolačného papiera. 

 

Cievky s feritovým
jadrom
Cievky so 
železným jadrom
 Vzduchové
cievky

  

Rozdelenie cievok

 • podľa použitia:
  • cievky pre ladiace obvody a filtre, na ktoré sú kladené požiadavky teplotnej a dlhodobej stability,
  • tlmivky sieťové nf alebo vf, ktoré majú brániť prechodu striedavej zložke prúdu (s frekvenciou f), alebo prúdovým impulzom vznikajúcim v obvode kladením induktívneho odporu XL. Vzhľadom na to, že induktívny odpor XL je tým väčší, čím väčšia je frekvencia striedavého prúdu, tak pre vysoké frekvencie vyhovujú tlmivky s nízkou indukčnosťou a pre nízke naopak s vysokou indukčnosťou,
 • podľa veľkosti magnetickej permeability jadra:
  • vzduchové, ktoré majú vysoký ohmický odpor drôtu, prípadne veľkú hmotnosť vzhľadom k veľkému počtu závitov potrebných k dosiahnutiu danej indukčnosti. Na druhej strane nehrozí presýtenie pri veľkom magnetickom toku a následný prudký pokles permeability,
  • s magnetickým jadrom umožňujúce dosiahnuť veľké hodnoty indukčnosti (napríklad kruhové feritové jadro) s malým počtom závitov. Aby sa predišlo presýteniu jadro by malo mať vzduchovú medzeru,
 • podľa pracovnej frekvencie:
  • nízkofrekvenčné, medzi ktoré patria tlmivky, nf a sieťové transformátory,
  • vysokofrekvenčné aplikované v obvodoch pre dlhé, stredné, krátke a veľmi krátke vlny,
 • podľa druhu vinutia:
  • cievky s vrstvovým vinutím, ktoré sú vinuté závit vedľa závitu v jednej alebo vo viacerých vrstvách,
  • cievky s „bezkapacitným“ vinutím,
  • cievky krížovo vinuté,
  • cievky vinuté v sekciách.

 

 
Fotografie cievok dynama, elektromotora a transformátora
 

 

Vzduchová cievka podrobne x

Vzduchová cievka je najčastejšie valcová jedno alebo viacvrstvová, samonosná alebo na nosnej kostre.

Používa sa v oscilačných obvodoch, v reproduktoroch alebo  reproduktorových pásmových filtroch...

Ploché cievky malých indukčností možno vyleptať aj priamo na plošnom spoji. 

Cievky so železným jadrom podrobne x

V jednosmerných obvodoch sa používa plné jadro z magneticky mäkkého železa. V striedavých obvodoch je jadro zložené z vzájomne odizolovaných plechov[2].

Cievky so železným jadrom sa používajú pre zabezpečenie lineárnych mechanických pohybov v relé, v stýkačoch, v solenoidoch. Ďalej tiež pre vytváranie rotačných pohybov v elektrických motoroch, na výrobu elektrickej energie v generátoroch, pre zmenu striedavých napätí a prúdov v transformátoroch...  

Cievky s feritovým jadrom podrobne x

Pre vyššie frekvencie je často používané feritové jadro, ktoré umožňuje vyrábať toroidné aj valcové cievky oveľa menších rozmerov[3] než so železným jadrom.

Používajú sa v striedavých napájacích zdrojoch pre elektroniku a počítačovú techniku, v DC/DC meničoch, vo filtroch...

Valcové cievky podrobne 

Valcové cievky možno vyrobiť s posuvným jadrom ako premenné ladiace cievky.

Vysokofrekvenčné cievky sa navíjajú z lanka zloženého z navzájom odizolovaných tenkých drôtikov z dôvodu obmedzenia skin efektu[4]

[1] Indukčnosti viacvrstvových cievok, tenkých cievok a cievok s jadrom sa počítajú pomocou empirických vzorcov.
[2] Z dôvodu, aby sa obmedzili straty spôsobené vírivými prúdmi.
[3] Vrátane SMD verzií.
[4] Pri vysokých frekvenciách je elektrický prúd vytláčaný k povrchu vodiča. 

 

x

Značky cievok

 

Cievka jednoduchoSolenoidRezistor, kondenzátor a cievka v obvode striedavého prúdu, fázor, fázový posun

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/.
Dobré, použiteľné stránky:
· Ako porozumieť parametrom výkonových cievok pre DC/DC meniče.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady