Elektrický odpor, označovanie, jednotka, výpočet, vodivosť, rezistivita, konduktivita materiálu :)

Tlačiť

Pri prechode prúdu vodičom sa v ňom pohybujú voľné elektróny medzi atómami kovu. Tieto atómy nie sú v pokoji, ale kmitajú aj pri bežnej teplote okolo svojich rovnovážnych  polôh, a tým brzdia pohyb voľných elektrónov. To sa prejavuje ako elektrický odpor vodiča.

Každý vodič kladie elektrickému prúdu odpor, ktorý je prekonávaný elektrickým napätím. 

Značka elektrického odporu R. Jednotka je Ω (ohm).

 

Znázornenie elektrického odporu

 

Vodivosť

O vodiči, ktorý lepšie vedie prúd, hovoríme, že má lepšiu vodivosť. Čím je menší odpor vodiča, tým je jeho vodivosť väčšia. 

Značka vodivosti G. Jednotka je S (siemens). Vodivosť je prevrátená hodnota odporu. 

 

 

Vodič sa v elektrickom obvode správa ako spotrebič.

 

Spôsob zisťovania odporu drôtu (vodiča)

 

Elektrický odpor závisí:

 • na dĺžke vodiča,
 • od materiálu, z ktorého je vyrobený,
 • a jeho prierezu.

 

Dĺžka vodiča

Čím je väčšia dĺžka vodiča, tým je väčší elektrický odpor (čím dlhší je vodič, tým viac zrážok musia elektróny prekonať). Odpor je teda priamo úmerný dĺžke vodiča.

Dĺžka vodiča

 

Prierez vodiča

Čím väčší je prierez vodiča, tým je jeho odpor menší (ak sa prierez zväčší, elektróny sa môžu viac rozptýliť a vznikne menej zrážok). Odpor je teda nepriamo úmerný prierezu vodiča.

Prierez vodiča

 

Materiál vodiča

Pri rôznych materiáloch je odpor rôzny a túto závislosť vyjadrujeme odporom vodiča. Odpor je priamo úmerný rezistivite vodiče.

Materiál vodiča

 

Odpor vodiča závisí od materiálu vodiča. Odpor, ktorý má vodič dĺžky 1 m a prierez 1 mm2 pri teplote 20 ºC sa nazýva rezistivita materiálu, značí sa ρ. Prevrátená hodnota rezistivity sa nazýva konduktivita.

Príklady  rezistivity:

Materiál x Rezistita
striebro   1,6 . 10-8 Ω . m
zlato   2,2 . 10-8 Ω . m
meď   1,7 . 10-8 Ω . m
hliník   2,7 . 10-8 Ω . m
železo   9,8 . 10-8 Ω . m
konštantan   5,0 . 10-7 Ω . m

 

Všetky uvedené závislosti sa dajú vyjadriť vzťahom:

 

 

kde:

 • ρ - rezistivita vodiča [Ω . m],
 • l - dĺžka vodiča [m],
 • S - prierez vodiča [m2].
Hodnotenie užitočnosti článku:


  EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Treti pilier Fotograf_krojov On-line kurzy Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2021 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady