Elektrický odpor, označovanie, jednotka, výpočet, vodivosť, rezistivita (merný odpor), konduktivita materiálu, konštantán :)

Vytvorené: 23. 02. 2020 Tlačiť

Pri prechode prúdu vodičom sa v ňom pohybujú voľné elektróny medzi atómami kovu. Tieto atómy nie sú v pokoji, ale kmitajú aj pri bežnej teplote okolo svojich rovnovážnych  polôh, a tým brzdia pohyb voľných elektrónov. To sa prejavuje ako elektrický odpor vodiča.

Každý vodič kladie elektrickému prúdu odpor, ktorý je prekonávaný elektrickým napätím. 

Značka elektrického odporu R. Jednotka je Ω (ohm).

 

Znázornenie elektrického odporu

 

Vodivosť

O vodiči, ktorý lepšie vedie prúd, hovoríme, že má lepšiu vodivosť. Čím je menší odpor vodiča, tým je jeho vodivosť väčšia. 

Značka vodivosti G. Jednotka je S (siemens). Vodivosť je prevrátená hodnota odporu. 

 

 

Vodič sa v elektrickom obvode správa ako spotrebič.

 

Spôsob zisťovania odporu drôtu (vodiča)

 

Elektrický odpor závisí:

 • na dĺžke vodiča,
 • od materiálu, z ktorého je vyrobený,
 • a jeho prierezu.

 

Dĺžka vodiča

Čím je väčšia dĺžka vodiča, tým je väčší elektrický odpor (čím dlhší je vodič, tým viac zrážok musia elektróny prekonať). Odpor je teda priamo úmerný dĺžke vodiča.

Dĺžka vodiča

 

Prierez vodiča

Čím väčší je prierez vodiča, tým je jeho odpor menší (ak sa prierez zväčší, elektróny sa môžu viac rozptýliť a vznikne menej zrážok). Odpor je teda nepriamo úmerný prierezu vodiča.

Prierez vodiča

 

Materiál vodiča

Pri rôznych materiáloch je odpor rôzny a túto závislosť vyjadrujeme odporom vodiča. Odpor je priamo úmerný rezistivite vodiča.

Materiál vodiča

 

Odpor vodiča závisí od materiálu vodiča. Odpor, ktorý má vodič dĺžky 1 m a prierez 1 mm2 pri teplote 20 ºC sa nazýva rezistivita materiálu (merný odpor), značí sa ρ. Prevrátená hodnota rezistivity sa nazýva konduktivita.

 

Príklady rezistivity:
x
Porovnanie merného elektrického odporu niektorých materiálov
Materiál x Rezistita  
striebro   1,6 × 10-8 Ω . m  
zlato   2,2 × 10-8 Ω . m  
meď   1,7 × 10-8 Ω . m  
hliník   2,7 × 10-8 Ω . m  
železo   9,8 × 10-8 Ω . m  
konštantán[1]   5,0 × 10-7 Ω . m  

 

Všetky uvedené závislosti sa dajú vyjadriť vzťahom:

 

 

kde:

 • ρ - rezistivita vodiča [Ω . m],
 • l - dĺžka vodiča [m],
 • S - prierez vodiča [m2].

 

[1] Konštantán je zliatina kovov: Ni 40 % + Cu 58 % + Mn 2 %, ktorá má elektrický odpor veľmi málo závislý od teploty. Používa sa na výrobu termočlánkov a zrkadloviny.

Ohm (Ω), elektrický odporElektrický odpor (R), aj vzorceOhmov zákon

Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady