Absorbovať :)

Aerostatická sila :)

Akustika :)

Amplitúda :)

Anión :)

Antineutrón :)

Antiprotón :)

Archimedov zákon :)

Astrofyzika, kozmológia, teoretická astrofyzika :)

Asynchrónny motor :)

Atóm, elektróny, atómové jadro, protóny, neutróny, elektrické silové pôsobenie, elektrické sily, elektrické vlastnosti, elektrický náboj, atómový obal :)

Barióny :)

Batéria, akumulátor, monočlánok :)

Bernoulliho rovnica, hydrodynamický paradox :)

Bimetal (dvojkov) :)

Bleskozvod :)

Boyleov-Marriotov zákon :)

Charlesov zákon :)

Článok galvanický, termoelektrický (tepelný), fotoelektrický :)

Ďalekohľad :)

Detektor :)

Dynamika, dynamika strojov, konštrukcií, kvapalín (hydrodynamika), plynov (aerodynamika) :)

Dynamo :)

Ekvivalent :)

Elektrický obvod :)

Elektrina :)

Elektromagnet :)

Elektromotor :)

Elektronegativita :)

Elektronika :)

Elektrónka :)

Elektrónový mikroskop :)

Elektrotechnika, silnoprúdová, slaboprúdová :)

Elementárne častice :)

Emitovať :)

Energia :)

Frekvencia :)

Fyzika (experimentálna, teoretická, aplikovaná) :)

Galvanometer :)

Gayov-Lussacov zákon :)

Gravitácia :)

Holografia :)

Hustota kvapaliny :)

Hydromechanika, hydrostatika, hydrodynamika :)

Hyperóny :)

Indukcia :)

Infračervené lúče (žiarenie) :)

Infračervený žiarič :)

Interakcia :)

Interferencia :)

Iónová väzba :)

Ióny :)

Izobarický dej, izobarické zmeny, izobara :)

Izochorický dej, izochorické zmeny, izochora :)

Izolant :)

Izotermický dej, izotermické zmeny, izoterma :)

Jadro :)

Kandela :)

Katión :)

Katóda, katódové žiarenie :)

Kinematická a dynamická viskozita látok, vzťah medzi nimi :)

Koherentný :)

Kolektor :)

Kondenzátor, kapacita :)

Kontinuum :)

Lis >>

Lom svetla :)

Magnet :)

Magnetické pole :)

Magnetizmus :)

Manometer (tlakomer), vákuometer, barometer :)

Maximálne zaťaženie :)

Mechanika, geomechanika, náuka o pružnosti a pevnosti, hydromechanika, aerodynamika :)

Megawatt :)

Menovité napätie :)

Menovitý (nominálny) výkon :)

Merací prístroj :)

Mezóny :)

Modul >>

Molekula :)

Motor :)

Neutrón, nukleóny :)

Obal atómu :)

Obežné koleso rotora :)

Ohmov zákon :)

Paralelné zapojenie :)

Parný stroj :)

Pentakvark :)

Perpetuum mobile :)

Pióny :)

Plasticita (tvárlivosť, tvárnosť, plastickosť, poddajnosť) :)

Plyn :)

Poistka :)

Polarizácia :)

Polovodičová dióda (dióda), zapojenie diódy v priepustnom a závernom smere :)

Protón, protónové číslo :)

Protónové číslo (Z) :)

Prvky a zlúčeniny :)

Prvok :)

Rádioaktivita :)

Rádioaktívny rozpad :)

Reflektor :)

Refraktor :)

Relé :)

Reostat :)

Rezistor (odporník), reostat (potenciometer) :)

Rotor :)

Rozdelenie zložených elementárnych častíc :)

Sériové zapojenie :)

Sila :)

Silnoprúdová elektrotechnika :)

Slaboprúdová elektrotechnika :)

Slnečné žiarenie :)

Šošovka, optické šošovky, spojky, rozptylky :)

Spájkovačka, spájkovanie :)

Spektrálna analýza :)

Spektrum, spojité spektrum, čiarové spektrum, spektrum bieleho svetla :)

Spínač :)

Stator :)

Stavová (všeobecná) rovnica plynov :)

Stroj, hnacie stroje, pracovné stroje :)

Svetlo :)

Teória :)

Teplomer :)

Termodynamika :)

Termoelektrický článok (termočlánok) :)

Tesla (T) :)

Tetrakvark :)

Tlak :)

Toroid :)

Trióda :)

Usmerňovač, usmernenie :)

Valenčná vrstva :)

Valenčné elektróny atómu :)

Vibrácie :)

Vlnenie :)

Vodič :)

Volt (V) :)

Voltov článok :)

Výbojka :)

Výkon, priemerný výkon, okamžitý výkon, jednotka výkonu :)

Vyučovanie fyziky v minulosti :)

Watt (W) :)

Žiarenie, radiácia :)

Zložené častice - Hadróny :)

Zrýchlenie :)

Zvuková amplitúda :)

Zvuková frekvencia :)


  Kurzy DA Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT História hydrauliky História stlačeného vzduchu Dejiny sveta Dejiny Slovenska
   

  KURZY PRE FIRMY
  A VEREJNOSŤ

  O VŠETKÝCH KURZOCH 
   

   

  zdieľaných v 2018 

  • Životopis a tvorba Stanislavy Pirčeva  (1134)
  • Nové pojmy a obrázky z Biológie (933)
  • seriál článkov Pravidlá slušného správania (707)
  • článok Najbohatší ľudia sveta (647)
  • báseň Dimany Ivanovej Poď, moja stará láska (587)
  • životopis a básne izraelskej poetky Liory Bing-Heidecker (564) 
  • článok Klávesové skratky a špeciálne znaky (560)
  • História automobilového priemyslu (v rokoch) (539)
  • Matematika vo fyzike (525)
  • Séria článkov o spokojnosti zákazníkov, zamestnancov a zamestnávateľov (454)
  • Najbohatší Slováci v roku 2015 (451)
  • obrázková galéria Najlepšie tanky 2. svetovej vojny (444)
  • ďalšie hudobné ukážky (443)
  • básne Kariny Gálvez (438)
  • kurz Dokonalá hostiteľka a kuchárka (435)
  • galéria fotografií Deža Hoffmana a jeho životopis (419)
  • Slovenské ľudové kroje (406) 
  • kurz Automatizácia, robotika, aplikovaná kybernetika a umelá inteligencia (404)
  • článok O histórii počítacích strojov a počítačov (393)
  • výber z tvorby Zdenky Lacikovej (372)
  • galéria Najkrajšie fontány na Slovensku (371) 
  • článok a galéria o Histórii slnečných okuliarov (408)
  • Zdravá exotika (363)
  • článok Ako myslia slovenskí milonári (362)
  • článok Nepravidelné slovesá (344)
  • seriál článkov Dejiny vojenskej techniky, taktiky, paktov a dohôd (343) 
  • článok a galéria Vôňa ako zbraň (327)
  • nové Testy z informatiky (326) 

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2019 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady