Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná od roku 2018 :)

Vytvorené: 22. 12. 2019 Tlačiť

Meter, symbol m, je SI jednotkou dĺžky. Je definovaný tak, že numerická hodnota rýchlosti svetla vo vákuu c je presne 299792458, keď je vyjadrená v jednotke m/s, kde sekunda je definovaná pomocou ∆νCs.  

x

Kandela, symbol cd, je SI jednotkou svietivosti v danom smere. Je definovaná tak, že numerická hodnota spektrálnej svetelnej účinnosti monochromatického žiarenia s frekvenciou 540x.x1012 Hz, Kcd, je presne 683, keď je vyjadrená v jednotke lm W–1, ktorá sa rovná cd sr W–1 alebo cd sr kg–1 m–2 s3, kde kilogram, meter a sekunda sú definované pomocou h, c a ∆νCs.  

x

Ampér, symbol A, je SI jednotkou elektrického prúdu. Je definovaný tak, že numerická hodnota elementárneho náboja e je presne 1,602176634x.x10–19 keď je vyjadrená v jednotke C, ktorá sa rovná A s, kde sekunda je definovaná pomocou ∆νCs.

x

Kelvin, symbol K, je SI jednotkou termodynamickej teploty. Je definovaný tak, že numerická hodnota Boltzmannovej konštanty k je presne 1,380649x.x10–23, keď je vyjadrená v jednotke J K–1, ktorá sa rovná kg m2 s–2 K–1, kde kilogram, meter a sekunda sú definované pomocou h, c a ∆νCs.

x

Sekunda, symbol s, je SI jednotkou času. Je definovaná tak, že numerická hodnota frekvencie ∆νCs, frekvencie hyperjemného prechodu základného stavu atómu cézia 133 je presne 9192631770, keď je vyjadrená v jednotke Hz, ktorá sa rovná s–1.

x

Mól, symbol mol, je SI jednotkou látkového množstva. Jeden mól obsahuje presne 6,0221406x.x1023 elementárnych entít. Tento počet je  fixovanou numerickou hodnotou Avogadrovej konštanty, NA, keď je vyjadrená v jednotke mol–1 a nazýva sa Avogadrovo číslo. Látkové množstvo n systému je mierou počtu špecifikovaných elementárnych entít. Týmito entitami môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny častíc. 

x

Kilogram, symbol kg, je SI jednotkou hmotnosti. Je definovaný tak, že numerická hodnota Planckovej konštanty h je presne 6,62607015x.x10–34, keď je vyjadrená v jednotke J s, ktorá sa rovná kg m2 s–1, kde meter a sekunda sú definované pomocou c a ∆νCs.

Zdroje
Prevzaté a upravené z: 
• https://www.smu.sk/redefinicia-zakladnych-si-jednotiek/ .
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady