Definícia základných veličín (meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela) platná do roku 2019 :)

Tlačiť

Meter

Dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy.

 

Kilogram

Rovná sa hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu.

 

Sekunda

Doba trvania 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133.

 

Ampér

Stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzdialenosti 1 metra od seba, vyvolá silu 2x.x10-7 newtonu na 1 meter dĺžky vodičov.

 

Kelvin

Je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.

 

Mol

Látkové množstvo sústavy, ktoré obsahuje práve toľko elementárnych jedincov (entít), koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12C[1].

 

Kandela

Svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie s frekvenciou 540x.x1 012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

[1] Pri udávaní látkového množstva treba elementárne jedinca (entity) špecifikovať. Môžu to byť atómy, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určená zoskupenia častíc.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Fotograf_krojov Fotograf_krojov Fotograf_krojov Simulácie Simulácie Ako sa učiť a ako učiť Príprava študentov pomocou IKT Dejiny sveta Dejiny Slovenska

   

  O VŠETKÝCH KURZOCH 

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť

  Newsletter

  Nenechajte si ujsť žiadny nový článok

  @

  Copyright © 2013-2020 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady