Autor: Michal Damek

Vytvorené: 26. 01. 2015 Tlačiť

Častica atómového jadra bez elektrického náboja. Neutróny spolu s protónmi tvoria nukleóny. Skladajú sa z dvoch dolných kvarkov a jedného horného kvarku.

Nemajú elektrický náboj a ich hmotnosť sa približne rovná súčtu hmotností elektrónu a protónu, čo je približne 1839krát hmotnosť elektrónu, čo sa rovná 1,7×10-27 kg.

Sú stabilnými časticami v atómovom jadre, ale v prípade úniku z neho sa stávajú nestabilnými časticami s polčasom rozpadu približne 14,7 minúty, pričom sa neutrón rozpadá na protón, elektrón a antineutríno. 

Patria medzi fermióny[1].

Atómy s rovnakým počtom protónov v jadre sú atómy jedného chemického prvku. Atómy s rovnakým počtom protónov aj neutrónov v jadre sú atómy jedného izotopu.

Určujú rádioaktívne vlastnosti atómov.

Neutróny môžeme nájsť vo všetkých jadrách atómov chemických prvkov s výnimkou prótia[2].

Neutrón bol niekoľkokrát pozorovaný už na prelome storočí, pri týchto pokusoch ho ale vedci chybne identifikovali ako gama žiarenie, a prvý kto pozoroval neutrón a zároveň si uvedomil jeho existenciu bol James Chadwick roku 1932.

[1] Častice s polčíselným spinom, pomenované podľa taliansko-amerického fyzika Enrica Fermiho, podliehajú Pauliho vylučovaciemu princípu, t.j. žiadne dva fermióny nemôžu byť v rovnakom kvantovom stave, tiež Fermi-Dirackovej štatistike.
[2] Izotop vodíka skladajúci sa z jedného elektrónu a jedného protónu. Okrem neho ešte poznáme izotopy deutérium, ktoré obsahuje o jeden neutrón viac a je známe ako ťažký vodík a trítium, ktoré obsahuje o dva neutróny viac ako prótium a je známe ako rádioaktívny vodík.
Hodnotenie užitočnosti článku:


  Umela inteligencia Novy narodopis Teoria poezie 3D-tlac Arduino Nove rekordy Prudove chranice Robotika Priemysel 4.0 Dejiny Slovenska do roku 1945 ang_znacky_fluidsim LOGOSoftComfort Novinky Historia elektromobilov Free e-kurzy Elektrina pre ZŠ Druhá svetová vojna Cvičebnice O troch pilieroch EP je spat Prehlad Fyzika Prehlad Informatika Ako sa učiť a ako učiť Dejiny sveta

   

  · Simulácie z fyziky 
  · O Slovensku po slovensky 
  · Slovenské kroje
  · Kurz národopisu
  · Diela maliarov
  · Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel
  · Odborné obrázkové slovníky
  · Poradňa žiadaného učiteľa
  · Rýchlokurz Angličtiny
  . Rozprávky (v mp3)
  · PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)
  Seriály:
  · História sveta (1÷6)
  · História Slovenska (1÷5)
  · História módy (1÷5).

                                     
  Členstvo na portáli
  Mám účet a chcem sa prihlásiť Prihlásiť sa
  Nemám účet, ale chcel by som ho získať Registrovať sa
  Poznámka pre autora

  Ak ste na stránke našli chybu, dajte nám vedieť


  Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady